Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN

1) Văn bản pháp luật:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

• TT78/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNDN
• TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về Luật quản lý thuế
• TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78
• TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 78
• TT96/2015/TT-BTC ngày 22 /06/2015 hướng dẫn về thuế TNDN
• CV2512/TCT-CS ngày 24/06/2015 hướng dẫn TT96/2015/TT-BTC

2) Đối tượng nộp thuế TNDN

Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động SXKD HHDV có thu nhập chịu thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư, các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có SXKD HHDV.

3) Kỳ quyết toán năm tài chính (Thường là năm dương lịch hoặc là 1 năm tài chính khác năm dương lịch)

• Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
• Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Ví dụ: như doanh nghiệp mới thành lập tháng 11,12/2014 thì năm 2014 không cần phải làm Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 mà được gộp chung vào Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2015 luôn. Bạn nên làm 1 CV để thông báo cho thuế biết là gộp chung báo cáo tài chính năm 2014 vào 2015 (Lý do là năm đầu tiên chưa quá 3 tháng). Có thể tham khảo CV tại đây:

1


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ