Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, TP khác đến trên (iBHXH)

Căn cứ Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Theo đó có các thay đổi cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

Kể từ ngày 01/01/2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời phải tham gia BHXH, BHYT,BHTN bắt buộc. (Theo công văn 4064/BHXH-THU về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN kể từ 01/01/2015 ban hành ngày 07/12/2014)

2. Hồ sơ tham gia BHXH-BHYT-BHTN bắt buộc lần đầu:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định. (Theo mục 10.1, Khoản 10; Điều 3 Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015)

Cụ thể thủ tục đăng ký BHXH ban đầu như sau:

a. Thành phần hồ sơ:

– Phiếu giao nhận hồ sơ (mẫu 101, 02 bản)
– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản)
– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/ hoạt động (Bản sao chứng thực, 01 bản)
– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu TK1-TS) 01 bản/người (lưu ý đối với người đã có sổ cơ quan BHXH vẫn yêu cầu làm
– Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản) nếu chậm đăng ký từ 3 tháng trở lên.

b. Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH Quận, Huyện nơi đơn vị đặt trụ sở chính

c. Trình tự thực hiện: Các hồ sơ này các bạn thực hiện khởi tạo trên phần mềm iBHXH như sau:

Giả sử công ty TNHH Đào Tạo An Tâm mới thành lập có GPKD ngày 20/08/2015, đến ngày 01/09/2015 có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm với Nguyễn Thị Kim Dương

Chức vụ nhân viên kế toán; giới tính nữ
Ngày sinh 14/11/1989;
Mức lương cơ bản ghi trên hợp đồng là : 3.320.000 đồng; tổng lương là 9.000.000
Hiệu lực hợp đồng từ 01/09/2015 đến 30/08/2016; số hợp đồng là 01/2015/HĐ-AT
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Có sổ BHXH đang sử dụng; có mã sổ là 7912095702
Các thông tin cá nhân khác về số CMND, bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh, địa chỉ hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại…các bạn dựa trên hồ sơ và hợp đồng của người lao động nhé
Ta thực hiện tạo hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho cơ quan BHXH như sau:

Bước 1: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập vào iBHXH-> ta tiến hành đăng nhập vào iBHXH thiết lập thông tin đơn vị như bài trước xong -> mở menu Thu (1) -> chọn (*) ĐK thủ tục BHXH, BHYT lần đầu (2) -> trong giao diện Chọn kỳ kê khai ta nhấp Tạo mới (3) -> chọn Đồng ý (4) (Ở đây trung tâm kê khai vào tháng 9 nên chọn kỳ kê khai là 09/2015)

h1

Bước 2: Chương trình hiện ra giao diện -> chọn Lấy số hồ sơ (1) , chương trình đã tự động chọn sẵn các biểu mẫu theo hồ sơ và ta tích chọn thêm tại Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu TK1-TS) (lưu ý đối với người đã có sổ cơ quan BHXH vẫn yêu cầu làm)(2) -> ta tiến hành mở các biểu mẫu và nhập liệu (3)

h2

Bước 3:
+ Mở sheet Tăng lao động để nhập liệu,

Có 2 cách để nhập số liệu:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào chương trình, Nhấn nút Insert trên bàn phím để thêm dòng và nhấn nút F11 để xóa dòng

Cách 2: Nạp từ File mẫu: Đưa số liệu từ File excel mẫu nhấn File mẫu để tải file mẫu về máy -> Nhấn Save -> nhập đầy đủ chính xác số liệu của nhân viên (Lưu ý không thêm cột, ký hiệu, công thức vào file mẫu -> Lưu và đóng File mẫu lại -> Trong chương trình nhấn Nạp dữ liệu (F8) -> Có 2 sự lựa chọn:
+ Thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có (nạp thêm dữ liệu từ file excel mẫu)
+ Hoặc Xóa toàn bộ dữ liệu cũ và thêm dữ liệu mới: tức là xóa dữ liệu trước đó có trong mẫu hồ sơ và nạp số liệu mới từ file excel.

Ở đây trung tâm sẽ thực hiện cách 1 vì chỉ có 1 lao động, nếu nhiều lao động thì các bạn nên chọn cách 2:

Cách thức nhập liệu vào sheet Tăng lao động như sau:

– Cột (2): Nhập Họ và tên người lao động tăng mới (Nguyễn Thị Kim Dương)
– Cột (3): Nhập số định danh tức là Mã sổ BHXH (nếu người chưa có sổ thì không nhập) (7912095702)
– Cột (22): Nhập ngày tháng năm sinh (14/11/1989)
– Cột (23): Nếu là nữ thì ta tích vào ô trống
– Cột (4): Nhập chức vụ (Nhân viên, giám đốc…) (Nhân viên kế toán)
– Cột (5): Nhập mức lương cơ bản đóng bảo hiểm ký trên hợp đồng lao động (3.320.000 đồng)
– Cột (11): Nhập ngày hợp đồng lao động có hiệu lực (01/09/2015)
– Cột (12): Nhập ngày hợp đồng lao động kết thúc (31/08/2016)
– Cột (13): Kích vào chọn loại có 2 sự lựa chọn TM: Tăng mới và TD: Tăng mới từ nơi khác đến (ở đây trung tâm chọn Tăng mới)
– Cột (14): Số hợp đồng tăng (ở đây trung tâm ghi 01/2015/HD-AT)
– Cột (15): Diễn giải loại hợp đồng (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, không thời hạn …) (ở đây trung tâm nhập 1 năm)
– Cột (16): Ngày ký hợp đồng (ở đây trung tâm nhập 01/09/2015)
– Cột (28): Tỷ lệ đóng nhập 32.5% ( theo tỷ lệ quy định hiện hành)
– Cột (17): Đối tượng (nhập theo số bên dưới, VD: 4 cho trường hợp chỉ tham gia BHYT ); 1: BHXH, BHYT, BHTN; 2: BHXH, BHYT; 3: BHXH; 4: BHYT;5: BHXH, (ở đây trung tâm chợn số 1)
– Cột (18): BHTN “Tình trạng sổ BHXH (chỉ nhập trường hợp tăng mới (TM) hoặc tăng mới từ nơi khác chuyển đến (TD)), nhập một trong các số sau:1: Chưa có sổ BHXH; 2: Sổ đang sử dụng; 3: Sổ bị thu hồi; 4: Mất sổ” (ở đây trung tâm chọn số 2)
– Cột (20); (21): Kích chọn mã tỉnh, mã bệnh viện nơi mà người lao động đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
– Cột (24) đến (57): Điền vào theo các thông tin cá nhân tương ứng của người lao động dựa trên hợp đồng lao động

h2.1

+ Tiếp theo ta sang chọn sheet 01/ĐKBB -> Nhập trực tiếp thông tin đăng ký vào chương trình (các thông tin lấy từ GPKD)

1 + Tiếp theo ta sang sheet Đính kèm (1)-> Nhấn dấu”…” (2) chọn đến tập tin đính kèm
h4 -> Chọn đến file Giấy phép kinh doanh (scan ra file PDF) (1) -> Nhấn Open (2) -> Nhấn Danh mục hồ sơ (3)
h5 Bước 4: Sau khi nạp xong số liệu nhấn “ Ghi (F5)” để lưu số liệu (1) -> Chương trình báo “Đã lưu lại những thay đổi dữ liệu thành công’’-> Nhấn Chấp nhận (2)
h6 Bước 5: Tiếp theo là phần kết xuất hồ sơ sau khi đã nhập xong số liệu
Chọn đến mục “Kết xuất BC” (1)-> Chọn “Kết xuất báo cáo” (2)-> Tại bảng chọn hồ sơ các bạn tích “v” chọn hồ sơ cần nộp (3) -> Nhấn Chấp nhận (4)
h7 Bước 6: Chọn tháng, quý cần kết xuất (1) -> Kiểm tra đã chọn đúng tháng của kỳ kê khai chưa sau đó nhấn thực hiện (2) để kết xuất báo cáo
h8 Bước 7: Chương trình hiện ra bảng “ Vui lòng thực hiện thao tác”-> Các bạn nhấn Thoát để kiểm tra lại số liệu (nhấn đúp vào các biểu tượng file để mở hồ sơ lên và kiểm tra số liệu, sau khi kiểm tra xong nhớ là đóng file kiểm tra lại)
21-09-2015-3-40-01-PM Bước 8: Ký và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH : Có 2 cách nộp
Lưu ý:
+ Nếu đơn vị thực hiện nộp hồ sơ giấy qua email thì tích chọn hồ sơ -> nhấn “Gửi Email” (1) và in ra giấy lên cơ quan BHXH nộp (Số lượng hồ sơ in ra nộp các bạn xem ở trang đầu Thành phần hồ sơ nhé). Hiện nay các đơn vị thường sử dụng hình thức này vì chưa mua chữ ký số iBHXH.

+ Nếu đơn vị thực hiện giao dịch bằng hồ sơ điện tử -> tích chọn hồ sơ-> chọn Trình ký (2) để trình ký Sếp đơn vị hoặc chọn Ký và nộp hồ sơ (3) nếu người thực hiện giữ hoặc ủy quyền giữ chữ ký số.
h9

Chi tiết cách ký nộp các bạn xem tại đường dẫn này nhé Cách ký nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Nếu nộp bằng hồ sơ giấy có mã vạch thì
Sau khi in xong hồ sơ đóng dấu và mang lên cơ quan BHXH quận Bình Thạnh nộp ở bộ phận một cửa-> bộ phận 1 cửa sẽ trả lại 1 phiếu giao nhận 101 có ghi ngày trả kết quả và cho mình một phiếu hẹn.

+ Trong vòng 3 ngày phải đóng tiền BHXH cho tất cả nhân viên báo tăng trong hồ sơ đăng ký ban đầu ( tổng lương cơ bản *32.5%)

+ Sau khi đóng tiền xong ta cầm Ủy nhiệm chi BHXH lên ký biên bản làm việc ban đầu với cơ quan BHXH -> Đến ngày trả kết quả ghi trên phiếu giao nhận hồ sơ 101 công ty đến nhận sổ BHXH và thẻ BHYT cho người lao động->như vậy là xong thủ tục đăng ký BHXH ban đầu.

Các bạn có thể xem clip hướng dẫn thực hiện tại trang web http://www.ts24.com.vn/web/hotro/hotro_ibhxh.ts24#

hoặc video số 14 tại : http://bhxhtphcm.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/598/huong-dan-su-dung-ibhxh/

Download bài viết tại đây: 3.Huong.dan.dang.ky.BHXH.ban.dau
Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ