Công ty A có được phép cho công ty B vay tiền với lãi suất là 0% hoặc cho mượn tiền không? CÔNG TY CHO CÁ NHÂN TẠM ỨNG TIỀN (Hoặc cho cá nhân mượn tiền hoặc cho cá nhân vay tiền không lấy lãi).2,3 NĂM SAU MỚI HOÀN ỨNG (Hoặc 2,3 năm sau mới thu lại tiền mượn, tiền cho vay) VÀ TRONG THỜI GIAN ĐÓ CÓ ĐI VAY CỦA NGÂN HÀNG (CÁ NHÂN HOẶC CỦA CÔNG TY) thì chi phí lãi vay đó có được thuế chấp nhận là chi phí được trừ?

Câu hỏi 1: Công ty A cho Công ty B vay tiền với lãi suất 0% (hoặc cho Cty B mượn tiền không lấy lãi;) và trong khoản thời gian đó Cty A đi vay tiền của ngân hàng (cá nhân hoặc của Công ty khác) thì khoản chi phí lãi vay của Công ty A có được thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN???.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời 1: Theo như CV 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế HCM như sau (Xem phần tô màu xanh)

hinh-2

=> Như vậy, nếu có tình huống trên xảy ra thì công ty A thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 của Luật quản lý thuế.

CÂU HỎI 2: Công ty mà cho cá nhân mượn tiền, hoặc tạm ứng tiền hoặc vay tiền không lấy lãi và 1,2,3 năm sau mới hoàn ứng; mới trả tiền đi vay, đi mượn và trong thời gian đó (Thời gian Công ty cho cá nhân vay không lấy lãi, cho cá nhân mượn không lấy lãi hoặc tạm ứng cho cá nhân) CÔNG TY CÓ VAY TIỀN CỦA CÁ NHÂN, CỦA CÔNG TY HOẶC CỦA NGÂN HÀNG thì khoản chi phi lãi vay đó có được thuế chấp nhận là chi phí được trừ???

Trả lời 2:

Theo như CV 2322 thì nếu có trường hợp trên xảy ra thì thuế sẽ không chấp nhận là CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN.

CV 4975: 4975TCTCS-ngay-2610

CV 2322: 2322

Công ty TNHH Đào Tạo An Tâm
243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp. HCM
(08)62909310 – (08)62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000 Web: antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ