HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2017

Câu hỏi: Nộp thuế môn bài năm 2017 như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Ngày 04/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc thu THUẾ MÔN BÀI và chuyển sang thu LỆ PHÍ MÔN BÀI có mức thuế môn bài thay đổi kể từ 01/01/2017 vậy các Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho năm 2017 cụ thể như sau:

a. Mức thu lệ phí môn bài áp dụng từ 01/01/2017:

23-12-2016-11-57-29-AM-1b. Nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. (Mẫu tờ khai lệ phí môn bài)

– Doanh nghiệp đang hoạt động không phải nộp lại tờ khai điều chỉnh bậc lệ phí môn bài năm 2017 mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài theo đúng TIỂU MỤC như trên nếu nộp sai tiểu mục phải điều chỉnh theo quy định, trong thời gian nộp sai tiểu mục DN phải tự chịu phần tiền thuế chậm nộp (theo hướng dẫn thông tư 139/2016/NĐ-CP tại thông báo của Chi Cục Thuế Quận 12)

c. Thời hạn lệ phí môn bài

– Nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2017
– Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

d. Cách nộp lệ phí môn bài
– Doanh nghiệp nộp tiền lệ phí môn bài bằng phương pháp NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ cơ quan thuế không nhận tiền thuế qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ