KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN THEO DÕI NHỮNG TÀI KHOẢN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (TK333) CÁC BẠN HAY GẶP NHỮNG LỖI GÌ?

CÂU HỎI: khi các bạn làm kế toán theo dõi những tài khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tk333) các bạn hay gặp những lỗi gì?
TRẢ LỜI:
– Không theo dõi chi tiết từng khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp và đã nộp (Tức là khi hạch toán thì hạch toán chung cho các khoản thuế vào 1 tài khoản có thể là thuế GTGT hoặc chỉ là thuế TNDN hoặc lấy tài khoản là thuế TNCN…)=> Rủi ro là không đối chiếu được từng sắc thuế
– Hạch toán thuế GTGT đầu ra chưa đúng qui định: không viết hóa đơn GTGT khi bán hàng, áp thuế suất thuế GTGT đầu ra chưa đúng thuế suất, tính toán sai giá tính thuế.=> Rủi ro là trốn doanh thu và trốn thuế, Rủi ro là tính thiếu doanh thu hoặc tính thiếu thuế GTGT.
– Số dư TK 33311 (thuế GTGT phải nộp) có số dư âm do hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào vượt với số thuế đầu ra. (Tức về nguyên tắc là số thuế GTGT phải nộp của TK 33311 có số dư bên có nhưng đằng này là có số dư bên nợ)
– Số liệu thuế GTGT đầu ra (Bên có TK 33311) trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng (do kê khai sai, thiếu, trùng một số hóa đơn GTGT đầu ra).      => Không tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh kịp thời mà cứ lấy tờ khai làm chuẩn rồi tự điều chỉnh sổ sách=>Dẫn đến không biết số liệu nào đúng, từ đó rất khó giải thích khi quyết toán thuế.
-Xuất hóa đơn GTGT đầu ra không đúng thời điểm. Bán hàng tháng này nhưng tháng sau xuất hóa đơn. Có trường hợp là xuất khống hóa đơn để giải phóng hàng tồn kho không có thực. Xuất khống hóa đơn để bán hóa đơn cho khách hàng nhằm kiếm tiền % hóa đơn=> Rủi ro bị phạt, rủi ro mua bán hóa đơn
-Hóa đơn GTGT đầu ra xuất tháng này và bỏ sót không chịu kê khai thuế GTGT tháng này. Mà kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng sau=> Không phù hợp, vì khi bỏ sót hóa đơn GTGT đầu ra thì phải kê khai bổ sung.
-Hóa đơn viết sai về mặt số tiền, sai về mặt số lượng, sai về tên địa chỉ, sai mã số thuế nhưng không biết cách xử lý các tình huống này như thế nào.=> Dẫn đến hóa đơn chứng từ không phù hợp=> Dẫn đến phạt
-Không biết rõ khi nào thì tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng: Ví dụ nhận tiền tạm ứng khách hàng có xuất hóa đơn không (Không xuất)? Khi đã bán hàng và chuyển giao rủi ro cho bên mua thì có xuất hóa đơn không hay đợi khi thu tiền thì xuất hóa đơn=> Khi chuyển giao rủi ro hàng hóa từ bên bán sang bên mua là xuất hóa đơn không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

– Hạch toán sai các khoản thuế GTGT trong các trường hợp hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại. Khi tặng hàng hóa cho nhân viên, tặng hàng hóa cho khách hàng có xuất hóa đơn không? Khi xuất tiêu dùng nội bộ có xuất hóa đơn không?…Đây là những câu hỏi mà các bạn hay gặp trong quá trình đi làm
-Khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì sử dụng hóa đơn GTGT hay hóa đơn thương mại???=>. Công ty sử dụng hóa đơn thương mại chứ không phải hóa đơn GTGT
– Hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán chưa có chứng từ phù hợp để chứng minh tính có thực vấn đề hàng bán trả lại hay giảm giá hàng bán=> Dẫn đến khó khăn trong vấn đề giải thích với cơ quan thuế (Vì Giảm giá hàng bán hay hàng bán trả lại có liên quan đến giảm doanh thu và Giảm thuế phải nộp nên thuế sẽ hỏi).
-Trường hợp mất hoặc thất lạc hóa đơn GTGT, đơn vị xử lý không đúng quy định về vấn đề mất hóa đơn=> Bên nào mất hóa đơn, bên đó làm báo cáo mất hóa đơn. Hai bên làm biên bản mất hóa đơn và sao y bản chính ký tên và đóng dấu lên liên 1 để giao cho khách hàng.
– Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện được coi là xuất khẩu nhưng vẫn áp dụng thuế suất 0% khi bán ra.
– Không xuất hóa đơn để tính thuế GTGT trong trường hợp dùng hàng hóa đó để trả lương và thưởng cho công nhân viên.=> Khi thưởng cho nhân viên hay dùng hàng hóa đó để trả lương cho nhân viên thì vẫn xuất hóa đơn
– Nhầm lẫn giữa các hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT với những hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0%.=> Hàng hóa không chịu thuế thì VAT đầu vào không được khấu trừ. Hàng hóa chịu thuế 0% thì VAT đầu vào được khấu trừ
-Đối với công ty nhỏ, hệ thống 2 sổ thì thường xuất khống hóa đơn GTGT đầu ra để giải phóng hàng tồn kho ảo. Hoặc kế toán xuất bán hóa đơn cho khách hàng để kiếm % về hóa đơn.
– Chưa nắm rõ những khoản thu nhập miễn thuế TNCN và những khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Công thức tính thuế TNCN bị sai.=> Dẫn đến kê khai thuế TNCN bị sai
– Những công ty nhỏ và vừa làm hệ thống 2 sổ thì thường giảm doanh thu (tức không xuất hóa đơn khi bán hàng ) hoặc tăng chi phí (tăng ảo chi phí bằng cách đi mua hóa đơn hoặc làm giả bảng lương…) để giảm số thuế TNDN phải nộp=> Rủi ro là mua bán hóa đơn và hành vi trốn thuế.
– Thường những doanh nghiệp đang được ưu đãi và miễn giảm thuế nhưng doanh nghiệp chưa xác định được Công ty mình có được miễn thuế hay ưu đãi thuế gì hay không=> Dẫn đến có thể thiệt hại cho doanh nghiệp về thuế.
– Xác định công thức tính thuế TNDN chưa chuẩn (Những khoản chi phí không hợp lý theo luật thuế nhưng doanh nghiệp vẫn cho là hợp lý; sai về mặt xác định số lỗ được chuyển lỗ, sai về mặt xác định thu nhập miễn thuế..)=> Dẫn đến tính ra số thuế TNDN bị sai
– Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thường kế toán thuế là thuê bên ngoài làm hoặc thuế cá nhân làm=> Nên hay có tình trạng là làm sổ không kịp thời, từ đó thường hàng quý tạm tính số thuế TNDN phải nộp không dựa vào sổ sách mà tạm tính số thuế TNDN phải nộp miễn sao trong năm nộp từ 80% số thuế TNDN phải nộp cả năm để không bị phạt (thường số phải nộp cả năm đã được xác định trước đó). Thường doanh nghiệp lớn thì kế toán ghi sổ kịp thời nên tạm tính số thuế TNDN hàng quý là dựa trên sổ sách đã ghi nhận kịp thời=> Nếu làm theo kiểu tạm tính mà không dựa vào sổ sách đôi lúc số liệu sẽ không chính xác (Vì đây là số tạm tính)
– Công ty không nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý=> Dẫn đến là nếu tính ra cả năm phải nộp thuế TNDN thì Công ty sẽ bị phạt về số tiền thuế TNDN tạm tính trong năm mà không chịu nộp.

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k