Hàng bán bị trả lại thì xử lý về mặt hóa đơn như thế nào cũng như cách kê khai thuế?

Câu hỏi: Hàng bán bị trả lại thì xử lý về mặt hóa đơn như thế nào cũng như cách kê khai thuế?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

1. Trường hợp hàng bán bị trả lại (Tức là bán hàng đã xuất hóa đơn rồi, sau đó khách hàng trả lại thì xử lý trường hợp này như thế nào)

Căn cứ vào điểm 2.8 Phụ lục 4 của TT39/2014 ngày 31/12/2014 (VBHN số 17/VBHN-BTC cũng giống như TT39) về hóa đơn như sau:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Ví dụ 3: Ngày 1/1/2014 Cty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán thuế An Tâm có bán hàng cho Cty TNHH A là 40 cái Tivi với giá 5.000.000 /cái chưa VAT. MST là 0312581896, Địa chỉ 87 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3 Tp.HCM

Giả sử ngày 15/3/2014 Cty A (41 Mạc Đĩnh Chi, Phường 1, Quận 1, Tp.HCM; MST: 3600252857) trả lại 10 cái với lý do hàng kém chất lượng. Vậy trong trường hợp này Cty A xuất trả lại hàng cho Cty TNHH Đào tạo và dịch vụ kế toán thuế An Tâm như sau:

Giải:

Hóa đơn lúc bán hàng của Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm

1

Hóa đơn Cty A xuất trả lại hàng cho Công ty An Tâm (Ngày 15/3/2014)

2

Cách kê khai thuế GTGT trên tờ khai

Bên bán: Hóa đơn mà xuất trả hàng này bên bán kê khai tại bảng kê mua vào, kê khai dương bình thường (Phụ lục 01-2).Về mặt thuế thì số cuối kỳ giữa Tờ khai và sổ là khớp nhau. Cách này là theo Hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011. Đây là vấn đề kê khai trước 1/1/2015. Còn từ 1/1/2015 trở đi thì bạn cũng kê khai như vậy như không gửi bảng kê phụ lục 01-2 cho thuế

Bên mua: Hóa đơn này bên mua kê khai tại bán kê bán ra và kê khai dương bình thường (Phụ lục 01-1). Về mặt thuế thì số cuối kỳ giữa Tờ khai và sổ là khớp nhau.Cách Kê này là theo Hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.Đây là vấn đề kê khai trước 1/1/2015. Còn từ 1/1/2015 trở đi thì bạn cũng kê khai như vậy nhưng không gửi bảng kê phụ lục 01-1 cho thuế

Ghi chú: Tuy nhiên, các bạn có thể quan điểm như sau hạch toán như thế nào thì kê khai như vậy (Tức là bên bán sẽ kê khai tại bảng kê bán ra kê khai âm; Bên mua kê khai tại bảng kê mua vào kê khai âm) thì thuận tiện hơn cho việc kiểm tra và đối chiếu với số liệu sổ sách và Tờ khai.Cách kê khai thuế theo kiểu nào đi nữa thì kết quả vẫn giống nhau giữa các cách. Từ 1/1/2015 trở đi thì không còn phải gửi Phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho thuế nữa


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ