Đối tượng nộp thuế TNCN

1. Văn bản pháp luật:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

• TT111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN
• TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 111
• TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 111
• TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế.
• Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn bổ sung về thuế TNCN
• Văn bản hợp nhất 3 thông tư 111;119;151 ngày 05/02/2015

2. Đối tượng nộp thuế TNCN: Đó chính là những cá nhân cư trúcá nhân không cư trú (mà có thu nhập phát sinh tại Việt Nam). Tại sao phải tách ra 2 đối tượng này? (Bởi vì lý do rất đơn giản là do cách tính thuế TNCN của 2 đối tượng này hoàn toàn khác nhau).

Câu hỏi: như thế nào là cá nhân cư trú và như thế nào là cá nhân không cư trú?

Trả lời: Cá nhân cư trú phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:

• Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong 1 năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN. Trong đó, ngày đến và ngày đi cũng được tính là một (01) ngày.
• Hoặc có nơi ở thường xuyên tại VN hay có nhà thuê để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên.

+Thế nào gọi là có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên (Áp dụng cho người nước ngoài)

Tính theo năm dương lịch từ 1/1 đến 31/12: cộng tất cả số ngày có mặt của những lần đến và lần đi
Tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến VN

Ngày đến và ngày đi được tính là 1 ngày
Nếu đến và đi cùng 1 ngày thì tính là 1 ngày cư trú
Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành)1

(Các bạn có thể xem cá nhân cư trú và không cư trú tại Điều 6 của TT111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 để hiểu rõ hơn về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú )

=> VẬY CÁ NHÂN KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN TRÊN THÌ TRỞ THÀNH CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ. VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM KHI TRẢ THÌ CÔNG TY KHẤU TRỪ 20% ĐỂ NỘP THUẾ TNCN CHO NHÀ NƯỚC.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ