Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT? hóa đơn điều chỉnh giảm thì kê khai như thế nào trên HTKK ?

[quote_box_center]Đây là 1 trong các bài viết trong hàng loạt bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế ; Khóa học kế toán sơ cấp do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]
Câu hỏi 1: Hóa đơn bán hàng thông thường (tức là hóa đơn không có dòng thuế GTGT) có phải kê khai trên Bảng kê mua vào của doanh nghiệp tính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như công văn 3430/TCT-KK ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế Đà Nẵng V/v Kê khai hóa đơn bán hàng như sau:
1. Về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn bán hàng thông thường

  • Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  • Nội dung này, Tổng cục Thuế ghi nhận đề xuất của Cục Thuế Đà Nẵng và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

Câu hỏi 2: Hóa đơn xuất điều chỉnh thì kê khai như thề nào trên HTKK?

Trả lời: Theo như công văn 3430/TCT-KK ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế Đà Nẵng V/v Kê khai hóa đơn bán hàng như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:

  • Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.
  • Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

Hiện tại Tổng cục Thuế đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK, iHTKK.

Download CV: Cong van 3430_TCT_KK ve ke khai hoa don thong thuong va dieu chinh giam_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ