LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (Từ Quý 3/2017)

LƯU Ý KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG (Từ Quý 3/2017)

(NHẬN THÔNG BÁO 2 BƯỚC KHI NỘP TỜ KHAI ĐIỆN TỬ)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Khi nộp tờ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ nhận được 02 thông báo:

🌏 Thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Xem mẫu thông báo HỒ SƠ TIẾP NHẬN CỦA THUẾ QUA MAIL

🌏 Thông báo bước 2 về việc cơ quan thuế “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả ra trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1. Xem mẫu thông báo CHẤP NHẬN HAY KHÔNG CHẤP NHẬN HỒ SƠ QUA MAIL

Lưu ý: Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại thông báo.
Riêng các Báo cáo về hóa đơn (Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, Thông báo kết quả hủy hóa đơn, …) thì chỉ nhận Thông báo bước 1


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k