LƯU Ý VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

❗❗❗LƯU Ý VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

1. ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ NGƯỜI PHỤ THUỘC CHẬM NHẤT 10 NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN HÀNG NĂM (Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 có hiệu lực ngày 12/08/2016)=> Tức là chậm nhất là ngày 21/3/2018 (Cho năm quyết toán thuế TNCN năm 2017).

2. Đối với người phụ thuộc khác quy định tại tiết d.4 Điểm D Khoản 1 Điều 9 của TT111/2013/TT-BTC như (Anh ruột, Chị ruột, em ruột, Ông Nội…) thì thời gian đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2017. Quá thời hạn trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k