THỜI GIAN DÙNG ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAY CÒN GỌI LÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH CỦA TÀI SẢN DỰA VÀO ĐÂU???

CÂU HỎI: THỜI GIAN DÙNG ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAY CÒN GỌI LÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH CỦA TÀI SẢN DỰA VÀO ĐÂU???
TRẢ LỜI: THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 3 “TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH” LƯU Ý VỀ THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH CỦA TÀI SẢN (TỨC LÀ THỜI GIAN DÙNG ĐỂ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH)
Do đó, khi xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải xem xét các yếu tố sau:
(a) Mức độ sử dụng ước tính của doanh nghiệp đối với tài sản đó. Mức độ sử dụng được đánh giá thông qua công suất hoặc sản lượng dự tính;
(b) Mức độ hao mòn phụ thuộc vào các nhân tố liên quan trong quá trình sử dụng tài sản, như: Số ca làm việc, việc sửa chữa và bảo dưỡng của doanh nghiệp đối với tài sản, cũng như việc bảo quản chúng trong những thời kỳ không hoạt động;
(c) Hao mòn vô hình phát sinh do việc thay đổi hay cải tiến dây truyền công nghệ hay do sự thay đổi nhu cầu của thị trường về sản phẩm hoặc dịch vụ do tài sản đó sản xuất ra;
(d) Giới hạn có tính pháp lý trong việc sử dụng tài sản, như ngày hết hạn hợp đồng của tài sản thuê tài chính.
Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản có thể ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích thực tế của nó. Vì vậy, việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kinh nghiệm của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại.
=> VẬY THỜI GIAN KHẤU HAO CỦA TSCĐ THEO TT45 DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?. THỜI GIAN THEO THÔNG TƯ 45 LÀ ĐỂ PHỤC VỤ CHO CƠ QUAN THUẾ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN => Do đó, sẽ xảy ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán tại điểm này (Kế toán sử dụng TK 243 và 347 để theo dõi sự chênh lệch này).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k