Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

• Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cũng như xác định đúng đối tượng tính giá thành. Vì cái này rất quan trọng. Nhiều khi đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là một (Ví dụ như Công ty sản xuất 1 sản phẩm; Công ty tính giá thành theo đơn đặt hàng)
• Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ theo các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cho phù hợp
• Kiểm tra tình hình thực hiện giữa giá thành thực tế so với định mức đã đề ra cách kiểm soát tốt hơn. Cũng như kiểm soát định mức
• Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành một cách phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
• Tổ chức công tác hạch toán để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sao cho hợp lý của loại hình doanh nghiệp mình
• Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.
• Tổ chức phối hợp tác nghiệp giữa bộ phận kế toán tính giá thành với bộ phận có liên quan (Bộ phận sản xuất; Bộ phận kỹ thuật; Bộ phận kế toán tiền lương và khấu hao) để có sự tác nghiệp 1 cách nhịp nhàng nhằm cung cấp thông tin 1 cách kịp thời
• Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về các khoản mục chi phí cấu tạo nên giá thành so với với định mức và so với giá thành kế hoạch để từ đó đưa ra nhận định vì sao giá thành thực tế cao hơn kế hoạch

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Các bạn hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ