File thống kê ” Hồ sơ cần chuẩn bị cho thanh tra liên ngành “

Dear All,

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Vân gửi tặng thành viên File Excel thống kê Hồ sơ cần chuẩn bị cho thanh tra/kiểm tra về:

1. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC THANH TRA/KIỂM TRA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH, AN TOÀN & VSLĐ; MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

2. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ VỀ THANH TRA/KIỂM TRA CHẤP HÀNH CÁC NỘI DUNG TRONG GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP CHUYÊN NGÀNH

3.HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ THANH TRA/KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG SX, KD THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Tải File Excel bên dưới đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1IJPWf3rCl7Z0O4ceFxZ7RQ8RHUqTuHin/view?usp=sharing

Nguồn: Vân Trần


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k