MỘT SỐ TRANG TRA CỨU THỐNG TIN MÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Kế toán lúc nào cũng cấn phải kiểm tra thông tin xem đã chính xác chưa, tuy nhiên không biết tra cứu thông tin ở đâu cho chính xác nhất vì hiện tại thông tin đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, sau đây là một số trang tra cứu các bạn lưu lại để tra cứu cho chính xác nhé!

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

1.Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

2.Tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

3.Tra cứu thông tin về hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

4.Tra cứu thông tin người nộp thuế: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

5.Nộp hồ sơ qua mạng: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

6.Nộp thuế điện tử: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

7.Nộp hồ sơ của hộ,cá nhân kinh doanh: http://canhan.gdt.gov.vn, http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

8.Tra cứu bảo hiểm: www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu

9.Tra cứu mã số thuế cá nhân: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx:


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k