MUỐN LÀM KẾ TOÁN ĐƯỢC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Câu hỏi: Các bạn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các bạn đã học xong khoá học tại trung tâm kế toán. Sau đó các bạn nộp đơn xin việc vào kế toán từng phần hành và được tuyển dụng (Có thể là kế toán thanh toán; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán giá thành; Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước; Kế toán bán hàng và hạch toán theo dõi công nợ phải thu; Kế toán theo dõi công nợ phải trả; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương….). Nhưng các bạn không biết bắt đầu công việc từ đâu. Đợi kế toán trưởng chỉ (Nếu các bạn đợi kế toán trưởng chỉ thì xem như các bạn là 1 người chưa có kinh nghiệm thì không hay, bởi vì người ta tuyển các bạn vào làm việc là tuyển những người có kinh nghiệm, tức là đã trải qua công việc đó).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

VẬY VỚI 1 NGƯỜI MỚI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN HOẶC VỪA HỌC XONG KẾ TOÁN TẠI 1 TRUNG TÂM THÌ CÓ KHẢ NĂNG TỰ TÌM TÒI VÀ TỰ LÀM HAY KHÔNG MÀ KHÔNG CẦN KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỈ?  Câu hỏi này không liên quan đến vấn đề nhân viên nhận chứng từ về làm dịch vụ kế toán. Mà câu hỏi này liên quan trực tiếp đến những bạn sẽ được tuyển dụng vào làm fulltime của những công ty lớn (Có nhiều vị trí kế toán), hoặc là được tuyển dụng vào làm fulltime của Công ty mới thành lập.

Ví dụ trong trường hợp này, các bạn được tuyển dụng vào VỊ TRÍ KẾ TOÁN THANH TOÁN

Trả lời: 100% LÀ ĐƯỢC. Các bạn có thể tuần tự thực hiện các bước sau thì các bạn biết làm kế toán từng phần hành công việc mà mình phụ trách .Vấn đề này sẽ được áp dụng trong bất cứ công việc khác không riêng gì kế toán. Các bạn cần phải nhớ nguyên tắc này. Khi làm việc thì các bạn cần đưa ra CÁI KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CỦA CÔNG VIỆC ĐÓ => Từ đó mới chẻ nhỏ ra để đạt được kết quả cuối cùng của công việc đó thì các bạn cần phải thực hiện những bước nào (Tức là triển khai các bước nhỏ để đạt được công việc đó). Các bạn có thể tham khảo TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN VỊ TRÍ KẾ TOÁN THANH TOÁN như sau:

• Thứ nhất: Các bạn cần phải biết mình đang theo dõi và hạch toán những tài khoản nào? Vậy với ví dụ là vị trí kế toán thanh toán thì các bạn phải khẳng định với kế toán trưởng hoặc người kế toán mà đang phỏng vấn bạn lại 1 lần nữa xem có đúng với suy nghĩ của mình hay không (Bởi vì nhiều khi để tuyển dụng là ví trí kế toán thanh toán nhưng làm rất nhiều việc khác…). Vậy với ví trí kế toán thanh toán mà nhà tuyển dụng đưa ra là muốn chúng ta hạch toán và theo dõi cả bên nợ và Bên có của 3 TK sau: TK 111;112;113 (Và đương nhiên là phải hạch toán kế toán kép rồi, tức là một khi hạch toán bên nợ của 111 là chúng ta phải hạch toán luôn tài khoản đối ứng với bên Nợ 111. Không thể nào mà chúng ta chỉ hạch toán bên Nợ 111 mà không hạch toán tài khoản đối ứng được (Bởi vì nguyên tắc hạch toán kế toán là nguyên tắc hạch toán kế toán kép tức là vừa ghi nợ và vừa ghi có của 1 nghiệp vụ đã xảy ra)

Lưu ý: nếu các bạn mà tuyển dụng vào Công ty mà có 1 mình làm kế toán. Thì đương nhiên các bạn phải hạch toán và theo dõi từ loại 1 đến loại 9 rồi mà không cần phải chia nhỏ ra thành kế toán từng phần hành (Vì công ty nhỏ). Khi công ty các bạn đã đủ lớn thì lúc này 1 người làm kế toán không hết việc thì mới nghỉ đến tuyển kế toán để phụ để phân chia việc nhau mà làm (lúc này mới xảy ra kế toán từng phần hành).

• Thứ hai: Sau khi đã biết được mình hạch toán và theo dõi những tài khoản nào rồi thì mình cần phải biết công việc cuối cùng của kế toán phần hành mình đang phụ trách là gì (Tức là hỏi báo cáo cuối cùng của phần hành mình phụ trách là gồm những báo cáo nào). Vì như các bạn đã biết, công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Muốn biết được gồm những loại báo cáo nào thì các bạn dựa ngây vào tài khoản mình theo dõi thì mình sẽ biết được những loại báo cáo nào . Ví dụ như bên trên là Ví trí kế toán thanh toán đang theo dõi những tài khoản 111;112;113 thì sẽ có những báo cáo sau:

+Báo cáo thu chi tiền mặt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Tuỳ theo yêu cầu của Sếp mà mình có thể báo cáo bất cứ lúc nào
+Báo cáo thu chi tiền gửi ngân hàng theo từng ngân hàng
+Báo cáo tiền đang chuyển

• Thứ ba: Sau đó, để đạt được bước 2 tức là để có được báo cáo thì bắt buộc 100% phải có sổ sách. Vậy với vị trí kế toán thanh toán thì các bạn phải có sổ sách 111;112;113. Tức là các bạn phải ghi sổ được CẢ BÊN NỢ VÀ BÊN CÓ CỦA 3 TK ĐÓ.

• Thư tư: Để ghi được bên nợ và ghi được bên có của 111;112;1113 thì bắt buộc 100% anh chị phải có bộ chứng từ (Gồm chứng từ ghi sổ và chứng từ gốc) đã xảy ra của bên nợ và bên có 111;112;113

KẾT LUẬN:

+Như vậy, khi đi làm thực tế tại công ty thì các bạn phải đi ngược lại theo thứ tự : Thứ tư=> Thứ ba=> Thứ hai=>Thứ nhất.

+Cái mà các bạn đang quan tâm nữa ở đây là: làm sao để mà có được bộ chứng từ đó thì trong công ty của chúng ta xảy ra nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tác nghiệp giữa các phòng ban như thế nào để công việc được trôi chảy và có 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (Đây mới là vấn đề các bạn cần quan tâm). Các bạn mà xử lý xong nghiệp vụ thì xem như các bạn đã biết làm kế toán rồi (Vậy nhiệm vụ quan trọng của 1 người làm kế toán là xử lý nghiệp vụ hàng ngày trong công ty để có được bộ chứng từ hoàn thành. Các bạn làm xong công việc này thì xem như vấn đề kế toán đã được giải quyết xong hết 80%. Vì vấn đề hạch toán nợ và có thì đã có thông tư 200 chế độ kế toán và cũng như là đã có trên mạng rất nhiều. Vì trên mạng người ta chỉ cho các bạn cách hạch toán nợ và có chứ người ta không chỉ cho các bạn cách xử lý làm sao có được bộ chứng từ đó).

+Do đó, để xử lý tốt nghiệp vụ giữa các phòng ban thì chắc chắn 100% các bạn phải tìm hiểu quy trình trước. . Các bạn có thể xem bài viết tìm hiểu về quy trình tại đây “Công việc đầu tiên của người làm kế toán từng phần hành khi bắt tay vào làm kế toán tại Công ty thì cần tìm hiểu gì trước tiên???

Vậy với vị trị là kế toán thanh toán theo dõi tài khoản 111;112;113. Các bạn cần tìm hiểu những quy trình quy định như sau:

  • Quy định về thu chi tiền mặt và Quy định thu chi tiền gửi ngân hàng do công ty ban hành
  • Thẩm quyền duyệt chi. (Tức là phân quyền duyệt chi)
  • Khi thanh toán thì có liên quan đến hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn GTGT đầu vào thì để thuế chấp nhận hoá đơn này thì các bạn cần phải tìm hiểu quy định pháp luật về hoá đơn do nhà nước ban hành cũng như là điều kiện hoá đơn được chấp nhận khấu trừ và điều kiện hoá đơn để được tính chi phí hợp lý, hợp lệ (Các bạn cần tìm hiểu TT39;TT26;TT10; TT219;TT119;TT78;TT151;TT96…)

Ngoài ra, Các bạn cũng cần lưu ý điểm này để muốn xử lý tốt nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra tại công ty thì bên cạnh việc tìm hiểu theo thứ từ như bên trên để xử lý rồi. Thì các bạn phải biết nguyên tắc này là khi xử lý nghiệp vụ mà liên quan đến cơ quan nào thì các bạn phải tác nghiệp với Cơ quan đó (Ví dụ Ngân hàng; Cơ quan BHXH, Cơ quan lao động, Sổ kế hoạch đầu tư, Cơ quan thuế…), bên cạnh đó nếu nghiệp vụ mà liên quan đến bộ phận trong công ty thì phải tìm đúng phòng đó để mà tác nghiệp và xử lý. Bên cạnh đó các bạn còn có công cụ tìm kiếm Google, mang xã hội facebook là những công cụ rất hữu ích giúp chúng ta xử lý công việc hàng ngày của chứng ta.

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k