HOÁ ĐƠN BỎ SÓT CỦA CÁC KỲ TÍNH THUẾ MÀ ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA THÌ CÓ ĐƯỢC KÊ KHAI KHẤU TRỪ VAT???

CÂU HỎI:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ sau ngày công bố quyết định kiểm tra hay không?

(Ví dụ: Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra ngày 1/5/2016 về việc kiểm tra kỳ quyết toán thuế năm 2014 và 2015, thì những hoá đơn GTGT đầu vào của kỳ tính thuế năm 2014 và 2015 mà đến ngày 1/5/2016 phát hiện ra chưa kê khai khấu trừ VAT đầu vào của kỳ tính thuế năm 2014 và 2015 thì có được kê khai khấu trừ tại kỳ tính thuế tháng 5/2016 không?)

TRẢ LỜI:

Theo Công văn số 2342/TCT-KK hướng dẫn:

Trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định. Công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai không đúng quy định này, Công ty phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty đã được hoàn thuế thì đề nghị Công ty nộp số thuế giá trị gia tăng đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định.

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k