HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP PHIẾU THU, PHIẾU CHI

Chứng từ kế toán là căn cứ dùng để ghi sổ kế toán. Có nhiều loại chứng từ, gồm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hay hóa đơn tài chính. Sau đây Kế toán An Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cách lập một số chứng từ tiêu biểu gồm phiếu thu, phiếu chi.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Mẫu Phiếu thu theo TT 200

1

Download mẫu phiếu thu tại đây: PhieuThu
• Cách ghi các chỉ tiêu trên phiếu thu:

“Đơn vị”, “Địa chỉ”: ghi đầy đủ thông tin của doanh nghiệp

“Ngày tháng năm”: thời gian lập phiếu

“Quyển số”, “Số”: Trong mỗi phiếu thu ghi số quyển và số của từng phiếu thu. Số phiếu phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

“Nợ”, “Có”: Ghi nhận bút toán Nợ-Có cho nghiệp vụ thu tiền phát sinh.

“Họ tên người nộp tiền”, “Địa chỉ”: đây là những thông tin liên quan đến người nộp tiền

“Lý do nộp”: ghi rõ nội dung: thu tiền bán hàng, thu tiền tạm ứng còn thừa…

“Số tiền”: ghi số tiền bằng số và bằng chữ

“Kèm theo”: ghi số hoá đơn gốc kèm theo để dễ theo dõi và quản lý.

• Quy trình lưu chuyển chứng từ:

-Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung và ký tên vào Người lập phiếu, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng soát xét và Giám đốc ký duyệt, chuyển cho Thủ quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, Thủ quỹ ký tên, ghi nhận vào Đã nhận đủ số tiền, đồng thời Người nộp tiền ký vào Phiếu thu và ghi rõ họ tên.
-Nếu là thu ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ, và tính ra số tiền được quy đổi.
-Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Ví dụ cụ thể: 2

  1. HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP PHIẾU CHI:

 

Mẫu phiếu chi như sau:3

Download phiếu chi tại đây:PhieuChi

Cách thức lập và lưu chuyển chứng từ tương tự như phiếu thu.

Ví dụ cụ thể:4

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ