KÊ KHAI BỔ SUNG LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ LÀM KÊ KHAI BỔ SUNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI SAI?

CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Đây là 1 phần trong phần bài giảng của Khóa học kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học kế toán thực hành thực tế; Khóa học thực hành khai báo thuế chuyên nghiệp do thầy Hải Bùi trực tiếp giảng dạy. Bài viết này được viết dưới dạng bằng hình ảnh minh họa nên rất dễ hiểu sẽ giúp các bạn đang tự học kế toán và thuế biết được cách kê khai bổ sung khi xảy ra trường hợp kê khai sai.

Câu hỏi 1: Kê khai bổ sung là gì?

Trả lời 1:

Tức là làm tờ khai điều chỉnh bổ sung (Thuế GTGT; TNDN; TNCN) cho những tờ khai trước đã làm bị kê khai sai thành tờ khai đúng.

Câu hỏi 2:Khi nào thì làm kê khai bổ sung?

Trả lời 2:

Khi quá thời hạn kê khai của từng loại tờ khai, mà kế toán phát hiện ra tờ khai thuế đã kê khai bị sai {Làm kê khai bổ sung bất cứ khi nào, trước khi có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế của tất cả loại tờ khai (thuế GTGT, TNDN, TNCN)}

Ví dụ:

• Đối với tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 thì ngày kê khai là từ 1/2/2015 đến 20/02/2015.
Nếu trong thời hạn kê khai tức là từ ngày 1/2/2015 đến 20/02/2015 mà chúng ta làm sai và đã nộp rồi nhưng phát hiện sai thì được quyền làm lại và nộp lại mà không phải làm kê khai bổ sung. Nhưng nếu từ ngày 21/2/2015 (tức là quá thời hạn kê khai) mà phát hiện ra tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 bị kê khai sai trước khi có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan thuế thì bắt buộc phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung

Câu hỏi 3: Vậy thường tờ khai kê khai bị kê khai sai xảy ra những trường hợp nào?

Trả lời 3:

Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai

Trường hợp 1: Sai ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 6 đến cột 7 của phụ lục 01-2/GTGT)
✔ Trường hợp 2: Sai không ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 2 đến cột 5 của phụ lục 01-2/GTGT)

Hóa đơn GTGT đầu ra bị kê khai sai

Trường hợp 3: Sai ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 6 đến cột 7 của Phụ lục 01-1/GTGT)
Trường hợp 4: Sai không ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 2 đến cột 5 của Phụ lục 01-1/GTGT)


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k