HÓA ĐƠN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁT HÀNH LỆCH NGÀY BÀN GIAO CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN?

“Hóa đơn công trình xây dựng phát hành lệch ngày bàn giao có được chấp nhận là chi phí được trừ và có được chấp nhận khấu trừ VAT đầu vào?”

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Công văn số 2727/TCT-DNL ngày 18/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Theo Công văn này, trường hợp hóa đơn lĩnh vực xây dựng phát hành không đúng thời điểm nghiệp, bàn giao công trình thì chỉ bị xử phạt hành chính, các thông tin còn lại nếu đảm bảo khớp và đúng, đồng thời đủ điều kiện về khấu trừ thì vẫn được chấp nhận.

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV2727 TCT-DNL_Xuphatviphamhanhchinh


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k