CẦM TRÊN TAY BỘ CHỨNG TỪ THÌ KHI NÀO GHI NHẬN CHI PHÍ LOẠI 6,8 VÀ KHI NÀO GHI NHẬN TÀI SẢN LOẠI 1,2

💠 CÂU HỎI: NGUYÊN TẮC GHI NHẬN CHI PHÍ LOẠI 6 VÀ LOẠI 8 NHƯ THẾ NÀO KHI CẦM TRÊN TAY TỜ HÓA ĐƠN GTGT HOẶC HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HOẶC CHỨNG TỪ KHÁC NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI GHI NHẬN VÀO CHI PHÍ (LOẠI 6,8) HAY GHI VÀO TÀI SẢN LOẠI (LOẠI 1,2), ĐANG LÚNG TÚNG CHỖ NÀY.????

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

✔ Dành cho các bạn đang học kế toán
✔ Dành cho các bạn chưa biết gì về kế toán
✔ Dành cho các bạn đang tập làm kế toán.
✔ Dành cho những bạn đang tự học kế toán online

💠 TRẢ LỜI: là khi đi làm chúng ta cầm trên tay Bộ chứng từ (Trong đó có hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng) mà sự việc đã xảy ra rồi không liên quan đến tháng sau thì nó là chi phí của tháng trên tờ hóa đơn đó tức là phải ghi vào Loại 6,8. Ngược lại nếu không thoả mã điều kiện trên tức là cầm trên tay Bộ chứng từ (Trong đó có hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng) mà có liên quan đế nhiều tháng (nhiều kỳ kế toán) thì lúc này phải ghi nhận vào loại 1 và loại 2 (Tài sản). Chúng ta mà không nắm rõ nguyên tắc ghi nhận thì việc ghi nhận không đúng vào từng tài khoản sẽ ảnh hưởng rất lớn đến báo cáo tài chính (Ví dụ bản chất của nghiệp vụ đó là CHI PHÍ THÌ CHÚNG TA PHẢI GHI NHẬN VÀO CHI PHÍ THÌ MỚI PHẢN ẢNH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐÚNG ĐƯỢC. Nhưng bản chất nó là chi phí mà chúng ta ghi nhận nó là TÀI SẢN (LOẠI 1,2) thì chúng ta đã phản ảnh BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG (Vì lúc này nó đang treo trên bảng cân đối kế toán)

Ví dụ: TẠM ỨNG TIỀN CHO MR A ĐI LÀM CÔNG VIỆC ABC (100 triệu), BẢN CHẤT CÔNG VIỆC NÀY KẾ TOÁN CŨNG ĐÃ BIẾT VÀ ĐÃ HOÀN THÀNH RỒI NHƯNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN GTGT cũng như không có chứng từ gốc đem về??? và về cũng không báo cáo kế toán là công việc đã xong chưa (NGẦM HIỂU ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC NHẠY CẢM ĐÃ XONG RỒI)

Trường phái 1: Vẫn treo tạm ứng Nợ 141 có 111: 100.000.000 và sau đó đi tìm hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng để hoàn ứng đưa vào chi phí

❎ Trường phái 2: Vì thực tế đã xảy ra rồi, ko còn liên quan đến tháng sau nữa nên 100% phải hạch toán vào chi phí
Hiện tại có 2 trường phái làm kế toán như trên.

Vậy câu hỏi đặt ra: Trường phái nào đúng? Xin trả lời Trường phái 2 đúng (Vận dụng đúng BẢN CHẤT kế toán để làm, vì sự việc nó đã xảy ra rồi, không mang lại lợi ích kinh tế trong tương lại, nên phải ghi nhận vào chi phí để phản ánh lãi lỗ của Công ty nớ mới đúng được). Trường phái 1 sai cơ bản, Vì đang làm kế toán MÀ CỨ VẬN DỤNG THÔNG TƯ CỦA THUẾ (Tức là làm kế toán hạch toán kế toán nhưng vận dụng thông tư của thuế để xem nếu là chi phí hợp lý thì mới ghi vào chi phí , ngược lại là cho dù là chi phí mà không có hoá đơn GTGT thi vẫn treo 141 để sau này tìm hoá đơn hoàn ứng, NẾU LÀM TRƯỜNG PHÁI 1 NÀY, với mục đích cuối cùng là tối ưu hóa thuế phải nộp, chỉ phục vụ cho Cơ quan thuế mà quên nguyên tắc cơ bản là Kế toán cung cấp thông tin không chỉ cho thuế không mà còn cho rất nhiều đối tượng khác nữa: Nhà đầu tư, Ban giám đốc…). Nếu chúng ta làm theo trường phái 1 thì rủi ro rất nhiều (Thứ nhất phản ảnh báo cáo lãi lỗ không đúng, thứ hai là rủi ro về hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chi phí…)

Giải thích THÊM vì sao Trường Phái 2 đúng nhé: Nếu chúng ta treo 141 (Mr A) . Bây giờ tôi đặt câu hỏi nếu Mr A nghỉ việc thì các bạn có thu được tiền hoàn ứng của Mr A không. Chắc chắn 100% là không. Vì Mr A đã hoàn thành xong công việc rồi. Vậy lúc này tạm ứng Mr A các bạn xử lý sao??? Các bạn có thể khó xử chưa? Các bạn chuyển tạm ứng A này cho người khác ah, ai dám nhận??? có ai dám nhận không??? Đảm bảo là không.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k