Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng hoạt động có phải đóng lệ phí môn bài và có phải báo cáo thuế, báo cáo tài chính không?

Câu hỏi: Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngưng hoạt động có phải đóng lệ phí môn bài và có phải báo cáo thuế, báo cáo tài chính không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định như sau:

👉 Trường hợp 1:
Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì không phải kê khai, nộp lệ phí môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

🌎Ví dụ 1: Ngày 22/12/2016 Công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2017 thì năm 2017 Công ty A:

+ Không phải nộp thuế môn bài năm 2017
+ Không phải làm báo cáo tài chính năm 2017
+ Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT, BC tình hình sử dụng hóa đơn, không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

👉Trường hợp 2:
Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

🌎Ví dụ 2:

Ngày 22/12/2016 Công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 31/04/2018 thì công ty A phải làm như sau:

+ Năm 2017: như ví dụ 1 ở trên Công ty A không phải nộp thuế môn bài; Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT; BC sử dụng hóa đơn; Không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Năm 2018: Công ty A phải:

o Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 6 tháng đầu năm
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng từ tháng 5/2018 hoặc quý 2/2018 trở đi, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

🌎Ví dụ 3:

Ngày 22/12/2016 Công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017– 31/09/2018 thì công ty A phải làm như sau:

+ Năm 2017: như ví dụ 1 ở trên Công ty A không phải nộp thuế môn bài; Không phải làm sổ sách và không phải nộp tờ khai thuế GTGT; BC sử dụng hóa đơn; Không phải làm quyết toán thuế TNDN, TNCN

+ Năm 2018:

o Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 6 tháng cuối năm
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 10/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

👉 Trường hợp 3:
Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

🌎Ví dụ 4:

Ngày 25/04/2017 công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/05/2017 – 01/05/2018 thì công ty A phải làm như sau:

+ Năm 2017:
o Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2017= 100%
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1; 2; 3; 4/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 4 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

+ Năm 2018:
o Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2018 = 100% do thuộc 6 tháng đầu năm
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 5/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

👉– Trường hợp 4:
Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

🌎Ví dụ 5
Ngày 25/04/2017 công ty A làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/05/2017 – 31/09/2018 thì công ty A phải làm như sau:

+ Năm 2017:
o Nộp thuế môn bài cho nguyên năm 2017= 100%
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 1; 2; 3; 4/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 4 tháng mà doanh nghiệp đã hoạt động

+ Năm 2018:
o Nộp thuế môn bài cho năm 2018 = 50% do thuộc 06 tháng cuối năm
o Làm sổ sách, nộp báo cáo thuế cho các tháng 10/2018 – 12/2018, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ