PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP – NO PASS CODE VBA. FULL FREE !

Nội Dung File:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

✔ Quản lý KHO – CÔNG NỢ – GIÁ THÀNH – CÔNG TRÌNH XD Trên 1 file duy nhất Bảng TH-NXT kho và Chi tiết kho – cho phép bạn chọn 1 thời điểm bất kỳ.
✔ Tập hợp chi phí công trình theo thời điểm và thông báo các khoản đã thanh toán và chưa thanh toán.
✔ Sổ chi tiết thanh toán theo thời điểm gồm tổng hợp các khoản đã thanh toán và chưa thanh toán < giúp các bạn check công nợ dễ dàng>. Inpxk, pnk và các báo cáo khác.

File của tác giả: Nguyễn Văn Chi Được đăng chính thức lên 2 Group: “GIA ĐÌNH KẾ TOÁN” và “CỘNG ĐỒNG KẾ TOÁN EXCEL”. NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI SAO CHÉP, SHARE KHÔNG GHI NGUỒN.LINKDOWNLOAD: http://www.mediafire.com/…/FILE+QUAN+LY+KHO-GIA+THANH-NOI+B…

****
File sử dụng tốt nhất trên Excel 2013, 2016. Các phiên bản excel 2010 và 2007 cũng sẽ đọc được nhưng sẽ bị hạn chế 1 số chức năng vì excel chưa update.
Demo hình ảnh phí dưới.

NGUỒN: Nguyễn Văn Chi
http://www.mediafire.com/file/6to1v8q5pan5g02/FILE+QUAN+LY+KHO-GIA+THANH-NOI+BO.xlsm


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k