Chuyển lỗ theo lợi nhuận kế toán hay Thu nhập tính thuế hay Thu nhập chịu thuế theo TT78

[quote_box_center]Đây là một bài viết trong khóa học Kế toán Tổng hợp thực hành, Khóa học Thực hành khai báo thuế, Khóa học Kế toán thực hành thực tế do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]
” Định nghĩa về Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế được hiểu như thế nào cho đúng ? Khi Công ty đang làm ăn bị lỗ thì chúng ta lấy số liệu lỗ nào để chuyển lỗ vào những năm sau, Lỗ theo số liệu kế toán trên báo cáo kết quả kinh doanh hay Lỗ theo thu nhập chịu thuế hay là Lỗ theo thu nhập tính thuế khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNDN.”

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

 

 1. Theo như thông tư 78 thì “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế” là số chênh lệch âm về Thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
 2. Theo TT123 thi: “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về Thu nhập chịu thuế.”
  =>Định nghĩa phát sinh giữa TT78 và TT123 là khác nhau về LỖ PHÁT SINH TRONG KỲ TÍNH THUẾ
 3. Công thức tính THU NHẬP TÍNH THUẾTHU NHẬP CHỊU THUẾ theo TT78 và TT123 thì giống nhau
 • Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
 • Thu nhập chịu thuế=(Doanh thu – chi phí được trừ) +Các khoản thu nhập khác.

=> Vậy chiếu theo định nghĩa về LỖ PHÁT SINH TRONG KỲ TÍNH THUẾ theo TT78 cũng như công thức tính THU NHẬP TÍNH THUẾ thì “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế để được chuyển lỗ sang các năm sau là: Thu nhập chịu thuế trừ đi phần Thu nhập được miễn thuế và không tính phần chuyển lỗ của các năm trước chuyển sang”

=> Chiếu theo Công thức tính Thu nhập chịu thuế thì =(Lợi nhuận hoặc Lỗ kế toán +Chi phí không hợp lý theo luật thuế TNDN). Vậy công thức thu nhập chịu thuế TNDN bên trên thì phần doanh thu nó đã bao gồm PHẦN DOANH THU TÀI CHÍNH được chia từ Công ty con hoặc công ty liên doanh liên kết .

[pull_quote_center]VẬY BÀI TOÁN ĐẶT RA KHI MÀ DOANH NGHIỆP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN LỖ THÌ SẼ LẤY SỐ LỖ NÀO KẾT CHUYỂN.[/pull_quote_center]

Để cụ thể hóa vấn đề trên, được minh họa bằng ví dụ như sau:

Năm 2014, Cty ABC có doanh thu là 18 triệu (trong này có 2 triệu là doanh thu được miễn thuế, do đây là doanh thu hoạt động tài chính được chia từ Công ty con đã đóng thuế TNDN) và chi phí kế toán là 28 triệu. Biết rằng toàn bộ chi phí kế toán trên là chi phí hợp lý theo Luật thuế TNDN.

Giải:

 • Lợi nhuận kế toán: Doanh thu – Chi phí= 18-28=(10) triệu
 • Thu nhập chịu thuế: Doanh thu – Chi phí được trừ +Thu nhập khác=18-28=(10) triệu
 • Thu nhập tính thuế: Thu nhập chịu thuế – thu nhập miễn thuế=-10-2=(12) triệu

Vậy với TT78 thì lấy Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế 2014 là 12 triệu. Số liệu 12 triệu này sẽ được chuyển lỗ trong vòng 5 năm từ năm 2015 đến 2019 và được quyền chuyển lỗ vào những quý đầu tiên có lãi của năm 2015 (Tức là được chuyển vào Quý 1,2,3,4 của năm 2015). Nếu làm theo TT123 thì lấy chuyển lỗ là 10 triệu (nếu chiếu theo công thức).

 • Minh họa bằng hình ảnh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như sau:

thu nhập chịu thuế

 • Vậy nếu Minh họa bằng hình ảnh trên thì chúng ta lấy số liệu để chuyển lỗ là chỉ tiêu C1-C2
 • Đây là kết quả của Cục thuế Hồ Chí Minh trả lời cho trường hợp trên, nên các bạn yên tâm mà áp dụng nhé.

Câu hỏi: Chuyển lỗ lấy thu nhập tính thuế hay thu nhập chịu thuế hay lợi nhuận kế toán theo Cục thuế HCM trả lời?

thu nhâp tính thuế
Câu trả lời:

thu nhập chịu thuế theo thông tư 78


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ