Nhiệm vụ của kế toán chuyên làm về thuế tại CÔNG TY BÁN XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE Ô TÔ – Lưu đồ luân chuyển và hướng dẫn hạch toán

Câu hỏi: Khi các bạn được tuyển dụng vào vi trí KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ SỬA CHỮA XE Ô TÔ? Các bạn là 1 người mới học 1 khoá kế toán xong, hoặc là sinh viên mới ra trường chưa tiếp cận được thực tế hoặc các bạn đang làm kế toán tại những công ty khác không phải lĩnh vực ô tô thì làm sao có thể biết để mà làm?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo quan điểm của cá nhân tôi. Nếu các bạn làm Công ty có 1 mình bạn thì không nói làm gì (Lúc đó các bạn làm từ A đến Z mà không cần phải phân công công việc). Nhưng khi các bạn làm những công ty lớn các bạn được tuyển dụng vào vị trí kế toán từng phần hành, để làm được kế toán từng phần hành (Ví dụ như Kế toán bán hàng; Kế toán thanh toán; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế toán hàng tồn kho, Kế toán dịch vụ sửa chữa xe, KẾ TOÁN THUẾ..…) thì các bạn cần phải thực hiện các bước sau thì các bạn sẽ làm được kế toán từng phần hành.

Thứ nhất: Các bạn cần phải biết mình đang theo dõi và hạch toán những tài khoản nào và cần lập những báo cáo nào? Trong trường hợp này tuỳ theo mô hình của mỗi Công ty mà kế toán trưởng sẽ giao cho bạn theo dõi và hạch toán như thế nào đó là do quy mô của Công ty, cụ thể trong trường này, kế toán trưởng giao cho bạn những công việc của kế toán thuế như sau:

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra; Cũng như so sánh sổ sách của tài khoản 133 và 33311 với Tờ khai thuế GTGT
– Hàng tháng, quý lập báo cáo thuế GTGT trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Hàng tháng, quý lập báo cáo thuế TNCN trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Cuối năm làm tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty;
– Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế TNDN và TNCN
– Theo dõi và lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;
– Hàng quý lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ cho cơ quan thuế;
– Lưu trữ hóa đơn đầu ra theo thứ tự và thời gian, không để thất thoát, hư hỏng;
– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế để thực hiện đúng quy định hiện hành;
– Lập kế hoạch nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, nộp ngân sách,… và gửi cho kế toán thanh toán, theo dõi để việc thanh toán được chính xác và đúng kỳ hạn;
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh;
– Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn đầu ra cho những bạn xuất hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận)
– Hạch toán nghiệp vụ bù trừ thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra hàng tháng hoặc hàng quý (Nợ 33311 có 133)
– Hạch toán nghiệp vụ thuế TNDN tạm tính hàng quý và cuối năm. (Nợ 8211 có 3334 và cả Nợ 3334 có 8211)

Thứ hai: Sau khi biết được theo dõi và hạch toán những tài khoản nào rồi (Cụ thể ở đây là theo dõi và hạch toán cả BÊN NỢ 33311 Có 133 cũng như Hạch toán bên Nợ 8211 có 3334 hoặc Nợ 3334 Có 8211) thì các bạn cần phải biết bộ chứng từ dùng để theo dõi và hạch toán những tài khoản đó là gì?. Vậy trong trường hợp này thì 2 nghiệp vụ đó KHÔNG CÓ CHỨNG TỪ GỐC mà chỉ có CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LÀ PHIẾU KẾT CHUYỂN HOẶC PHIẾU KẾ TOÁN (Đây là trường hợp đặc thù của kế toán thuế. Nhưng các bạn cần phải biết ghi 2 nghiệp vụ là dựa vào đâu , tính toán như thế nào để ghi được như vậy. Các bạn sẽ được họ trong phần thuế GTGT và thuế TNDN sẽ rõ). Nên không cần phải tìm hiểu Bước thứ 3 bên dưới (NẾU KẾ TOÁN TỪNG PHẦN HÀNH KHÁC THÌ CÁC BẠN PHẢI TÌM HIỂU BƯỚC 3)

Thứ ba: Sau khi biết được bộ chứng từ dùng để hạch toán những tài khoản đó rồi thì CÁC BẠN TÌM CÁCH LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC BỘ CHỨNG TỪ ĐÓ. Đây mới là điều quan trọng. Muốn làm sao biết có được bộ chứng từ đó thì chắc chắn các bạn phải tìm hiểu Quy trình, Quy định

KẾT LUẬN: Ý của tôi muốn nói ở đây, sau này các bạn đi làm kế toán của phần hành nào cũng vậy, thì các bạn cần phải biết là BỘ CHỨNG TỪ CỦA KẾ TOÁN PHẦN HÀNH MÌNH đang theo dõi là gồm những gì tức là bộ chứng từ hạch toán bên nợ và bên có của từng tài khoản mà các bạn theo dõi?. Để làm được vấn đề này thì CHẮC CHẮN 100% các bạn phải tìm hiểu ngay QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ CHỨNG TỪ ĐÓ (Ví dụ như Kế toán phần hành bán hàng thì tìm hiểu Quy trình bán hàng; Kế toán phần hành tiền lương thì tìm hiểu quy trình tính lương; Kế toán phần hành thanh toán thì phải tìm hiểu quy trinh thu chi của công ty; Kế toán phần hành hàng tồn kho thì tìm hiểu quy trình mua hàng nhập kho và quy trình xuất kho; Kế toán dịch vụ sửa chữa xe thì các bạn phải tìm hiểu quy trình dịch vụ sửa chữa xe ô tô….)

Thứ tư: Dựa vào bộ chứng từ đó tiến hành ghi sổ sách nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Thứ năm: Bước này tuỳ theo mỗi kế toán phần hành mà sẽ có những cách làm khác nhau tại bước này. Cụ thể của trường hợp kế toán theo dõi và hạch toán tài sản cố định thì các bạn phải theo dõi được những tài sản cố định đó ai đang sử dụng và luôn luôn tiến hành kiểm kê đột xuất và kiểm kê định kỳ (Để khẳng định lại tài sản cố định là cố thực). Kế toán công nợ thì sẽ tiến hành đối chiếu công nợ phải thu cũng như phải trả. ĐỐI VỚI KẾ TOÁN THUẾ THÌ CÁC BẠN CẦN PHẢI ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU VỀ CÁC SẮC THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ VÀO CUỐI MỖI NĂM HOẶC 6 THÁNG 1 LẦN. LÊN TRỰC TIẾP THUẾ ĐỐI CHIẾU.

Thứ sáu: Tiến hành lập những báo cáo liên quan đến phần hành mình phụ trách. Mà cụ thể ở đây các bạn có thể lập những báo cáo về tình hình nộp các loại thuế gồm số đầu năm, phải nộp, đã nộp và còn lại cuối năm.

DƯỚI ĐÂY LÀ CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ SỬA CHỮA XE Ô TÔ MÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÂN CÔNG NHƯ SAU:

6. Kế toán thuế (Tức làm những công việc liên quan đến Cơ quan thuế để gửi cho Cơ quan thuế gồm Thuế GTGT, TNDN, TNCN và Hoá đơn )

6.1. Mô tả công việc:

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra; Cũng như so sánh sổ sách của tài khoản 133 và 33311 với Tờ khai thuế GTGT
– Hàng tháng, quý lập báo cáo thuế GTGT trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Hàng tháng, quý lập báo cáo thuế TNCN trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Cuối năm làm tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN trên phần mềm HTKK và kết xuất ra file XML để gửi cho cơ quan thuế
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty;
– Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế TNDN và TNCN
– Theo dõi và lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;
– Hàng quý lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ cho cơ quan thuế;
– Lưu trữ hóa đơn đầu ra theo thứ tự và thời gian, không để thất thoát, hư hỏng;
– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế để thực hiện đúng quy định hiện hành;
– Lập kế hoạch nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, nộp ngân sách,… và gửi cho kế toán thanh toán, theo dõi để việc thanh toán được chính xác và đúng kỳ hạn;
– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh;
– Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn đầu ra cho những bạn xuất hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận)
– Hạch toán nghiệp vụ bù trừ thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra hàng tháng hoặc hàng quý (Nợ 33311 có 133)
– Hạch toán nghiệp vụ thuế TNDN tạm tính hàng quý và cuối năm. (Nợ 8211 có 3334 Và cả Nợ 3334 có 8211)

6.2. Lưu đồ tác nghiệp

hinh-14 hinh-15

GIẢI THÍCH LƯU ĐỒ:

Bước 1: Khi có phát sinh các khoản thuế phải nộp:

– Bán hàng phát sinh thuế GTGT phải nộp
– Nhập khẩu hàng hóa phát sinh thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu
– Chi trả lương công nhân viên phát sinh thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
– Chi trả cổ tức cho cổ đông, chuyển nhượng cổ phần phát sinh thuế TNCN không thường xuyên
– Ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ, cung cấp hàng hóa, tài sản có bảo hành… với nhà cung cấp nước ngoài phát sinh thuế nhà thầu
– Nhập khẩu hoặc sản xuất các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt
– Tạm tính thuế TNDN hàng quý, quyết toán thuế năm
– …

Bước 2: Các phần hành có liên quan hạch toán các loại thuế tương ứng

Bước 3: KẾ TOÁN THUẾ

– Kế toán thuế thường xuyên kiểm tra cách hạch toán của tất cả các khoản thuế, loại thuế.
– Định kỳ lập các tờ khai thuế theo quy định
– Lập hồ sơ thanh toán của các khoản thuế khi phát sinh và khi đến hạn chuyển cho kế toán thanh toán

Bước 4: Kế toán thanh toán kiểm tra hồ sơ thanh toán, lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi, trình kế toán trưởng, Tổng giám đốc, Giám đốc xét duyệt. Sau đó chuyển cho thủ quỹ nếu thanh toán bằng tiền mặt hoặc thực hiện các thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Bước 5: KẾ TOÁN THUẾ

– Kế toán thuế thường xuyên theo dõi và đối chiếu số dư phải nộp, được khấu trừ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý
– Lưu trữ hồ sơ theo quy định
– Làm việc với cơ quan thuế khi cần
– Tham gia công tác quyết toán thuế

6.3. Kế toán thuế
6.3.1. Các tài khoản hiện đang sử dụng tại công ty

hinh-16 hinh-17 hinh-18 hinh-19

6.3.2. Thuế GTGT
6.3.2.1. Căn cứ, phương pháp tính thuế và việc kê khai thuế theo quy định hiện hành

– Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất.
– Phương pháp tính thuế: bao gồm phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp trực tiếp. CÔNG TY hiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, theo đó số thuế phải nộp bằng thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ trừ (Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ +Số dư đầu kỳ của thuế GTGT).

6.3.2.2. Hạch toán kế toán

– Mua vật tư, hàng hóa dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, phần hạch toán này sẽ do kế toán từng phần hành hạch toán. KẾ TOÁN THUẾ KHÔNG HẠCH TOÁN MÀ CHỈ THEO DÕI ĐỂ ĐỐI CHIẾU VỚI HOÁ ĐƠN

Nợ TK 152, 153, 156… (giá mua chưa thuế)
Nợ TK 142, 242… (giá mua chưa thuế)
Nợ TK 621, 627, 632, 641, 642, 811… (giá mua chưa thuế)
Nợ TK 13310001 (thuế GTGT được khấu trừ)
Có TK 111, 112, 33111001, 33112001. . . (Tổng giá thanh toán)

– Mua TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán từng phần hành sẽ làm (Kế toán thanh toán và kế toán công nợ sẽ làm) , KẾ TOÁN THUẾ KHÔNG LÀM MÀ CHỈ THẼO DÕI ĐỂ ĐỐI CHIẾU VỚI HOÁ ĐƠN GTGT

Nợ TK 211, 213 (giá mua chưa thuế)
Nợ TK 13320001 (thuế GTGT được khấu trừ)
Có TK 112, 33111002, 33112002. . . (tổng giá thanh toán)

– Đầu tư XDCB thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán từng phần hành sẽ làm, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HOÁ ĐƠN GTGT

Nợ TK 241 (giá mua chưa thuế)
Nợ TK 13310004 (thuế GTGT được khấu trừ)
Có TK 112, 33111002, 33112002. . . (tổng giá thanh toán)

– Nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ, khi đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán tiến hành kết chuyển, KẾ TOÁN TỪNG PHẦN HÀNH SẼ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ NÀY
Nợ TK 13310002; Nợ TK 13320002
Có TK 333120001

– Trong kỳ bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thanh lý tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THEO DÕI CÔNG NỢ SẼ LÀM. KẾ TOÁN THUẾ KHÔNG LÀM MÀ CHỈ THEO DÕI VÀ ĐỐI CHIẾU

Nợ TK 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511, 711 (giá bán chưa thuế)
Có TK 33311001 (thuế GTGT)

– Hàng đã bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, sẽ do kế toán bán hàng và theo dõi công nợ sẽ làm. KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI ĐỂ ĐỐI CHIẾU VỚI HOÁ ĐƠN

Nợ TK 521 (5211;5212;5213)
Nợ TK 33311001
Có TK 131

– Cuối kỳ (tháng hoặc quý, nếu công ty kê khai thuế GTGT theo tháng thì làm theo tháng và Công ty kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai theo quý), xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ được chuyển trừ vào số thuế GTGT đầu ra được ghi, KẾ TOÁN THUẾ SẼ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ NÀY

Nợ TK 33311001
Có TK 133

– Số thuế GTGT thực nộp vào NSNN, Kế toán thanh toán sẽ làm , KẾ TOÁN THUẾ CHĨ THEO DÕI ĐẾ ĐỐI CHIẾU.

Nợ TK 33311001
Có TK 111, 112,. . .

– Thuế GTGT được hoàn trong kỳ được ghi nhận, KẾ TOÁN THANH TOÁN SẼ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ NÀY, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ TK 111, 112 (nếu được hoàn thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản)
Nợ TK 333 (nếu được bù trừ với các loại thuế khác)
Có TK 133

6.3.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, SẼ DO KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI NGHIỆP VỤ NÀY.

Nợ TK 152, 153, 156, 211,…
Có TK 33320001

– Nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước, KẾ TOÁN THANH TOÁN SẼ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ NÀY, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ TK 33320001
Có TK 111, 112

6.3.4. Thuế nhập khẩu

– Số thuế nhập khẩu phải nộp của hàng hóa, dịch vụ nhập trong kỳ, Kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định sẽ hạch toán nghiệp vụ này, kế toán thuế chỉ theo dõi

Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211…
Có TK 33330002

– Nộp tiền thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước, kế toán thanh toán sẽ hạch toán nghiệp vụ này, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI VÀ ĐỐI CHIẾU

Nợ TK 33330002
Có TK 111, 112

6.3.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
6.3.5.1. Căn cứ và phương pháp tính thuế:

hinh-20

Thu nhập tính thuế=Lợi nhuận kế toán trước thuế+Chi phí mà thuế không chấp nhận-Thu nhập miễn thuế-Những khoản lỗ năm trước chuyển sang.
Thuế suất thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Tuỳ theo mỗi năm mà mức thuế TNDN sẽ khác nhau)

6.3.5.2. Hạch toán kế toán:

– Hàng quý, dựa theo số tiền thuế tạm tính, kế toán thuế sẽ hạch toán như sau

Nợ TK 82110001
Có TK 33340001

– Nếu số tiền quyết toán năm nhỏ hơn số đã tạm tính của các quý trong năm, kế toán thuế sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 33340001
Có TK 82110001

– Nếu số tiền quyết toán năm lớn hơn số đã tạm tính của các quý trong năm, kế toán thuế sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 82110001
Có TK 33340001

– Nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước, KẾ TOÁN THANH TOÁN SẼ HẠCH TOÁN, kế toán thuế chỉ theo dõi

Nợ TK 33340001
Có TK 112…

6.3.6. Thuế thu nhập cá nhân:
6.3.6.1. Phương pháp tính thuế và kê khai thuế TNCN:

hinh-21

– Thuế TNCN được trừ vào thu nhập của người lao động trước khi chi tiền trả cho người lao động.
– Thuế TNCN của người lao động được tính theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định của pháp luật.
– Thuế TNCN của hợp đồng lao động dưới ba tháng hoặc không phải ký hợp đồng lao động sẽ được trừ 10% trước khi trả thu nhập cho cá nhân

6.3.6.2. Hạch toán kế toán:

– Hàng tháng, khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, sẽ do kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương hạch toán. KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ TK 334
Có TK 33350001 (đối với thu nhập thường xuyên)
Có TK 33350002 (đối với thu nhập không thường xuyên)

– Khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ bên ngoài hoặc hoa hồng môi giới, sẽ do kế toán thanh toán hạch toán, KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ TK 641, 642
Có TK 33350002
Có TK 111, 112…

– Khi chi trả cổ tức bằng tiền, kế toán thuế sẽ hạch toán nghiệp vụ thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 33880009
Có TK 33350002 (trường hợp không được miễn thuế TNCN)

Sau đó trả tiền cổ tức, sẽ do kế toán thanh toán hạch toán

Nợ 33880009
Có 111;112

– Nộp thuế TNCN vào ngân sách nhà nước, sẽ do kế toán thanh toán hạch toán. KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ TK 3335
Có TK 112

– Hạch toán chi phí hoa hồng môi giới bán xe và hoa hồng sửa chữa DVPT
Căn cứ vào hợp đồng môi giới bán xe và sửa chữa xe cũng như là lúc ghi nhận doanh thu bán xe hoặc doanh thu dịch vụ sửa chữa, kế toán tổng hợp tiến hành trích trước tiền chi phí hoa hồng như sau hoặc có thể kế toán tổng hợp giao phần này cho kế toán thuế theo dõi và hạch toán luôn. Tất cả là do kế toán tổng hợp phân công công việc cả:

Nợ TK 64180003 – Chi phí hoa hồng, môi giới
Có TK 33500008 – Chi phí phải trả khác

– Khi chi tiền hoa hồng môi giới bán xe và dịch vụ sửa chữa xe, ĐẦU TIÊN KẾ TOÁN THUẾ SẼ TIẾN HÀNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN THUẾ PHẢI TRẢ

Nợ TK 33500008
Có TK 33350002 – Thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên

– Khi chi trả tiền thuế và tiền hoa hồng, Tiếp theo là kế toán thanh toán sẽ hạch toán nghiệp vụ sau. KẾ TOÁN THUẾ CHỈ THEO DÕI

Nợ 33500008
Nợ 33350002
Có 111;112


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ