LÀM SAO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NỢ VÀ CÓ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THÔNG TƯ 200

(Đây là cách học nhanh nhất để nắm rõ bản chất của nghiệp vụ. Từ đó vấn đề hạch toán nợ và có theo danh mục hệ thống tài khoản TT200 trở nên dễ dàng)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

💎CÂU HỎI: Tôi là người đang học kế toán tại trung tâm, tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán. Tôi găp khó khăn trong quá trình xác định tài khoản của 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra với lý do là tôi chưa thể nào HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CỦA TT200. Vậy có cách nào xác định được nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra ảnh hưởng đến những đối tượng kế toán nào và làm sao biết được đối tượng đó Tăng hay Giảm cũng như làm sao biết được đối tượng đó Ghi Nợ hay Ghi Có mà không cần học thuộc danh mục hệ thống tài khoản theo thông tư 200 không? Và sau khi xác định được đối tượng đó tăng hay giảm rồi thì có thể xác định ngược lại là đối tượng đó thuộc tài khoản nào trong danh mục Hệ thống tài khỏan thông tư 200 hay không? cũng như xác định tài khoản đó ghi Nợ hay ghi Có hay không?

💎TRẢ LỜI:

Bước 1:  Khi đi làm thì chúng ta cầm trên tay bộ chứng từ. Và chúng ta phải phân tích bộ chứng từ đó ảnh hưởng ít nhất 2 đối tượng kế toán trong bộ chứng từ đó (Hay còn gọi là 2 tài khoản trong danh mục hệ thống thông tư 200) và trong đó phải có 1 đối tượng ghi Tăng và 1 đối tượng ghi Giảm; Hoặc cả 2 đối tượng ghi Tăng; Hoặc cả 2 đối tượng ghi Giảm . Trong 2 đối tượng kế toán đó phải có 1 bên Ghi Nợ và 1 bên ghi có .Và tổng sổ tiền Ghi bên Nợ phải bằng Tổng số tiền ghi bên Có. CÁC BẠN PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VẤN ĐỀ NÀY

Ví dụ: Ngày 1/1/2017 Rút Tiền gửi ngân hàng ACB về nhập quỹ Tiền mặt là 10.000.000=> Nghiệp vụ này ảnh hưởng 2 đối tượng kế toán là Tiền Mặt và Tiền gửi ngân hàng ACB

Vậy trong 2 đối tượng trên thì đối tượng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG GIẢM VÀ ĐỐI TƯỢNG TIỀN MẶT TĂNG

Bước 2: Sau đó phải xác định 2 đối tượng đó là thuộc dạng TÀI SẢN HAY NGUỒN VỐN.DOANH THU VÀ HAY CHI PHÍ

Vậy với Ví dụ này: Ngày 1/1/2017 Rút tiền gửi ngân hàng ACB về nhập quỹ tiền mặt là 10.000.000=> Nghiệp vụ này ảnh hưởng 2 đối tượng kế toán là Tiền Mặt và Tiền gửi ngân hàng ACB

Vậy trong 2 đối tượng trên thì đối tượng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG GIẢM VÀ ĐỐI TƯỢNG TIỀN MẶT TĂNG

Vậy trong 2 đối tượng trên thì đối tượng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VÀ ĐỐI TƯỢNG TIỀN MẶT ĐỀU LÀ TÀI SẢN. (Vì 2 đối tượng này thuộc quyền kiểm soát và quản lý của doanh nghiệp)

Bước 3: Sau khi bạn đã xác định nó thuộc loại nào rồi (Tài sản hay Nguồn vốn; Doanh thu hay Chi phí). Và bạn cũng xác định được nó tăng hay nó giảm rồi. Tiếp theo nữa bạn phải thuộc tính chất tăng giảm của (Tài sản; Nguồn vốn; Doanh thu; Chi phí) ghi Nợ hay ghi Có của mỗi loại thì các bạn sẽ biết được ghi Nợ và Ghi Có

+Tính chất tài khoản loại 1 ;2 (Tài sản): là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Phát sinh tăng ghi bên Nợ và phát sinh giảm ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên nợ. (Đây là nguyên tắc chúng ta phải thuộc mà không nên hỏi vì sao như vậy). Tài sản thì mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai

+Tính chất tài khoản loại 3;4 (Nguồn vốn): Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản, bất kỳ 1 tài sản nào cũng có nguồn hình thành (Có 2 nguồn hình thành nên tài sản là Nợ phải trả loại 3 và vốn tự có loại 4.) Học thuộc tính chất tài khoản loại 1;2 suy ra tính chất của tài khoản 3;4 (Nguồn vốn) ngược lại loại 1;2 : Tính chất loại 3 ;4 là Phát sinh tăng ghi bên Có và phát sinh giảm ghi bên Nợ. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Có.

+Tính chất của loại 5;7(Doanh thu) khi phát sinh tăng doanh thu ghi bên Có ,phát sinh giảm ghi bên nợ là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Và doanh thu phát sinh khi chúng ta bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

+Tính chất của loại 6;8 (Chi phí): Học thuộc tính chất 5;7 suy ra tính chất 6;8 (Chi phí) ngược lại 5;7 . Khi phát sinh tăng chi phí ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Chi phí chỉ mang lại lợi ích kinh tế trong kỳ hiện tại mà nó phát sinh , không mang lại lợi ích kinh tế trong những kỳ kế toán tiếp theo (Các bạn nên nhớ chỗ này, rất quan trọng).

Lưu ý: SAU KHI CÁC BẠN ĐÃ NẮM ĐƯỢC TÍNH CHẤT CỦA TỪNG TÀI KHOẢN TỪ LOẠI 1 ĐẾN LOẠI 9=>SAU ĐÂY TÔI TÓM LẠI CÁC Ý CỦA TÍNH CHẤT CỦA TỪNG TÀI KHOẢN (TỪ LOẠI 1 CHO ĐẾN LOẠI 9) ĐỂ CÁC BẠN NẮM RÕ HƠN

+Tài khoản loại 1;2;6;8: Phát sinh TĂNG ghi bên Nợ, phát sinh GIẢM ghi bên Có;
+Tài khoản loại: 3;4;5;7: Ngược lại, phát sinh TĂNG ghi bên Có, phát sinh GIẢM ghi bên Nợ.

=> Chỉ có 3 dòng thôi nhưng nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong quá trình học, trước mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, để định khoản được ta chỉ cần xác định xem nghiệp vụ đó liên quan đến tài khoản nào, tài khoản đó thuộc loại nào, phát sinh tăng hay giảm.

Về số dư tài khoản:

+Tài khoản loại 1;2 có số dư bên Nợ; Số dư cuối kỳ bên nợ=Số dư đầu kỳ bên nợ 1;2+Phát sinh tăng bên nợ-Phát sinh giảm bên có.
+Tài khoản loại 3;4 có số dư bên Có; Số dư cuối kỳ bên có=Số dư đầu kỳ bên Có 3;4+Phát sinh tăng bên có-Phát sinh giảm bên Nợ
+Tài khoản loại 5;6;7;8;9 không có số dư (đây là tài khoản dùng để kết chuyển xác định kết quả kinh doanh, phát sinh bao nhiêu thì kết chuyển bấy nhiêu vào tài khoản 911. Do đó số dư = 0. Tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên có).

Vậy với Ví dụ này: Ngày 1/1/2017 Rút tiền gửi ngân hàng ACB về nhập quỹ tiền mặt là 10.000.000=> Nghiệp vụ này ảnh hưởng 2 tài khoản đối tượng là Tiền Mặt và Tiền gửi ngân hàng ACB

🔸 Vậy trong 2 đối tượng trên thì đối tượng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG GIẢM VÀ ĐỐI TƯỢNG TIỀN MẶT TĂNG

🔸 Vậy trong 2 đối tượng trên thì đối tượng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VÀ ĐỐI TƯỢNG TIỀN MẶT LÀ TÀI SẢN.

🔸 Vậy trong 2 đối tượng trên Tiền Mặt Ghi Nợ (Vì Tài sản tăng) và Tiền Gửi ngân hàng Ghi Có (Vì Tài sản giảm)

✅ Bước 4: Sau khi các bạn đã xác định được những đối tượng kế toán nào rồi cũng như xác định được loại đối tượng kế toán là (Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí) và cũng đã xác định được tăng giảm của từng đối tượng kế toán cũng như xác định được Ghi nợ và Ghi có của từng đối tượng kế toán. Các bạn chỉ còn 1 việc duy nhất là Do từng đối tượng kế toán đó là TÀI KHỎAN NÀO TRONG DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CỦA THÔNG TƯ 200 LÀ XONG

Với ví dụ trên thì Tiền Mặt DÒ TRONG THÔNG TƯ 200 LÀ Tài khoản 1111; Tiền Gửi ngân hàng DÒ TRONG THÔNG TƯ 200 LÀ tài khoản 1121. Vậy sẽ ghi như sau:
Nợ Tiền Mặt (Nợ 1111): 10.000.000

Có Tiền gửi ngân hàng ACB (Có 1121): 10.000.000

DƯỚI ĐÂY LÀ 1 VÀI VÍ DỤ ĐỂ CÁC BẠN THỰC HÀNH 4 BƯỚC NHƯ TRÊN
Ví dụ 1 : Khách hàng A trả tiền mặt cho Công ty là 10 triệu đồng vào ngày 5/5/2017. Mà khách hàng A mua thiếu từ tháng 2/2017. Nên ngày 5/5/2017, khách hàng A đến Cty để trả tiền mặt

Giải:

B1: Nghiệp vụ này ảnh hưởng 2 đối tượng kế toán là Tiền Mặt và Phải thu khách hàng. Tiền mặt tăng và Phải thu khách hàng giảm

B2: Tiền Mặt và Phải thu khách hàng đều là TÀI SẢN. Bởi vì mình có quyền kiểm soát tiền mặt và có quyền kiểm soát khoản phải thu khách hàng nên nó là TÀI SẢN.

B3: Tiền Mặt tăng Ghi Nợ (Vì là tài sản) và Phải thu khách hàng giảm Ghi Có (Vì là tài sản)

B4: Dò trong danh mục hệ thống thông tư 200 thì Tiền Mặt là tài khoản 1111. Phải thu khách hàng là tài khoản 131

Nợ 1111 (Tiền Mặt): 10 .000.000
Có 131 (Phải thu khách hàng): 10 .000.000

Ví dụ 2: Mua Ti vi cho Công ty chưa trả tiền cho Nhà cung cấp Nguyễn Kim, Trị giá 30 triệu chưa VAT và thuế VAT là 3 triệu (Nguyễn Kim sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Công ty chúng ta)
GIẢI:

B1: Vậy nghiệp vụ này là ảnh hưởng đến từ ngữ là Ti vi và Nhà cung cấp Nguyễn Kim chưa trả tiền và Phần thuế GTGT đầu vào.

Mua ti vi nên chúng ta có Ti vi nên Ti vi tăng lên
Thuế GTGT đầu vào tăng lên vì đây là Hóa đơn GTGT đầu vào
Chưa trả tiền cho nhà cung cấp Nguyễn Kim nên khoản phải trả nhà cung cấp này tăng lên

B2: Ti Vi là Tài sản vì Công ty có quyền kiểm soát nó. Phải trả nhà cung cấp Nguyễn Kim nó là Nguồn vốn nguồn hình thành nên Cái TiVi này Vì Công ty mua thiếu nên có nghĩa vụ phải trả cho nhà cung cấp Nguyên Kim. Tài sản là TiVi Ghi Tăng và Nguồn vốn hình thành nên cái Tivi là 1 khoản nợ phải trả nhà cung cấp Nguyễn Kim chưa trả tiền tức là khoản phải trả tăng lên cũng Ghi Tăng

B3: Tivi tăng Ghi Nợ (Vì Tài sản thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp) và Phải trả nhà cung cấp tăng Ghi Có (Vì là Nguồn vốn hình thành nên Tài sản là Ti vi và trong trường hợp này là Nguồn vốn là nợ phải trả). Thuế GTGT đầu vào là tài sản vì đây là khoản thuế GTGT đầu vào mang lại lợi ích trong tương lai nên nó là Tài sản và nó tăng lên Ghi Nợ (Còn không thì chúng ta có thể thuộc bằng cách đây là Bộ chứng từ đầu vào vì mua vào nên Thuế GTGT đầu vào phải ghi tăng và 100% nó là tài sản, có thể thuộc như vậy cho nó dễ)

B4: Dò trong danh mục hệ thống tài khoản thông tư 200 thì Ti vi có giá trị từ 30 triệu nên nó là tài sản loại 1 và loại 2 (Còn vấn đề xác định đúng nó là tài khoản chi tiết nào thì các bạn phải học qua từng chương của Bộ sách Tự học kế toán bằng hình ảnh thì các bạn sẽ rõ nó là tài sản chi tiết nào. Còn dưới gốc độ bài viết này các bạn chỉ biết nó là tài sản loại 1 và loại 2 thôi). Còn nếu chi tiết của nghiệp vụ này thì nó có thể là 1561 hoặc 211 (Vì phải phụ thuộc vào Đây là Công ty kinh doanh thương mại mua Ti vi về để bán thì lúc này là 1561 Hay là Công ty không phải là kinh doanh thương mai ti vi thì lúc này sẽ là 2114)

Nợ Tivi (Loại 1;2): 30 .000.000
Nợ 133 (1;2) Thuế GTGT đầu vào: 3.000.000
Có 331 (Phải trả nhà cung cấp) Nguyễn Kim: 33.000.000

Ví dụ 3: Tạm ứng tiền mặt cho Mr A đi công tác Hà Nội 2 ngày là 10 triệu=> Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến từ ngữ là TẠM ỨNG VÀ TIỀN MẶT. Vậy tạm ứng là tài khoản 141 và tiền mặt là tài khoản 111.

GIẢI

✔ B1: Nghiệp vụ này ảnh hưởng 2 đối tượng kế toán là Tiền Mặt và Tạm ứng cho Mr A. Tiền mặt Giảm vì chi ra và Tạm ứng cho Mr A tăng (Vì Mr A đang giữ khoản tiền này của Công ty để làm 1 Công việc gì đó nên Công ty đang theo dõi Mr A khoản tiền tạm ứng này)

B2: Tiền Mặt và Phải thu khách hàng đều là TÀI SẢN. Bởi vì mình có quyền kiểm soát Tiền mặt và có quyền kiểm soát khoản tạm ứng này nên nó là TÀI SẢN.

B3: Tiền Mặt chi ra nên Giảm Ghi Có (Vì là tài sản) và Tạm ứng tăng Ghi Nợ (Vì là tài sản)

B4: Dò trong danh mục hệ thống thông tư 200 thì Tiền Mặt là tài khoản 1111. Tạm ứng là tài khoản 141

Nợ 141 (Tạm ứng): 10 .000.000
Có 1111(Tiền mặt): 10 .000.000

BỔ SUNG THÊM ĐỂ CÓ TINH THẦN LUYỆN NGHIỆP VỤ NỢ VÀ CÓ

Để thành thạo luyện ghi nợ và ghi có của tài khoản, không còn cách nào khác phải luyện tập mà thôi, có nhiều cách để luyện nghiệp vụ nợ và có như sau:

☑ Cách 1: Làm theo hướng dẫn như trên, áp dụng cho những người lười học danh mục hế thống tài khoản trước
☑ Cách 2: Học thuộc danh mục hệ thống tài khoản trước thì vấn đề xác định nghiệp vụ ảnh hưởng đến tài khoản nào trong bộ chứng từ sẽ trở nên dễ dàng hơn
Dưới đây là 1 số cách luyện nghiệp vụ nợ và có
☑ Lấy thông tư 200 ra học, trong thông tư sẽ hướng dẫn cho rất nhiều trường hợp hạch toán nợ và có, sẽ giúp cho bạn làm quen với vấn đề hạch toán nợ và có

🔶 Trước khi đọc thông tư 200 thì các bạn Lấy sách TỰ HỌC KẾ TOÁN được viết dưới dạng CẦM TAY CHỈ VIỆC do chính Tác giả Hải Bùi viết. Viết rất chi tiết và dễ hiểu, sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức hạch toán nợ và có (Vì trong này có rất nhiều bài tập và bài giải để các bạn làm xong và đối chiếu)
🔶 Lên google search Bài tập và bài giải kế toán để luyện nghiệp vụ NỢ VÀ CÓ. Rất nhiều bài tập và bải giải kế toán.
Hy vọng, qua bài viết này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình luyện nghiệp vụ nợ và có khi làm kế toán.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k