MỘT VÀI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KẾ TOÁN, DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT KẾ TOÁN ĐỌC ĐỂ BIẾT (Tham khảo)

Câu 1: theo các bạn việc ghi sổ kế toán dựa vào đâu và dựa vào nguyên tắc nào? Và giải thích tại sao

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: hãy chọn 1 trong các đáp án

A. Dựa vào thực tế thu chi tiền
B. Dựa vào chứng từ mà chứng minh công ty đã phát sinh nghĩa vụ phải trả hoặc quyền phải thu thì sẽ ghi sổ. (Cho ví dụ nếu chọn phương án này)
C. Dựa vào hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng
D. Cả 3 phương án

Trả lời câu hỏi 1: Dựa vào chứng từ mà chứng minh công ty đã phát sinh nghĩa vụ phải trả hoặc quyền phải thu thì sẽ ghi sổ.
(Câu B)
Ví dụ: tại sao chúng ta phải ghi nghiệp vụ tiền lương phải trả vào lúc cuối mỗi tháng. Bởi vì những lý do sau:
– Một: là vì dựa vào chứng từ hợp đồng lao động đã phát sinh nghĩa vụ của Cty phải trả cho người lao động là trong hợp đồng lao độgn quy định tiền lương sẽ được tính vào cuối mỗi tháng và được trả từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng sau

– Hai: Do chứng từ là hợp đồng đã chứng minh là cuối tháng Cty đã có nghĩa vụ phải trả cho người lao động. Do đó, khi lập báo cáo hàng tháng thì bắt buộc phải ghi nghiệp vụ tiền lương phải trả vào lúc cuối tháng. Muốn ghi được vào sổ thì cuối tháng kế toán dựa vào chứng từ gốc là hợp đồng +Phụ lục hợp đồng+Quy chế tính tiền lương +tiền thưởng+bảng chấm công để LẬP CHỨNG TỪ GỐC LÀ BẢNG LƯƠNG VÀO CUỐI THÁNG.

Câu 2: Cty ABC cho MR Nguyễn vay tiền từ 1/1/2015 thời hạn vay 6 tháng với lãi suất là 0.83%/tháng. Trong hợp đồng quy định. Tính lãi vào lúc cuối tháng, thời hạn trả lãi vay từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng sau. Vậy việc ghi sổ là cuối tháng hay là lúc nhận tiền lãi cho vay và giải thích tại sao. Và kế toán cần lập chứng từ gốc nào để từ đó lập chứng từ kế toán và ghi sổ

Trả lời

A.Cuối tháng ghi sổ
B.Khi thực nhận lãi vay thì mới ghi sổ

Trả lời câu hỏi 2: Đáp án C. Cuối tháng ghi sổ

Vì, cuối tháng, trên hợp đồng đã thể hiện rõ là Cty được quyền thu tiền lãi của Mr Nguyễn. Do đó muốn báo cáo tháng 1 cho đúng thì cuối tháng kế toán dựa vào hợp đồng là chứng từ gốc đã chứng minh là Cty có quyền phải thu tiền lãi vào lúc cuối tháng. Do đó, Kế toán cuối tháng cần tạo ra 1 chứng từ gốc là phiếu tính lãi hàng tháng, dựa vào đó kế toán lập chứng từ kế toán là Phiếu hạch toán kế toán tính lãi để ghi sổ.

Câu 3: Kế toán có được kiêm thủ quỹ hoặc kiêm thủ kho không? Nếu kiêm luôn thì xảy ra rủi ro gì. Và thường công ty dạng nào kế toán sẽ kiêm thủ quỹ?

Trả lời: hãy chọn 1 trong các đáp án

A.Không
B.Được.
C. Cả 2 A và B

Trả lời câu hỏi 3:

– Kiêm nhiệm cũng được và không kiêm nhiệm cũng không sao. Ăn thua là hệ thống kiểm sót nội nộ của mỗi doanh nghiệp (Cty nhỏ thường là công ty gia đình, họ muốn tiết kiệm chi phí thì kế toán kiêm rất nhiều việc kiêm luôn thủ quỹ). Còn đối với những Công ty lớn (Cty lên sàn ) thì họ biết nếu kiêm nhiệm sẽ xảy ra rủi ro nên không bao giờ họ cho kế toán kiêm thủ quỹ hoặc kế toán kiêm thủ kho (Mà kế toán chỉ có vai trò là ghi sổ, còn vấn đề giữ tài sản là do thủ quỹ, thủ kho giữ)

-Rủi ro xảy ra nếu kiêm nhiệm: Nếu kế toán kiêm nhiệm thủ quỹ thì khả năng xảy ra rủi ro là mất tiền có thể xảy ra (Vì kế toán sẽ tự lập 1 phiếu chi và tự lấy tiền, lúc này trong kết sắt và trên sổ là khớp nhau). Nếu kế toán kiêm nhiệm thủ kho thì khả năng mất hàng tồn kho là có thể xảy ra (Vì lúc này kế toán có thể lập phiếu xuất kho tự viết vào sổ và tự lấy hàng, làm cho sổ theo dõi chi tiết từng mặt hàng và thực tế kho là khớp nhau)

Lưu ý: Còn về thuế thì chắc thuế không quan tâm …thuế chỉ quan tâm đến sổ sách, thuế có trốn hay không, chi phí có hợp lý ….còn về phần này thì tự các doanh nghiệp mình quản lý sao cho phù hợp thôi àh…nên bạn cứ yên tâm mà làm việc đi…đừng sợ thuế mấy cái dụ này, mình là doanh nghiệp nhỏ vừa mà…chỉ có làm Nhà nước, cty lớn mới bài bản được…

Câu 4: Trưởng phòng kinh doanh đem hoá đơn tiếp khách về trình cho phòng kế toán nói là chi trả lại tiền tiếp khách cho anh với số tiền là 5.000.000. Đứng vai trò là kế toán các bạn xử lý tình huống này như thế nào để đảm bảo nguyên tắc của kế toán là Làm việc phải theo đúng quy trình quy định của Cty ban hành và của nhà nước ban hành

Giải câu hỏi 4:

+Một: Đầu tiên kế toán phải có trong tay về Quy chế tiếp khách của cty (đọc cho kỷ để nắm). Ai sẽ được tiếp khách trước khi tiếp khách thì cần phải có chứng từ Gì. Trong quy chế công tác phí quy định là bộ chứng từ tiếp khách luôn có tờ trình trước đó và từng cấp độ được tiếp khách bao nhiêu tiền.

+Hai: Sau đó, đọc xong thì xem chứng từ mà Trưởng phòng kinh doanh gửi qua đã đủ chưa. Trong trường hợp này chỉ gửi mỗi cái hoá đơn thì kế toán phải hướng dẫn là làm tờ trình để gửi giám đốc duyệt trước, trong tờ trình ghi rõ tiếp khách ai về vấn đề gì. Có như vậy thì bộ chứng từ trở nên chặt chẽ. Vậy trong trường hợp mà nếu số tiền 5 triệu nhiều hơn quy định thì cần phải giải trình và có sự xét duyệt của Giám đốc chấp thuận. (nếu ko là ko chi 5 triệu mà chỉ chi theo quy định)
Câu 5: Theo quan điểm của Các bạn muốn làm được kế toán tại 1 doanh nghiệp thì các bạn cần phải nắm những gì (Đối với doanh nghiệp mới cũng như đối với doanh nghiệp cũ đã có kế toán). Liệt kê ra từng bước

Trả lời:

🔖 Bước 1: Tìm hiểu sơ đồ tổ chức công ty để biết rõ cty gồm những phòng ban nào
🔖 Bước 2: Xem chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban (bằng cách thu thập từ các phòng ban)
🔖 Bước 3: Xem quy trình hoạt động của các phòng ban (nếu ko có bằng văn bản thì nếu có điều kiện ngồi tiếp xúc với họ để hỏi và nắm)

Ví dụ:

1.Quy trình bán hàng kể từ lúc khách hàng goi điện, đặt hàng=> Ký hợp đồng=> Xuất hoá đơn=> giao hàng=> Cho đến lúc thu tiền
2. Quy trình mua hàng từ lúc đặt hàng=> Ký hợp đồng=> Nhận hàng=> Nhập kho=> Lưu trữ hồ sơ và thanh toán
3. Quy trình tạm ứng và hoàn ứng
4. Xem quy chế công tác phí của Công ty
5. Xem quy chế tính lương và thưởng của Cty
6.Xem thâm quyền duyệt chi nếu có
7. Xem những quy chế và quy định nội bộ của cty khác nữa
8. Xem những văn bản về thuế mà có liên quan đến Cty (gồm TNDN, TNCN và GTGT cũng như hoá đơn)
9. Sau khi xem xong, nếu là vào làm Cty đã có kế toán thí lấy sổ nhật ký chung 1 tháng ra để xem chứng từ biết chứng từ của từng nghiệp vụ như thế nào (Về chứng từ gốc cũng như chứng từ kế toán)

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k