CHỨNG TỪ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THUẾ CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

CHỨNG TỪ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THUẾ CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

Câu hỏi: Kề từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị khống chế theo tỷ lệ thì chi phí tiếp khách cần chứng từ gì để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?? Chỉ cần hóa đơn tài chính là thức ăn thức uống thì đã đủ thuyết phục thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời

Theo như CV2540/TCT-CS ngày  25/06/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế TNDN như sau:

Như vậy, kể từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị không chế, thì vấn đề xét 1 khoản chi phí tiếp khách  (ví dụ như mua rượu, bia…nhưng không có căn cứ chứng minh dùng rượu bia này để phục vụ cho tiếp khách hay hội nghị khách hàng….) thì rất khó thuyết phục thuế chấp nhận đây là 1 khoản chi phí để thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN cho dù có HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (vì thuế nói đây là mua phục vụ cho nhu cầu cá nhân)

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k