MỚI TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOẶC VỪA HỌC XONG LỚP KẾ TOÁN. VẬY VÀO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP, CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐỂ LÀM ĐƯỢC KẾ TOÁN?

CÂU HỎI: Mới tốt nghiệp kế toán hoặc vừa học xong lớp kế toán. Vậy vào Công ty mới thành lập, chúng ta bắt đầu từ đâu để làm được kế toán?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

👉TRẢ LỜI

1. HÃY QUÊN NỢ CÓ ĐI, NỢ CÓ THÌ SÁCH ĐÃ CÓ RỒI

2. CÁI QUAN TRỌNG LÀ BIẾT ĐƯỢC CÁCH THỨC LÀM (Các bước làm của từng nghiệp vụ xảy ra trong Cty) và cách kiểm soát nó như thế nào để có BỘ CHỨNG TỪ ĐẦY ĐỦ.

3.Làm sao biết đó là bộ chứng từ đầy đủ đây. NHÌN BỘ CHỨNG TỪ ĐẦY ĐỦ LÀ PHẢI HIỂU NÓ. (hiểu được các bước làm, trình tự làm của nghiệp vụ). Đã làm đúng như quy trình, quy định của Cty ban hành hay chưa???. CÁI NÀY LÀ QUAN TRỌNG NHẤT. ĐÚNG NHỮNG QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC HAY CHƯA (Về thuế, về lao động, về bảo hiểm…)

=> Kiểm soát được chứng từ rồi. Có bộ chứng từ đầy đủ rồi => Cv ghi sổ thì quá dễ dàng. (Vì công việc ghi sổ Nợ có , sách của tui đã nói rất kỷ rồi). Còn vấn đề kiểm soát và hiểu nghiệp vụ xảy ra trong Cty thì ko có sách nào chỉ cả, mà chỉ có ở mỗi loại hình cTy, đến Cty và từ đó biết hiện trạng Cty đang làm làm sao từ đó đưa ra rùi ro và giải pháp để nghiệp vụ xãy ra được kiểm soát chặt chẽ hơn.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k