Nộp lại báo cáo tài chính khi đã nộp bị phát hiện sai mà đã quá thời hạn nộp báo cáo

Câu hỏi: Doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính năm trước và đã nộp cho Cơ quan thuế (Ví dụ cụ thể như năm 2013: như hạch toán sai ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí; Hoặc hạch toán sai sót mà không ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí Hoặc là bỏ sót những hóa đơn đầu ra và đầu vào của năm 2013…). Kế toán mới vào nhận công việc năm 2015 phát hiện ra trường hợp trên sẽ xử lý như thế nào tại thời điểm phát hiện?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như Cv 51140_www.ketoanantam.com ngày 05 tháng 08 năm 2015 của Cục thuế Hà Nội trả lời cho Cổng thông tin điện tử-Bộ Tài chính

23-09-2015-2-48-08-PM

anh-2

anh-3

anh-4

=> Như vậy là được làm lại báo cáo tài chính năm 2014 bị sai sửa lại thành báo cáo tài chính đúng. Đồng thời làm kê khai bổ sung lại Tờ khai quyết toán thuế TNDN (nếu sai sót ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí) hoặc bổ sung lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Nếu sai sót ảnh hưởng đến tiền lương) hoặc Bổ sung lại tờ khai thuế GTGT (Nếu sai sót có ảnh hưởng đến thuế VAT đầu vào hoặc thuế VAT đầu ra)

Cách làm lại Báo cáo tài chính và Làm bổ sung lại tờ khai quyết toán thuế như sau:

  • B1– Rà soát lại giữa sổ sách và chứng từ để tìm hiểu nguyên nhân sai lệch và điều chỉnh số liệu sai thành số liệu đúng trong sổ sách kế toán
  • B2-. Sau đó, làm kê khai bổ sung Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Nếu sai sót có ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí) hoặc thuế TNCN (nếu có sai sót liên quan đến tiền lương). Bổ sung lại tờ khai thuế GTGT (Nếu có ảnh hưởng đến thuế VAT đầu vào hoặc thuế VAT đầu ra)

Lưu ý: Nếu khai bổ sung mà làm tăng số thuế phải nộp thì sẽ phải tính tiền chậm nộp=Số tiền thuế tăng thêm (Số truy thu)*0.05%/ngày*Số ngày nộp chậm (tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ).

  • B3: Lập 1 Bảng giải trình số liệu giữa Tờ khai thuế TNDN trước với Tờ khai thuế TNDN hiện tại sau khi điều chính. Giải trình số liệu giữa Báo cáo tài chính trước với số liệu báo cáo tài chính mới điều chỉnh. Giải trình tờ khai thuế GTGT trước so với Tờ khai thuế GTGT điều chỉnh VÀ LƯU TẠI ĐƠN VỊ VÀ GIẢI TRÌNH KHI CƠ QUAN THUẾ XUỐNG QUYẾT TOÁN. Xem mẫu đính kèm:CV_ Giai trinh BCTC
  • B4: Nộp lại Báo cáo tài chính làm lại qua mạng cũng như nộp qua mạng các Tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN và Bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN. Tờ khai bổ sung thuế GTGT qua mạng

Lưu ý cần nhớ:

Có những cơ quan thuế yêu cầu nộp nộp CV giải trình vì sao làm lại Báo cáo tài chính. Nếu có trường hợp này thì chúng ta Download CV nộp cho thuế Giải trình vì sao làm lại báo cáo tài chính tại đây : GIAI_TRINH_BCTC
Nếu sai sót mà điều chỉnh nhưng không ảnh hướng đến doanh thu và chi phí thì lúc này chỉ nộp lại Báo cáo tài chính mà không cần phải nộp lại tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN. Chỉ ảnh hưởng đến những loại tờ khai nào thì mới làm tờ khai điều chỉnh bổ sung của tờ khai đó

Download CV 51140: Cv 51140_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ