CV 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013 V/v”Chi phí hợp lý của Tiền lương”

Tiền lương mà phục vụ cho hoạt động SXKD có đầy đủ hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng rõ ràng của những cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng không tham gia đóng BHXH vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Về vấn đề vi phạm Luật BHXH sẽ bị xử lý theo Luật BHXH

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Download: 3884_13_CS

Công ty TNHH Đào Tạo An Tâm
243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp. HCM
(08)62909310 – (08)62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000 Web: ketoanantam.com – antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ