Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  1. Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

• Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ. (Khoản 2 Điều 25 của TT111/2013/TT-TC ngày 15/08/2013)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:
+ Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014.

+Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế (nếu cá nhân này không muốn ủy quyền cho Cty quyết toán thay)

Ví dụ 16: Ông Bùi Tấn Hải ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 1/2015 đến tháng hết tháng 8/2016) với công ty TNHH Đào Tạo An Tâm. Trong trường hợp này, nếu ông Bùi Tấn Hải thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 1 đến hết tháng 12/2015 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2016.
Cụ thể xem mẫu chứng từ khấu trừ thuế như sau:1 2

Lưu ý: trong trường hợp mà nếu cá nhân đó không bị khấu trừ thuế tại công ty, nhưng nếu cá nhân này trong năm có thu nhập 2 nơi và thuộc đối tượng phải quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế (Vì có thu nhập 2 nơi, nơi đang làm việc tại Công ty bạn chưa bị khấu trừ thuế) thì yêu cầu Cty xác nhận phần thu nhập cũng như các khoản giảm trừ thu nhập (như BHXH, YT, TN, và giảm trừ bản thân cũng như gia cảnh) thì làm theo biểu mẫu sau:4

2. Bộ hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

  • Giấy giới thiệu của cơ quan
  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN( mẫu số 07/CTKT-TNCN theo TT92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015)
  • Giấy phép ĐK Kinh doanh của công ty (Sao y công chứng)
  • Bản photo CMND của người xin cấp (có tên trong giấy giới thiệu). Nhớ mang Chứng minh thư nhân dân bản chính để đối chiếu.
  • Danh sách lao động thuộc diện khấu trừ thuế (có lúc bắt nộp, có khi không).

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ