Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

Trước khi nói đến đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. Chúng ta tìm hiểu 2 câu hỏi sau:
Câu hỏi thứ nhất đặt ra: Muốn làm ra được Máy laptop thì theo các bạn phải tiêu tốn những khoản chi phí nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời thứ nhất:
 Đầu tiên (thứ nhất): là mua nguyên vật liệu những thứ cấu tạo ra Laptop (Ví dụ như màn hình; bàn phím; chip…). Vậy là tiêu hao chi phí nguyên vật liệu. Đây là yếu tố thứ nhất. Trong kế toán thì sử dụng tài khoản 621 để theo dõi chi phí nguyên vật liệu. Phần này chúng ta cũng được học trong Chương 5 “Kế toán hàng tồn kho”
 Kế đến (thứ hai): là không thể nào mà có nguyên vật liệu thì tự nhiên trở thành thành phẩm là Laptop được mà phải có sự tác động của con người. Mà tác động của con người thì phải thuê lao động mà thuê lao động thì phải trả lương. Đây là yếu tố thứ hai cấu tạo nên thành phẩm. Trong kế toán thì sử dụng tài khoản 622 để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp. Phần này chúng ta cũng được học trong Chương 4 “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”
 Tiếp theo (thứ ba): Có được 2 yếu tố là chi phí nguyên vật liệu (TK 621) và chi phí nhân công (TK 622) cũng chưa thể nào tạo nên được sản phẩm. Vì khi con người làm việc thì phải có Máy móc thiết bị và CCDC. Mà máy móc thiết bị và CCDC thì sẽ hao mòn mà hao mòn thì phải tính vào chi phí. Đây là yếu tố thứ 3 cấu tạo nên thành phẩm.Trong kế toán thì sử dụng tài khoản 627 để theo dõi chi phí sản xuất chung. Phần này chúng ta cũng được học trong Chương 3 “Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ”.

Kết luận: Muốn tạo ra được sản phẩm thì cần phải có 3 yếu tố chi phí (621;622;627) mới tạo ra được sản phẩm. Vậy Chúng ta phải tổng hợp toàn bộ chi phí (621;622;627) trong kỳ để tạo ra số lượng sản phẩm trong kỳ => Từ đây mới tính ra được giá thành 1 sản phẩm=Tổng chi phí trong kỳ/Số lượng sản phẩm hoàn thành.

Câu hỏi thứ hai đặt ra: Vậy làm sao phải tính ra được giá thành của sản phẩm. Đối với Công ty SX 1 sản phẩm thì tính giá thành như thế nào và đối với Công ty sản xuất nhiều sản phẩm thì tính như thế nào?

Trả lời thứ hai: Để trả lời câu hỏi này, tôi đưa ra bài toán như sau:

 Đối với bài toán Công ty sản xuất 1 sản phẩm. Biết tổng chi phí (621; 622; 627) tháng 1/2015 để làm ra 10 cái quạt là 10.000.000. Hỏi 1 cái quạt giá bao nhiêu.

Cách làm: Đối với bài toán này thì quá đơn giản thì lúc này 621; 622; 627 là toàn bộ chi phí để làm ra 10 cái quạt không lẫn vào đâu được (Vì công ty chỉ sản xuất 1 sản phẩm quạt thì 621; 622; 627 là toàn bộ chi phí để làm ra sản phẩm quạt mà thôi chứ không thể nào làm ra sản phẩm khác được).

 Vậy kết luận 1 vấn đề cực kỳ quan trọng là muốn tính giá thành của 1 sản phẩm nào đó thì chúng ta cần phải có 621; 622; 627 của CHÍNH SẢN PHẨM ĐÓ (tức là tập hợp riêng được chi phí 621; 622; 627 để tạo ra sản phẩm đó).

 Đối với công ty sản xuất nhiều sản phẩm nhưng những sản phẩm này không có liên quan nhau sử dụng nguyên vật liệu riêng (Ví dụ như Công ty ABC sản xuất ra 2 sản phẩm Máy lạnh và Máy Quạt) và chi phí nhân công có thể sử dụng riêng hoặc sử dụng chung và chi phí sản xuất chung thì sử dụng chung (Ví dụ như nhà xưởng, tiền điện; tiền thuê kho) thì theo quan điểm của các bạn làm sao tính được giá thành của từng loại sản phẩm là Máy quạt và Máy lạnh

Cách làm:
 Các bạn căn cứ ngay vào quan điểm của phần Công ty sản xuất 1 sản phẩm là Laptop. Muốn tính được giá thành của Máy lạnh và Máy quạt thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là làm sao tách ra được 621;622;627 riêng cho từng loại sản phẩm (621;622;627 của máy lạnh; 621;622;627 máy quạt )=> Tách ra được lúc này mới nói chuyện tính giá thành. Vì lúc đó chúng ta sẽ biết được tổng chi phí để tạo ra sản phẩm của máy lạnh và máy quạt là bao nhiêu.

 Vậy với bài toán trên thì 621 đã tách riêng ra được cho từng loại sản phẩm (Bởi vì 2 loại sản phẩm khác nhau thì sử dụng nguyên liệu khác nhau. Vấn đề này khi sản xuất sản phẩm nào thì trên chứng từ đề nghị xuất nguyên vật liệu ra để sản xuất là đã thể hiện rõ trên chứng từ gốc là PHIẾU ĐỂ NGHỊ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU). Ví dụ trong trường hợp này 621 của MÁY LẠNH là 10.000.000 và 621 của MÁY QUẠT là 15.000.000

 Vậy những khoản chi phí mà không tách riêng ra được mà dùng chung ví dụ 622; 627 thì làm sao tách riêng ra được 622 của máy lạnh và 622 của máy quạt cũng như 627 máy lạnh và 627 máy quạt. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng các tiêu thức phân bổ hợp lý sao cho tách riêng ra được 622; 627 cho từng loại sản phẩm (Có thể sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm hoặc có thể sử dụng tiêu thức phân bổ theo số lượng sản phẩm hoàn thành…).

Ví dụ: trong trường hợp này 622 dùng chung là 5.000.000 và 627 dùng chung là: 7.000.000

 Vậy nhiệm vụ của chúng ta là tách 622: 5.000.000 này cho 622 máy lạnh và cho 622 máy quạt. Cũng như chúng ta tách 627: 7.000.000 cho 627 máy lạnh và cho 627 máy quạt
 Chúng ta sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm để phân bổ.

Một: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy lạnh (TK 622 máy lạnh) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy lạnh/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000 =(10.000.000/10.000.000+15.000.000)*5.000.000 = 2.000.000

Hai: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy quạt (TK 622 máy quạt) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy quạt/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000=.(15.000.000/10.000.000+15.000.000)*5.000.000=3.000.000
(Hoặc có thể lấy 5.000.000-2.000.000=3.000.000)

Ba: Chi phí nhân sản xuất chung cho máy lạnh (TK 627 máy lạnh) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy lạnh/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*7.000.000=(10.000.000/10.000.000+15.000.000)*7.000.000=2.800.000

Bốn: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy quạt (TK 627 máy quạt) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy quạt/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000= (15.000.000/10.000.000+15.000.000)*7.000.000=4.200.000
(Hoặc có thể lấy 7.000.000-2.800.000=4.200.000)

Kết luận: Đối với Cty mà sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau hoàn toàn 100% thì những khoản chi phí nào tách riêng được thì tách riêng. Những khoản chi phí nào mà dùng chung thì sẽ sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý để tách riêng chi phí dùng chung thành những chi phí riêng. Phải thuộc nguyên tắc này để vận dụng tại Công ty của các bạn
 Đối với bài toán Công ty sản xuất ra nhiều loại sản phẩm sử dụng cùng 1 loại nguyên vật liệu (Ví dụ Công ty ABC cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu là bột; trứng; muối; lạp xưởng, đường… sản xuất ra được bánh trung thu 1 trứng và bánh trung thu 2 trứng). Theo quan điểm của các bạn thì làm sao tính ra được giá thành của bánh trung thu 1 trứng và bánh trung thu 2 trứng

Cách làm: Với bài toán dạng này thì có cách tính giá thành riêng. Trường hợp này sẽ sử dụng phương pháp hệ số để tính giá thành. Tức là quy 2 sản phẩm đó về 1 sản phẩm chuẩn. Trong 2 sản phẩm đó chúng ta chọn 1 sản phẩm là sản phẩm chuẩn (Thường là sản phẩm nhỏ nhất). Và sản phẩm còn lại sẽ có 1 hệ số bằng mấy lần sản phẩm kia. Lúc này bài toán trở thành đơn giản là CÔNG TY SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM CHUẨN. (Đã được học bên trên). Sau khi tính ra được giá thành sản phẩm chuẩn rồi thì giá thành của sản phẩm còn lại bằng giá thành sản phẩm chuẩn nhân với hệ số là ra GIÁ THÀNH sản phẩm còn lại.

Kết luận: Sau khi đã trả lời được 2 câu hỏi trên thì các bạn đã hình dung ra được đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là hoàn toàn khác nhau.

 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau khi công ty sản xuất 1 sản phẩm HOẶC cty sản xuất 2 sản phẩm khác nhau hoàn toàn và sử dụng nguyên liệu cho mỗi loại sản phẩm là khác nhau nhưng dùng chung phân xưởng hoặc dùng chung công nhân

 Đối tượng tập hợp chi phí sẽ khác đối tượng tính giá thành khi công ty sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng cùng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với kích thước khác nhau (Ví dụ Giày thể thao Size 39, Size 40 HOẶC Áo Sơ Mi Nam XL; Áo sơ Mi Nam M…). Trong trường hợp này ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ LÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ÁO HOẶC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO. ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH là Giày thể thao Size 39, Size 40; ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH LÀ Giày thể thao Size 39, Size 4 Áo Sơ Mi Nam XL; Áo Sơ Mi Nam M;

Qua bài viết này, các bạn đã biết được đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành rồi phải không? Vậy để tính giá thành thì kế toán sử dụng những tài khoản nào, cách hạch toán ra sao? Các bạn đón đọc bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ