PHÂN CÔNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN DỄ HAY KHÓ???

VẤN ĐỀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG PHÒNG KẾ TOÁN KHI XẢY RA 1 NGHIỆP VỤ NHƯNG KHÔNG BIẾT SẼ SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NÀO ĐỂ GHI SỔ CHO CHUẨN (VÌ NGHIỆP VỤ ĐÓ CÓ 2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN,ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHIỀU KẾ TOÁN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

CÂU HỎI: Giả sử Công ty TNHH ABC kinh doanh lĩnh vực máy laptop. Trong tháng 1/2017 có phát sinh nghiệp vụ mua máy tính xách tay Sony Vaio giá chưa VAT là 10.000.000 và VAT là 1.000.000 của Phong Vũ và trả bằng tiền mặt là VND, thường thì các bạn sẽ hạch toán như thế nào?
-Dành cho những bạn đang học kế toán
-Dành cho những bạn đang tập làm kế toán

TRẢ LỜI:

☑ Thường các bạn ĐANG HỌC KẾ TOÁN hoặc các bạn SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ngay lập tức biết hạch toán nghiệp vụ mà không cần suy nghĩ nhiều
Nợ 1561: 10.000.000
Nợ 1331: 1.000.000
Có 1111: 11.000.000
Bộ chứng từ gồm: Một chứng từ ghi sổ (Chứng từ kế toán lập dùng để ghi sổ có chữ Nợ và Có): Phiếu Nhập kho và Phiếu chi; Hai Chứng từ gốc kèm theo là: Hóa đơn, Biên bản bàn giao giữa Bộ phận mua hàng, Bộ phận kiểm tra chất lượng, Bên bán và Thủ kho; Hợp đồng mua bán

☑ Vậy sau khi hạch toán nghiệp vụ trên thì vấn đề ghi vào sổ (Sổ nhật ký chung; Sổ Cái và Sổ chi tiết theo từng mặt hàng) chọn chứng từ kế toán nào đây (Phiếu nhập kho hay Phiếu chi). Đây là vấn đề cần bàn. Lấy PHIẾU CHI để ghi nghiệp vụ Nhập kho (Ghi vào trong Sổ chi tiết của mặt hàng SONY VAIO), không ổn tí nào vì Quản lý nhập xuất tồn là theo PHIẾU NHẬP VÀ PHIẾU XUẤT. Nhưng nếu lấy PHIẾU NHẬP KHO để ghi vào sổ quỹ tiền mặt cũng không ổn, vì quản lý thu chi là dựa vào PHIẾU THU VÀ PHIẾU CHI.

☑ Như vậy, không phải biết hạch toán Nợ và Có là biết làm kế toán đâu nhé. Mà vấn đề ở đây là phải hiểu bản chất kế toán để mà từ đó tổ chức công tác hạch toán kế toán sao cho phù hợp giữa các nhân viên trong phòng kế toán với nhau. Luôn theo nguyên tắc là chỉ có 1 CHỨNG TỪ GHI SỔ (Chứng từ kế toán lập) trong 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra để tránh xảy ra trường hợp như bên trên.

☑ Với cách hạch toán như bên trên thì không thể nào mà phân công công việc được trong phòng kế toán (Vì nếu hạch toán như bên trên thì sẽ ảnh hưởng đến 2 kế toán viên là Kế toán thanh toán và Kế toán kho). Vậy ai sẽ hạch toán đây. Vì cả 2 đều phải vừa hạch toán và Quản lý với 2 loại chứng từ kế toán khác nhau, nên với cách hạch toán như bên trên thì không thể nào mà phòng kế toán chạy suôn sẽ được. Do đó, kế toán trưởng cần xem xét cách làm thứ hai bên dưới để biết cách tổ chức công tác kế toán tốt hơn:

☑ Cách hạch toán đúng để dễ phân công công việc: Có thể tham khảo cách hạch toán như sau thì vấn đề phân công công việc trong phòng kế toán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

✳ Nghiệp vụ 1: KẾ TOÁN KHO HẠCH TOÁN (Kế toán kho dựa trên Bộ chứng từ gốc mà Thủ kho chuyển lên gồm Hóa đơn, Biên bản bàn giao giữa Bộ phận mua hàng, Bộ phận kiểm tra chất lượng, Bên bán và Thủ kho; Hợp đồng mua bán=> Kiểm trả tính phù hợp=>Lập CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHIẾU NHẬP KHO (3 liên). Sau đó chuyển cho thủ kho 1 liên để lưu trữ ghi sổ (Nhớ là Phiếu nhập kho này có đầy đủ chữ ký của Kế toán kho, thủ kho và người giao hàng), Và tiến hành hạch toán Nợ và Có trên Phiếu nhập kho MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT LÀ CÓ TRẢ TIỀN HAY KHÔNG, LUÔN LUÔN HẠCH TOÁN NHƯ SAU:

Nợ 1561 (Sony vaio): 10.000.000
Nợ 1331: 1.000.000
Có 331 (Phong vũ): 11.000.000

Sau đó, KẾ TOÁN KHO dẫn người bán lên phòng kế toán gặp kế toán công nợ và kế toán thanh toán để nhận tiền. Đồng thời chuyển bộ chứng từ gốc cho Kế toán công nợ phải trả.

Nghiệp vụ 2: Kế toán công nợ và Kế toán thanh toán
Kế toán công nợ tiếp nhận BỘ CHỨNG TỪ TỪ KẾ TOÁN KHO (Chứng từ gốc Hóa đơn, Biên bản bàn giao giữa Bộ phận mua hàng, Bộ phận kiểm tra chất lượng, Bên bán và Thủ kho; Hợp đồng mua bán
VÀ CHỨNG TỬ KẾ TOÁN CỦA KẾ TOÁN KHO LÀ PHIẾU NHẬP KHO).=> Kiểm tra tính phù hợp, có thực và logic của chứng từ cũng như vào phần mềm xem là Kế toán kho đã hạch toán công nợ phải trả cho Phong Vũ chưa=> Lập giấy đề nghị thanh toán và kèm theo bộ chứng từ gốc như trên để chuyển cho những người có liên quan ký (Gồm kế toán trưởng và Giám đốc ký)=> Sau đó chuyển trả lại giấy đề nghị thanh toán kèm theo chứng từ gốc cho Kế toán thanh toán=> Kế toán thanh toán Lập phiếu chi 3 liên để chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký => Sau đó chuyển Phiếu chi 3 liên cho Thủ quỹ để chi tiền trả cho người bán (Thủ quỹ giữ 1 liên Phiếu chi, Người bán giữ 1 liên Phiếu Chi). Kế toán thanh toán sẽ lưu 1 bộ hồ sơ gồm (Phiếu chi kèm theo chứng từ gốc la Hóa đơn, Hợp đồng, Biên bản bàn giao hàng hóa và Phiếu Nhập kho). Kế toán công nợ phải trả không cần lưu giữ chứng từ, Vì đây là nghiệp vụ trả tiền liền. Kế toán kho nếu lưu chứng từ gốc để kèm chung vào Phiếu nhập kho thì có thể photo bộ chứng từ gốc tại Kế toán thanh toán đang lưu. Kế toán thanh toán hạch toán như sau (tức là ghi nhận vào phiếu chi nghiệp vụ như sau)
Nợ 331(Phong Vũ): 11.000.000
Có 1111: 11.000.000

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k