Công văn 5749 của tổng cục thuế về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

==>Công văn 5749 của tổng cục thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2017, các bạn tải về để tham khảo nhé!!!
Link tải công văn:
https://drive.google.com/file/d/18fh6S_JkZx90wiQ75ve1qSKUUBZtpdS-/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k