Hóa đơn không nhất thiết ký theo từng liên

Câu hỏi đặt ra: Hóa đơn bán ra (Hóa đơn tài chính xuất bán hàng) có nhất thiết phải ký theo từng liên?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Ngày 23/10/2012 Cục thuế Tp.HCM trả lời vấn đề trên như sau:

– Tại điểm 4, Mục I và phần thứ ba chế độ chứng từ kế toán Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định:

“… Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên…”

Căn cứ quy định trên, hoá đơn bán hàng là chứng từ kế toán nhưng không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không bắt buộc phải ký theo từng liên. Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn GTGT (04 liên), khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách, tại chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký tên có thể ký trên liên 1 và in sang liên 2, 3, 4 bằng giấy cacbon (giấy than).

Download CV:CV8164CT-TTHT-Hoadonkhongnhatthietkytheotunglien


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ