NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN THANH TOÁN HAY GẶP LÀ GÌ?

CÂU HỎI: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN THANH TOÁN HAY GẶP LÀ GÌ?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

TRẢ LỜI:

1. Tiền mặt (TK 111)

– Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ (Không tiến hành kiểm kê quỹ) , biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.
– Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng. (Điều này là không phù hợp)
– Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình (Trường hợp nào chỉ cần Kế toán trưởng ký là chi tiền và trường hợp nào phải có chữ ký của Giám đốc mới chi tiền. Phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định).
– Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán (Tức là trên phiếu chi là 1 triệu nhưng ghi trên sổ chi tiền là 10 triệu).
– Hạch toán thu chi tiền mặt không đúng kì (Tức là chi tiền tháng 01/2017 nhưng ghi sổ tháng 02/2017).
– Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.
– Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ (Tức làm giả biên bản kiểm quỹ).
– Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu thu, chi viết sai không không lưu lại đầy đủ; nội dung chi không đúng chừng từ gốc kèm theo
– Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng.
– Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…. RỦI RO LÀ KHẢ NĂNG THỦ QUỸ BIỂN THỦ TIỀN
– Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …)
– Có hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.
– Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.
– Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.
– Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ.
– Cuối kì không đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (cuối năm)

2. Tiền gửi ngân hàng

– Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng.
– Chưa đối chiếu số dư cuối kì với ngân hàng.
– Mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng nên khó kiểm tra, kiểm soát số dư.
– Chênh lệch sổ sách kế toán với sổ phụ chi tiết từng ngân hàng, nhưng chưa điều chỉnh kịp thời mà phải qua kỳ sau điều chỉnh.
– Người kí sec không phải là người có thẩm quyền mà có thể giả chữ ký. Bên cạnh đó nhiều khi Sec còn ký trước khi chưa có nội dung
– Chuyển tiền sai đối tượng hay người nhận không có quan hệ kinh tế đối với đơn vị.
– Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của các đơn vị không trùng nhau.
– Không theo dõi nguyên tệ đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.
– Chưa đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm .
– Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k