MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN CỦA TỪNG TRƯỜNG HỢP

1. Mẫu 1: Trường hợp : sai mst, tên đơn vị và địa chỉ đúng=>lập biên bản điều chỉnh đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh
2. Mẫu 2: Cách viết hóa đơn điều chỉnh của mẫu 1
3. Mẫu 3: Trường hợp sai tên đơn vị và địa chỉ, mst đúng=>chỉ lập biên bản điều chỉnh, không lập hóa đơn điều chỉnh
4. Mẫu 4: Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập trường hợp chưa kê khai=>lập hóa đơn thay thế
5. Mẫu 5: Trường hợp sai thuế suất, số lượng…đã kê khai=> lập biên bản điều chỉnh, lập hóa đơn điều chỉnh
6. Mẫu 6: Cách viết hóa đơn điều chỉnh của mẫu 5

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

File do bạn Hoa Nguyen chia sẻ ở Group FB Hội Kế Toán Việt Nam
Download tại đâyDKT_Mau_bien_ban_dieu_chinh_HD


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k