Nhiệm vụ của nhân viên kế toán tiền mặt (Kế toán thanh toán theo dõi TK 111) cũng như sơ đồ luân chuyển chứng từ và hạch toán nghiệp vụ

CÂU HỎI: KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO VỊ TRÍ BẤT CỨ VỊ TRÍ NÀO MÀ CỤ THỂ Ở ĐÂY LÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN THANH TOÁN (CHỈ THEO DÕI TÀI KHOẢN 111). THÌ CÁC BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THEO DÕI TIỀN MẶT

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

TRẢ LỜI: Cho dù các bạn nhận nhiệm vụ bất kỳ nhân viên kế toán phần hành nào, các bạn cũng làm theo thứ tự 4 bước sau. Mà cụ thể là công việc của người làm kế toán thanh toán theo dõi tiền mặt, sẽ phải nghiên cứu 4 bước sau để làm tốt công việc

  • Thứ nhất: Các bạn phải biết nhiệm vụ của người làm kế toán thanh toán theo dõi 111 là làm những công việc gì?
  • Thứ hai: Các bạn phải tìm hiểu những Quy trình Quy định (Sơ đồ tác nghiệp, lưu đồ luân chuyển chứng từ) của Công ty liên quan đến vấn đề Thu chi tiền mặt
  • Thứ ba: Các bạn cần phải biết những quy định về mặt chứng từ như thế nào thì được thuế chấp thuận?
  • Thứ tư: Phải biết hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp liên quan đến tiền mặt.

THỨ NHẤT: 1.1.1. Mô tả công việc của người làm kế toán tiền mặt
– Tập hợp và kiểm tra nhu cầu thu chi hàng ngày.
– Lập phiếu thu chi tiền mặt, theo dõi thực chi với sổ sách, báo cáo thu chi hàng ngày.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc thu-chi theo đúng quy trình, quy định, kế hoạch thanh toán trước khi trình ban lãnh đạo phê duyệt.
– Hạch toán kế toán vào phần mềm kế toán hoạt động thu-chi tiền mặt.
– Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan đến phần hành công việc hợp lý, theo qui định công ty, đảm bảo an toàn và dễ tìm kiếm.

THỨ HAI: 1.1.2. Quy định thu chi tiền mặt tại Công ty
– Kế toán tiền mặt phải có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các chứng từ thanh toán.
– Tất cả những hồ sơ thanh toán đều phải đầy đủ thủ tục chứng từ quy định trước khi chuyển sang phòng kế toán kiểm tra. Những hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được xét duyệt và được trả lại cho cá nhân/phòng ban đề nghị thanh toán để bổ sung, chỉnh sửa.
– Đối với các khoản yêu cầu thanh toán có giá trị nhỏ hơn 100.000đ, phải có biên nhận chính thức hoặc hóa đơn bán lẻ.
– Đối với các khoản yêu cầu có giá trị từ 100.000đ trở lên phải có hóa đơn tài chính (Hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng hoặc hoá đon đặc thù). Trường hợp không có hóa đơn, người yêu cầu phải làm tờ trình. Tờ trình chỉ có giá trị thanh toán khi có chữ ký xác nhận của trưởng phòng ban và chữ ký xét duyệt của ban tổng giám đốc và giám đốc đơn vị.
– Phòng kế toán không được xác nhận chi trong những trường hợp chứng từ thanh toán không đầy đủ và không hợp lệ.
– Những khoản chi từ 20 triệu trở lên bắt buộc phải được thực hiện qua ngân hàng.
– Kế toán tiền mặt phải chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày, liên tục và đầy đủ mọi khoản thu chi tiền mặt theo trình tự phát sinh và tính ra số tồn quỹ ở mọi thời điểm.
– Kế toán tiền mặt phải thường xuyên đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có phát sinh chênh lệch phải lập biên bản và báo trực tiếp với kế toán trưởng phụ trách đơn vị

THỨ HAI: 1.1.3. Quy định về tạm ứng tại Công ty
– Đầu tiên là tất cả nhân viên phải đọc quy trình tạm ứng và hoàn ứng của Công ty để biết mà thực hiện cho đúng
– Tất cả các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng đều phải có chữ ký duyệt của Tổng giám đốc, giám đốc đơn vị đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về thanh toán đối với khoản tạm ứng đó.
– Không được tạm ứng cho cán bộ công nhân viên chưa thanh toán tạm ứng lần trước (trừ trường hợp tạm ứng cho hai sự việc khác nhau liên tục hoặc tạm ứng cho công việc lần trước nhưng chưa hoàn thành), nhân viên đang trong thời gian thử việc, xin thôi việc hoặc nhân viên đang trong tình trạng xem xét kỷ luật. Kế toán phải phối hợp với bộ phận hành chính, nhân sự để nắm bắt các thông tin liên quan đến cá nhân đề nghị tạm ứng.
– Trường hợp nhân viên đã thôi việc mà chưa làm thủ tục thanh toán tạm ứng thì cấn trừ số tiền đã tạm ứng vào tiền lương hoặc trợ cấp thôi việc của nhân viên đó.
– Nhân viên nhận tạm ứng không được thực hiện việc chuyển giao tạm ứng cho nhân viên khác.
– Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết theo từng nhân viên tạm ứng và theo từng lần tạm ứng.
– Thời hạn để hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng là 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất công việc.
– Thời hạn để giải quyết tạm ứng và thanh toán tam ứng cho nhân viên khi có đầy đủ bộ hồ sơ tạm ứng là 2 ngày làm việc.

THỨ HAI: 1.1.4. Lưu đồ tác nghiệp quy trình thu chi tiền mặt và tạm ứng

12

THỨ 3: Về mặt chứng từ của từng nghiệp vụ thì không thể nào nói hết ra ở đây được. Các bạn cần kết hợp giữa chứng từ thực tế tại công ty kết hợp với đọc thông tư quy định về hoá đơn, GTGT và TNDN sẽ hiểu rõ hơn.

THỨ 4: 1.1.5 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt

1.1.5.1 Các tài khoản hiện Công ty đang sử dụng

3 4

 

1.1.5.2 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty

– Rút tiền gởi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:
Nợ TK 11110001- Tiền Việt Nam
Có TK 11110001

– Chi tiền mặt gởi vào tài khoản ngân hàng
Nợ TK 1121…(Chi tiết theo từng ngân hàng)
Có TK 11110001- Tiền Việt Nam

– Thu tiền phải thu từ khách hàng
Nợ TK 11110001- Tiền Việt Nam
Có TK 131…..

– Thu tiền thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần
Nợ TK 11110001
Có TK 33350002 – Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên

– Thu hoàn ứng:
Nợ TK 11110001
Có TK 141….

– Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (chênh lệch lãi tỷ giá)
Nợ TK 1112….(Chi tiết theo nguyên tệ)
Có TK 413… – Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ

– Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (chênh lệch lỗ tỷ giá)
Nợ TK 413… – Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ
Có TK 1112 (Chi tiết theo nguyên tệ)

– Chi phí phát sinh liên quan đến tiền:
Nợ TK 627;641;642…..(Chi tiết theo từng khoản mục phí)
Nợ TK 13310001 – Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV
Có TK 11110001

– Chi tiền hỗ trợ ốm đau, thai sản, tang chế:
Nợ TK 13880008 – chi hộ
Nợ TK 6428…( đối với trường hợp chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần 1 và lần 2) .
Có TK 11110001

– Trả lương cho CNV:
Nợ TK 33410001 – Phải trả công nhân viên
Có TK 11110001

– Chi tạm ứng bằng tiền mặt:
Nợ TK 141…..(Chi tiết cho từng nhân viên)
Có TK 11110001

-Thu tiền góp vốn của thành viên góp vốn

Nợ TK 11110001

Có 411…

Các bạn có thể tham khảo thêm những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền trong TT200


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ