Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như theo dõi công nợ phải thu khách hàng

Câu hỏi:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như theo dõi công nợ phải thu khách hàng là gì?

Trả lời:

  • Phải nắm thật chắc quy trình bán hàng từ lúc tư vấn khách hàng => Ký hợp đồng => Xuất hoá đơn => Bàn giao hàng hoá => Ghi sổ theo dõi công nợ => Thu tiền khách hàng.
  • Phải kiểm soát quy trình bán hàng để kiểm soát tất cả các khâu về mặt chứng từ trong quy trình bán hàng, nếu trong thực tế làm có 1 số vấn đề làm trái với quy trình thì cần xin ý kiến chấp thuận (phê duyệt) của người có thẩm quyền.
  • Khi đã bán hàng và chưa thu tiền thì phải theo dõi công nợ theo từng đối tượng khách hàng bằng cách mỗi đối tượng tạo cho 1 cái mã (Cần phải ban hành quy định đặt mã để kiểm soát không thì sẽ rất khó kiểm soát vì có thể xảy ra trường hợp đặt trùng mã khách hàng hoặc không đặt theo 1 quy định rất khó kiểm soát nhiều khi đã đặt rồi nhưng lại đặt tiếp tục) và phải theo dõi được tuổi nợ của từng khách hàng.
  • Có trách nhiệm đảm bảo công nợ là đúng và chính xác. Bằng cách gửi thư xác nhận đối chiếu với khách hàng vào bất cứ thời gian nào nhưng thường định kỳ hàng tháng và cuối năm.
  • Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng trả nợ khi công nợ đến hạn trả.
  • Định kỳ lập báo cáo tổng hợp công nợ theo tuổi nợ để gửi Ban tổng giám đốc cũng như giải trình về vấn đề công nợ vì sao quá hạn mà chưa thu tiền; những khách hàng nợ khó đòi (nếu có)

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ