Đối tượng tính thuế GTGT

  1. Đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Doanh nghiệp thành lập mới từ quý 4/2014 trở đi sẽ được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chỉ cần gửi thông báo theo mẫu 06 theo TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (bên dưới) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với khi làm thủ tục khai thuế ban đầu để đăng ký tự nguyện mà không cần phải gửi bất kỳ hồ sơ gì khác.
  • Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.8

2. Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Hiện tại gần như doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên chúng ta không tập trung vào phương pháp trực tiếp mà sẽ tập trung 100% vào phương pháp tính thuế GTGT theo khấu trừ. Bởi vì sau này chúng ta đi làm thì công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Một vài trường hợp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mà các bạn có thể tham khảo.

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ (tức là không đăng ký tự nguyện)
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ
    (Để rõ đối tượng nào áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, các bạn xem khoản a Điểm 2 Điều 13 của TT219 ngày 15/08/2013)

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ