KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ, CÁC BẠN CÓ THỂ XEM KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH XE Ô TÔ ĐỂ THAM KHẢO.

Như các bạn đã biết cách làm của kế toán từng phần hành cũng như Kế toán tổng hợp mà tôi đã Post lên FB trong mấy tuần qua (Gồm Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tiền lương, Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ, Kế toán theo dõi tài sản cố định, CCDC và Chi phí trả trước cũng như KẾ TOÁN TỔNG HỢP). Kế toán từng phần hành là xử lý nghiệp vụ và ghi sổ hàng ngày. Còn kế toán tổng hợp là kiểm tra lại những nghiệp vụ của kế toán từng phần hành cũng như hướng dẫn để điều chỉnh kịp thời những sai sót và làm báo cáo theo sự chỉ đạo và hướng dẫn từ Kế toán trưởng.
CÂU HỎI ĐẶT RA:Vậy vai trò của Kế toán trưởng trong mô hình Công ty kinh doanh xe ô tô thì thực hiện những công việc gì (Giả sử Công ty này đã có kế toán tổng hợp).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

TRẢ LỜI:
Kế toán trưởng của 1 Công ty thường đi lên từ Kế toán tổng hợp của chính Công ty đó. Do đó, kế toán trưởng sẽ không tập trung vào những vấn đề về hạch toán nghiệp vụ, vì đã có kế toán tổng hợp đảm nhiệm. Kế toán trưởng tập trung vào vấn đề về MANG TÍNH KIỂM SOÁT (Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách xây dựng phối hợp từng phòng ban xây dựng những quy trình, quy định từng phòng ban để công ty vận hành mang tính chất kiểm soát). HỖ TRỢ CÁC PHÒNG BAN về công tác làm sao để hạn chế rủi ro trong hoạt động của từng phòng ban khi thực hiện. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN (Về chính sách thuế cũng như hướng dẫn về mặt Quy trình, quy định của Công ty ban hành để hiểu và vận dụng cho đúng).

1. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ
ĐỐI NGOẠI:
• Thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các đối tác Ngân hàng, đơn vị bảo hiểm, cơ quan Thuế trong công việc. Thiết lập mối quan hệ với đối tác và bạn bè thân thiết nhằm giới thiệu sản phẩm của Công ty đến với các đối tác này

ĐỐI NỘI:
• Xây dựng quan hệ và làm đầu mối tác nghiệp với bộ phận tài chính của Công ty mẹ.
• Xây dựng qui trình tác nghiệp giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong Công ty, đảm bảo việc vận hành thông suốt và hiệu quả.

2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
• Cập nhật chiến lược, định hướng phát triển của Công Ty mẹ (nếu có Công ty mẹ) để chia sẻ và phổ biến cho nhân sự kế toán nắm bắt kịp thời để mà hành động đúng theo từng giai đoạn.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc của Công ty, kiện toàn và xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán dựa trên những chính sách từ Công ty mẹ ban hành và phù hợp với các quy định của pháp luật nhà nước.
• Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi tiến độ thực hiện, phân tích tình hình tài chính, đưa ra giải pháp cụ thể giúp BGĐ thực hiện
• Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện những quy trình, quy định của Công ty làm sao cho hiệu quả trong vấn đề thực hiện. Song hành tác nghiệp quản trị cùng các bộ phận (Bán hàng, Dịch vụ phụ tùng, hành chính).Hỗ trợ các bộ phận để xử lý nghiệp vụ xảy ra.

3.CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ
• Cập nhật thông tư, nghị định và Luật liên quan đến kế toán, thuế và liên quan đến ngành nghề kinh doanh của nhà nước ban hành. Cập nhật chính sách tài chính kế toán (Gồm hạch toán kế toán, những quy định, quy trình… từ Công Ty mẹ).Nếu không có Công ty mẹ thì Kế toán trưởng là người ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp dựa trên chế độ kế toán nhà nước ban hành, phổ biến cho nhân sự kế toán.
• Tổ chức tuyển dụng; Đào tạo; Đánh giá nhân viên phòng kế toán.
• Chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty, bao gồm xây dựng các quy trình của hệ thống kế toán (Gồm sơ đồ tổ chức phòng kế toán, Phân công công việc trong phòng kế toán, Sơ đồ hạch toán kế toán, Cách luân chuyển chứng từ, Cách sắp xếp và lưu chứng từ…). Đồng thời phải giám sát việc thực hiện của nhân viên.
• Có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến cho các bộ phận, thực hiện quy chế tài chính kế toán của Công ty. Cũng như việc tác nghiệp trong việc thực hiện những quy trình mà có sự tham gia của phòng kế toán.
• Làm việc trực tiếp với Cơ quan thuế, Ngân hàng và Các đối tác bên ngoài…
• Hỗ trợ tín dụng trong vấn đề mua xe tại Công ty.
• Báo cáo TC-KT định kỳ và theo yêu cầu
• Tìm ra những giải pháp để hoàn thiện những quy trình, quy định của Công ty sao cho hiệu quả nhất.

4. HỖ TRỢ
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh về số liệu báo cáo, hỗ trợ phân tích các chi phí xúc tiến bán hàng liên quan tới bộ phận kinh doanh (như chi phí hoa hồng, chi phi nâng giá xe…) để các trưởng phòng kinh doanh được rõ.
• Hỗ trợ bộ phận dịch vụ phụ tùng trong việc kiểm soát giá thành dịch vụ sửa chữa, cung cấp số liệu phân tích khi bộ phận dịch vụ cần, hỗ trợ phân tích các hiệu quả liên quan tới hoạt động xưởng dịch vụ, hỗ trợ bộ phận phụ tùng các biểu mẫu quản lý, cách sắp sếp và quản lý kho phụ tùng một cách khoa học nhất.
• Hỗ trợ bộ phận hành chính số liệu liên quan tới chi phí hành chính, hỗ trợ phân tích việc sử dụng chi phí hành chính có hiệu quả không?

5. QUYỀN HẠN:
– Nhân sự: phân công điều phối công việc nhân sự phòng kế toán, đề xuất tuyển dụng và đào tạo nhân sự kế toán
– Tài chánh: duyệt giao hồ sơ xe, duyệt các khoản thu chi, yêu cầu các bộ phận giải trình các vấn đề liên quan đến tài chính tại đơn vị, báo cáo với Lãnh đạo những sai xót của đơn vị kịp thời
– Điều hành: tổ chức sắp xếp mọi hoạt động trong phòng kế toán đạt hiệu quả công việc tốt nhất, can thiệp sâu sắc vào hoạt động kinh doanh tại Công ty để cùng trưởng các bộ phận và ban giám đốc Công ty hoàn thành tốt công việc được giao, mạnh mẽ và quyết liệt xử lý các tình huống sai phạm của tất cả các phòng ban đồng thời báo cáo kịp thời với giám đốc Công ty

6. QUAN HỆ CÔNG VIỆC:
– Cấp trên trực tiếp: Giám đốc Công ty
– Cấp trên gián tiếp: Ban lãnh đạo Khối kế toán của Công ty mẹ
– Cấp dưới: Nhân sự bộ phận kế toán Công ty
– Bên ngoài: Ngân hàng, bảo hiểm, Thuế, Các tổ chức khác như Sở kế hoạch đầu tư, Cục thống kê,…

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k