Các trường hợp kê khai bổ sung thuế (Thuế GTGT; Thuế TNCN; Thuế TNDN)

Vấn đề kê khai sai Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế TNCN ; Tờ khai thuế TNDN là đều không tránh khỏi của những bạn đang làm kế toán. Vậy khi kế toán phát hiện ra những sai sót trên thì xử lý như thế nào? Và có nhiều bạn đang nghĩ khi kê khai bổ sung là sẽ bị phạt. Đây thật sự là một bài toán khó của những bạn đang làm kế toán tại công ty
Trong bài viết này, Kế toán An Tâm sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách kê khai bổ sung điều chỉnh khi gặp phải những tình huống trên. (Căn cứ pháp lý để các bạn thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh là TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 có hiệu lực 20/12/2013)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Vậy trong trường hợp nào thì cần kê khai bổ sung? Các bạn cần tham khảo như sau
A. Về thuế GTGT:

Đối với hóa đơn đầu vào
• Nếu hóa đơn bỏ sót của tháng kê khai (tức là chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào thì sẽ được kê khai vĩnh viễn trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh kiểm tra tại tháng phát hiện mà không phải kê khai bổ sung của tháng bỏ sót.

• Nếu hóa đơn đầu vào mà đã kê khai rồi nhưng bị sai và đã quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

Đối với hóa đơn đầu ra
• Nếu hóa đơn đầu ra bị bỏ sót (bị thiếu) của tháng kê khai (tức là hóa đơn chưa kê khai) mà kế toán phát hiện ra tại bất kỳ thời gian nào trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thanh tra thì sẽ được kê khai bổ sung tại tháng kê khai thiếu.( Hóa đơn đầu ra bỏ sót trong trường hợp này khác với trường hợp hóa đơn đầu vào).
• Nếu hóa đơn đầu ra mà đã kê khai rồi nhưng bị sai quá thời hạn kê khai (Sai những chỉ tiêu có thể không ảnh hưởng đến thuế HOẶC sai những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến thuế) thì chắc chắn tại tháng phát hiện ra kế toán bắt buộc phải kê khai bổ sung tại tháng bị kê khai sai trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

B. Về thuế TNCN:

Đối với tờ khai tạm tính thuế TNCN và Tờ khai quyết toán thuế TNCN khi đã kê khai sai mà kế toán phát hiện ra là đã quá thời hạn kê khai (Ví dụ như năm 2013, Cty có 9 người thuộc diện chịu thuế TNCN, nhưng kế toán đã kê khai quyết toán thuế TNCN chỉ có 8 người của năm 2013 trong quý 1/2014, sang tháng 10.2014 Kế toán mới phát hiện ra thì kế toán tiến hành kê khai bổ sung Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 tại tháng phát hiện là tháng 10/2014 ) trước khi Cơ quan thuế công bố thanh kiểm tra.

C. Về thuế TNDN:

Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kê khai sai về chi phí hoặc doanh thu tại thời điểm Quyết toán thuế TNDN và Kế toán phát hiện ra là thời hạn kê khai đã quá hạn thì được quyền kê khai bổ sung của Tờ khi quyết toán thuế TNDN của năm bị kê khai sai tại bất kỳ thời gian nào phát hiện ra miễn sao trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra.

Ví dụ: như tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 có 1 khoản chi phí không được trừ là 100 triệu nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm 2013 kế toán vẫn kê khai được tính vào chi phí được trừ năm 2013 lúc này thu nhập tính thuế là 200 triệu và thuế suất là 20%; Thuế TNDN phải nộp là (40 triệu =200*20%). Sang ngày 10/12/2014 kế toán phát hiện ra và tiến hành làm tờ khai bổ sung thuế TNDN của năm 2013, lúc này số thuế TNDN phải nộp đúng của năm 2013 là (200+100)*20%=60 triệu
=> Lúc này doanh nghiệp phải nộp truy thu là 60-40=20 và nộp tiền phạt do chậm nộp

[quote_box_center]HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI BỔ SUNG CỦA THUẾ GTGT[/quote_box_center]

Trường hợp 1: Phát hiện ra sai sót khi chưa hết hạn nộp tờ khai thuế
Khi các bạn đã nộp tờ khai, sau đó mới phát hiện ra tờ khai đã nộp qua mạng cho cơ quan thuế bị sai (Ví dụ sai thuế suất, hóa đơn kê khai trùng 2 lần; Hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ…), nhưng vẫn trong thời hạn nộp tờ khai. Trường hợp này các bạn không phải chọn mục tờ khai bổ sung mà vẫn chọn vào mục Tờ khai lần đầu sau đó kê khai lại bình thường và nộp cho thuế (như kê khai lần đầu)

=>Kết luận: Trường hợp này không phải nộp phạt hay truy thu gì cả, cho dù làm lại làm tăng số thuế phải nộp (Vì vẫn còn trong thời hạn kê khai)

Ví dụ: ngày 10/2/2014 các bạn kê khai tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 bị sai thuế VAT đầu ra: số đúng doanh thu chưa VAT là 12.000.000 và Thuế VAT đầu ra là 1.200.000 mà các bạn đã lỡ kê khi là doanh thu chưa VAT là 1.200.000 và thuế VAT đầu ra là 120.000. Biết rằng VAT đầu vào được khấu trừ là 800.000=> Dẫn đến là kết quả tháng 1/2014 vẫn còn được khấu trừ là 800.000-120.000=680.000. Nhưng kết quả đúng thì tháng 1 phải nộp là 1.200.000-800.000=400.000.

Sang ngày 18/2/2014, các bạn phát hiện ra trường hợp trên thì kế toán tiến hành vào lại Tờ khai tháng 1/2014 để tiến hành làm lại mới 100% (giống như kê khai lần đầu, tức là làm lại Tờ khai, phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2) và gửi cho thuế làm tăng số thuế phải nộp là 400.000. Trong trường hợp này không phải nộp phạt.

Trường hợp 2: Phát hiện sai sót khi đã hết hạn nộp tờ khai thuế
Trường hợp này là chắc chắn kế toán phải làm KÊ KHAI BỔ SUNG. Tuy nhiên, cần phân định 2 trường hợp như sau:

  • Sai sót không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn. Vií dụ thường sai về mặt hàng, Ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, doanh số chưa VAT..
  • Và sai sót làm ảnh hưởng tới số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn. Ví dụ như bỏ sót hóa đơn đầu ra, sai về mặt thuế suất, sai số tiền thuế, hóa đơn kê khai bị trùng 2 lần (cả hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra).

Trường hợp 2.1: Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT nhưng không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn:

Các bạn có thể gặp phải những sai sót như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ngày tháng năm lập hóa đơn, tên người mua bán, mặt hàng, Doanh thu bán ra, Giá trị mua vào….Những sai sót này không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn
Các bạn làm lại tờ khai bổ sung cho đúng theo trình tự như sau:

+ Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế có thông tin sai
+ Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung
+ Bước 3: Màn hình sẽ hiện ra 2 sheet là Sheet Tờ khai điều chỉnh và Sheet KHBS. Vào Tờ khai thuế GTGT bổ sung điều chỉnh để chỉnh sửa những dữ liệu cần thiết không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của Tờ khai. Sau đó kết xuất ra file dạng XML (Nhớ là không kết xuất KHBS)
+ Bước 4: Gửi Tờ khai điều chỉnh bổ sung qua mạng và đem CV giải trình lý do vì sao điều chỉnh để gửi cho thuế. Nếu thuế không nhận thì lưu tại doanh nghiệp sau này giải trình

Hồ sơ gửi cơ quan thuế trong trường hợp này, bao gồm:
– Văn bản giải trình ghi rõ sai sót gửi bằng đường công văn đến trực tiếp đế nCơ quan thuế.
– Tờ khai thuế đã được bổ sung điều chỉnh (01/GTGT) gửi qua mạng
Trường hợp này vì không làm thay đổi số thuế GTGT nên không phải làm mẫu 01/KHBS và không bị phạt trong trường hợp này.
Các bạn tham khảo mẫu Văn bản giải trình sai sót không ảnh hưởng đến thuế

anh-0

 

Ví dụ bằng hình ảnh minh họa cho trường hợp này: ngày 20/2/2014 Cty ABC kê khai thuế GTGT tháng 1/2014 nhưng kê khai sai Ký hiệu mẫu hóa đơn còn số tiền chưa VAT và VAT vẫn đúng. Ký hiệu mẫu hóa đơn đúng là 01GTGT3/001 nhưng kế toán đã kê khai là 01GTTT3/001 trên bảng kê mua vào. Tổng số tiền của tờ hóa đơn 0000001 này chưa VAT là 300 triệu và VAT là 30 triệu. Tờ khai thuế GTGT của tháng 1/2014 đang được khấu trừ và có chỉ tiêu 43 là 30 triệu

Ngày 31/5/2014, kế toán phát hiện ra trường hợp trên thì xử lý như thế nào? (Biết MST của Cty ABC là 3600252847)

Tham luận cách làm:
Bước 1: Lập tờ khai mà kê khai sai ký hiệu mẫu hóa đơn của tháng 1/2014

Bảng kê khai sai Ký hiệu mẫu hóa đơn của tháng 1/2014 như sau:

anh-1

Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 như sau

anh-2

Bước 2: Ngày 31/5/2014, kế toán tiến hành làm tờ khai bổ sung như sau:

Vào lại tờ khai tháng 01/2014 nhưng chọn trạng thái là Tờ khai bổ sung như hình bên dưới

anh-3

Sau đó màn hình hiện ra 2 sheet Tờ khai điều chỉnh và KHBS. Kế toán không làm gì ở sheet KHBS và cũng không làm gì tại sheet To khai dieu chinh như hình bên dưới:

anh-4-a

Sau đó kế toán tiến hành kết xuất Tờ khai điều chỉnh sang dạng file XML và tiến hành kê khai qua mạng và đồng thời lập công văn giải trình để gửi cho cơ quan thuế, cụ thể công văn giải trình như sau:

anh-5-a

 

Trường hợp 2.2: Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT và làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ.
Các bạn có thể gặp phải các sai sót trong trường hợp này như:
+ Kê khai thừa (tức kê khai trùng, kê khai 2 lần), hoặc kê khai thiếu hóa đơn đầu ra
+ Kê khai thừa hóa đơn đầu vào (tức là kê khai trùng, kê khai 2 lần);
+ Kê khai sai tiền thuế, thuế suất, quên không chuyển số dư còn được khấu trừ kỳ trước sang kỳ này…
Lưu ý: Kê khai sót hóa đơn đầu vào thì không phải là kê khai bổ sung mà được kê khai tại kỳ phát hiện ra
Sai sót trong trường hợp này, các bạn lập tờ khai bổ sung thuế GTGT theo các bước sau:
+ Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót (Tháng, hoặc quý)
+ Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung

anh-5

+ Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tại Tờ khai điều chỉnh, các bạn sai ở chỉ tiêu nào sẽ điều chỉnh lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
+ Bước 4: Click vào nút Ghi rồi sau đó Click chọn nút Tổng hợp KHBS để dữ liệu tự động cập nhật lên phụ lục 01/KHBS.
+ Bước 5: Xem kết quả tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS và xử lý theo từng trường hợp, cụ thể như sau:
Kết quả tổng hợp tại phụ lục 01/KHBS, các bạn chỉ cần quan tâm đến Mã số chỉ tiêu 40 và 43. Tại cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai. Cụ thể các bạn xem cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai tương ứng với Mã số chỉ tiêu 40 và 43
Cụ thể hình ảnh minh họa 3 trường hợp của bước 5

Trường hợp 1: Mã số 43 giảm xuống 50 triệu

anh-61

Trường hợp 2: mã số 40 tăng lên 50 triệu

anh-7

Trường hợp 3: Giảm VAT không được khấu trừ xuống đồng thời làm tăng VAT phải nộp

anh-9

Tóm lại của 3 trường hợp trên thì có thể minh họa bằng hình ảnh chung như sau:

anh-81

Kết luận: Các bạn có thể xem phụ lục tại cột mã số chỉ tiêu (40;43) và Cột chênh lệch điều chỉnh giữa số liệu đã kê khai với số liệu điều chỉnh (có thể xảy ra A hoặc B hoặc có thể xảy ra đồng thời Cả A và B)

Trường hợp 1: A > 0 => Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh đúng và mẫu 01/KHBS, trong mẫu 01/KHBS ghi rõ lý do vì sao điều chỉnh)
+ Nộp số tiền thuế chậm nộp (Số tiền thuế chậm nộp bằng số A trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Nộp số tiền phạt chậm nộp (Phần mềm tự động tính ra số tiền phạt chậm nộp)
+ Không phải kê khai số tiền thuế tăng thêm vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế GTGT tại tháng phát hiện

Ví dụ bằng hình ảnh minh họa cho trường hợp này: Kê khai bổ sung làm tăng số thuế VAT phải nộp
Ngày 19/06/2013, Công ty phát hiện trên tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 9/2008 đã kê khai thiếu 1 tờ hóa đơn đầu ra số 0005678, ký hiệu AA/2007N ngày 15/09/2008 trị giá HHDV là: 1.000 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 5%, tiền thuế GTGT: 50 triệu đồng.
– Biết trên Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2008 đã nộp cho cơ quan thuế ngày 20/10/2008 có các số liệu như sau:
+ Chỉ tiêu “HHDV bán ra thuế suất 5%” Mã số [31] là: 100 triệu đồng
+ Chỉ tiêu “ Thuế GTGT phải nộp trong kỳ” Mã số [40] là: 120 triệu đồng
– Ngày 19/06/2013 Công ty lập Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh và lập lại Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2008 nộp cho cơ quan thuế.
– (Biết rằng Cty ABC có MST là 0309987663. Hóa đơn đầu ra hhhh ngày 1/9/2008 doanh số chưa VAT là 2 tỷ và thuế suất 5%; Hóa đơn klkklkl ngày 1/9/2008 với doanh số chưa VAT là 200 triệu và thuế suất là 10%. Hóa đơn đầu vào không phát sinh)

Giải như sau:

Bước 1:

Phải làm tờ khai thuế GTGT bị sai của tháng 9/2008

anh-10

Bảng kê bán ra và bảng kê mua vào như hình bên dưới

anh-11

anh-12

Bước 2: Ngày hiện hữu, ngày phát hiện ra tờ khai (19/06/2013) làm tờ khai điều chỉnh đúng của Tờ khai tháng 9/2008 và 01/KHBS, cụ thể làm như sau:

Vào tháng kê khai sai tháng 09/2008 và chọn Tờ khai bổ sung như hình bên dưới

anh-13-a

Tiếp theo là sửa trực tiếp những chỉ tiêu kê khai bị sai, cụ thể sửa chỉ tiêu 30 tăng lên 1.000 triệu và chỉ tiêu 31 lên 50 triệu, kết quả như hình bên dưới

anh-14

Bước 3: Sau khi làm xong tờ khai điều chỉnh => Bấm nút Ghi=> Bấm nút Tổng hợp KHBS thì sẽ cho kết quả tại sheet KHBS bên dưới. Số tiền chậm nộp là phần mềm tự tính. Phần nội dung giải thích và tài liệu đính kèm, các bạn tự giải thích số liệu vì sao điều chỉnh để sau này thuận lợi cho quá trình giải thích với cơ quan thuế.

anh-15

Giải thích rõ chỗ tính số tiền chậm nộp và Nội dung giải thích cho các bạn được rõ để sau này đi làm thực tế mà điền vào như sau:

– Số ngày chậm nộp: 1703 ngày (từ ngày 21/10/2008 đến ngày 19/06/2013)
– Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): 50.000.000 đồng x 1613 ngày x 0,07%/ngày +50.000.000*90*0.05%/ngày= 58.705.000
– Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

+Chỉ tiêu [31] điều chỉnh tăng Thuế GTGT của HHDV bán ra thuế suất 5% là 50.000.000 đồng là do kê khai thiếu một (1) tờ hóa đơn đầu ra số 0005678, ký hiệu AA/2007N ngày 15/09/2008
+Chỉ tiêu [40] điều chỉnh tăng Thuế GTGT phải nộp trong kỳ là: 50.000.000 đồng

Lưu ý:
– Sau khi khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra 50 triệu đồng thì tổng số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tháng 9/2008 là 170 triệu đồng (120 triệu đồng + 50 triệu đồng). Như vậy, NNT phải nộp ngay số tiền thuế 50 triệu đồng vào NSNN và bị phạt chậm nộp tiền thuế trên số thuế 50 triệu đồng, thời điểm phạt chậm nộp tính từ ngày 21/10/2008 đến ngày nộp số tiền thuế đó vào NSNN.
Lưu ý: Kế toán không phải kê khai số tiền bổ sung tăng thêm vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện

Trường hợp 2: A < 0 => Kê khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp của tháng kê khai sai.
Xử lý trong trường hợp này như sau:

+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh đúng và mẫu 01/KHBS, trong mẫu 01/KHBS ghi rõ lý do vì sao điều chỉnh)
+ Số tiền thuế nộp thừa (Số thuế nộp thừa bằng số A trên giải trình khai bổ sung 01KHBS) được theo dõi và bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế (Nếu đủ điều kiện hoàn thuế).Tức là không phải kê khai số tiền VAT phải nộp giảm xuống vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT tại tháng phát hiện mà số tiền này giống như là nộp dư (Số dư trên tài khoản 33311) và được bù trừ vào ngân sách của những kỳ nào mà có số thuế VAT phải nộp.
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

Ví dụ bằng hình ảnh minh họa cho trường hợp này: Ngày 15/3/2011 Cty Gia Tú Mã số thuế là 0311619610 đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT của tháng 2/2011 như sau: thuế VAT đầu vào là 300 triệu (các bạn tự cho hóa đơn đầu để được 300 triệu. ở bài này mình giả sử cả 3 hóa đơn đầu vào đều có VAT là 100 triệu lần lần lượt là hóa đơn 870; 879 và 698) và thuế đầu ra là 450 triệu (450 triệu VAT đầu ra này là của 3 tờ hóa đơn 89879 là VAT 300 triệu; 78698 VAT là 100 triệu; 769 VAT là 50 triệu) đều của mặt hàng chịu thuế suất là 10%. Số thuế VAT phải nộp của tháng 2/2011 tại chỉ tiêu 40 là 150 triệu
Ngày 30/08/2011 Cty Gia Tú phát hiện ra Tờ hóa đơn đầu ra 78698 là đã xóa bỏ rồi mà kế toán vẫn kê khai.
Các bạn hãy xử lý trường hợp trên như thế nào?

Tham luận cách làm:
Bước 1:

Lập tờ khai sai chưa điều chỉnh của tháng 2/1011 như sau:

anh-16

Đầu ra tháng 02/2011

anh-17

Đầu vào tháng 2/2011

anh-18

Bước 2: ngày 30/08/2011 tiến hành lập tờ khai điều chỉnh như sau:

anh-19

Tờ khai điều chỉnh tháng 2/2011 như sau:

anh-20

Sau khi sửa lại các chỉ tiêu kê khai sai vào những mục tương ứng trong tờ khai điều chỉnh (cụ thể là giảm chỉ tiêu 32 xuống 1 tỷ và giảm chỉ tiêu 33 xuống 100 triệu) thì kết quả là chỉ tiêu 40 còn 50 triệu. Vậy là doanh nghiệp giảm số tiền thuế phải nộp xuống 100 triệu. Sau đó kế toán bấm nút Ghi và tiếp tục là bấm nút Tổng hợp KHBS thì số liệu tự động nhảy qua sheet 01/KHBS. Sau đó, kế toán kết xuất file XML và kê khai qua mang. Trong trường hợp này công ty không phải nộp phạt và công ty không phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2011, số tiền 100 triệu này sẽ được trừ vào những kỳ kê khai thuế có số thuế phải nộp

anh-22

Lưu ý: kế toán phải giải thích lý do vì sao điều chỉnh vào mục Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm để thuận lợi trong việc giải trình với Cơ quan thuế

– Trường hợp 3: B > 0 => Làm tăng số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung
Xử lý trong trường hợp này như sau:

+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS, trong 01/KHBS phải giải thích lý do vì sao điều chỉnh)
+ Số thuế VAT được khấu trừ thêm (Số B trên của chỉ tiêu 43 của mẫu 01/KHBS) kê khai vào chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót).

VD: 12/08/2014 bạn phát hiện ra tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 kê khai một tờ hóa đơn đầu vào bị sai số thuế VAT được khấu trừ là 10 triệu nhưng kế toán kê khai 1 triệu. Vậy tại tháng phát hiện là tháng 08 bạn phải kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 làm cho tăng chỉ tiêu VAT được khấu trừ là 9 triệu và 9 triệu này sẽ được kê khai vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT tháng 08/2014
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

Ví dụ minh họa bằng hình ảnh của trường hợp này:

Ngày 19/06/2013, Công ty ABC Mã số thuế là 0309987663 phát hiện kê khai sai tờ hóa đơn GTGT số 0002564, ký hiệu AA/2007N ngày 25/10/2008 của mặt hàng Ti vi bán ra

+ Doanh số đã kê khai trên bảng kê HHDV bán ra là: 250.000.000 đồng, thuế GTGT: 25.000.000 đồng.
(Biết rằng: Doanh số đúng của hóa đơn 0002564 là: 200.000.000 đồng, thuế GTGT là: 20.000.000 đồng.)

Giả sử Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2008 được kê khai vào ngày 15/11/2008, Công ty đã kê khai như sau:

+ Chỉ tiêu “HHDV bán ra chịu thuế suất 10%” mã số [33] là: 64.000.000 đồng.
+ Chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ này” mã số [41] là: 30.000.000 đồng tức là chỉ tiêu 43 là 30.000.000

Biết rằng:

+Tổng thuế GTGT đầu vào là 94 triệu với thuế suất 10% (Trong trường hợp này 94 triệu VAT này là của duy nhất 1 tờ hóa đơn số 1234567 ngày 10/10/2008 với giá chưa VAT là 940.000.000)
+Tổng thuế VAT đầu ra là 64 triệu đầu của 2 tờ hóa đơn đầu ra mà kế toán đã kê khai sai theo số liệu cụ thể như sau: Hóa đơn số 0002564 với số tiền chưa VAT là 250.000.000 và VAT là 25.000.000 ngày 25/10/2008; Hóa đơn số 8979 ngày 11/10/2008 với giá chưa VAT là 390.000.000 và VAT là 39.000.000.

Vậy với trường hợp trên ngày 19/06/2013 cty phát hiện ra trường hợp trên thì xử lý như thế nào?

Tham luận cách làm:

Bước 1:

Lập tờ khai thuế GTGT tháng 10/2008 bị sai

anh-23

Bảng kê đầu ra

anh-24

Bảng kê đầu vào

anh-25

Bước 2: Ngày phát hiện 19/06/2013 Kế toán tiến hành làm Tờ khai bổ sung điều chỉnh lại tháng 10/2008 như sau:

anh-26

Tờ khai tháng 10/2008 đã điều chỉnh

anh-271

Sau khi đã điều chỉnh gõ trực tiếp những chỉ tiêu sai thành chỉ tiêu đúng. Kế toán tiến hành bấm nút Ghi=> Sau đó bấm nút Tổng hợp KHBS thì tự động số liệu nhảy lên 01/KHBS. Rồi kết xuất file XML để kê khai qua mạng. Sau đó tại tháng phát hiện là 06/2013 kế toán kê khai vào chỉ tiêu 38 của Tờ khai tháng 06/2013 tăng thêm số tiền là 5 triệu, không phải nộp phạt trong trường hợp này.

anh-28

– Trường hợp 4: B < 0 => Làm giảm số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung nhưng vẫn còn được khấu trừ
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS, trong mẫu 01/KHBS phải giải thích lý do vì sao điều chỉnh).
+ Số thuế VAT không được khấu trừ (Số B trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) kê khai vào chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

Ví dụ minh họa bằng hình ảnh cho trường hợp này
– Ngày 19/06/2013, Công ty ABC mã số thuế 0309987663 phát hiện trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 07/2008 đã kê khai khai trùng hóa đơn đầu vào số 0001234, ký hiệu AA/2007N ngày 15/07/2008 có số thuế đầu vào trị giá 50 triệu đồng.
– Biết trên Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2008 đã nộp cho cơ quan thuế ngày 20/08/2008 có các số liệu như sau:
+ Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” Mã số [25] là: 200 triệu đồng
+ Chỉ tiêu “ Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” Mã số [41] là: 120 triệu đồng (Tức là chỉ tiêu 43 là 120 triệu đồng)

Biết rằng tổng VAT đầu vào 200 triệu của những hóa đơn mà thuế suất 10% như sau (Hóa đơn 0001234 với VAT là 50.000.000; hóa đơn J89889 ngày 3/7/2008 trị giá chưa Vat là 1 tỷ và VAT là 100 triệu)
Biết rằng tổng VAT đầu ra là 80 triệu của 1 tờ hóa đơn với thuế suất 10% duy nhất là hóa đơn số 768 ngày 1/7/2008 giá chưa VAT là 800 triệu và VAT là 80 triệu)

Tham luận cách làm
Bước 1: ngày 20/08/2008 lập Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2008 như sau:

Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2008

anh-29-a

Bảng kê bán ra

anh-30

Bảng kê mua vào

anh-31

Bước 2: Ngày 19/06/2013, Kế toán phát hiện ra tờ khai tháng 7/2008 bị sai và tiến hành làm tờ khai bổ sung đúng của tháng 7/2008 như sau:

anh-32

Tờ khai thuế GTGT bổ sung đúng của tháng 7/2008 như sau
anh-33
Sau khi điền những chỉ tiêu sai thành những chỉ tiêu đúng của Tờ khai tháng 7/2008. Kế toán bấm vào nút Ghi=> Sau đó bấm vào nút Tổng hợp KHBS. Số liệu tự động nhảy qua sheet KHBS. Tiếp đó kế toán phải ghi giải thích số liệu vì sao điều chỉnh tại ô Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm vì sao dẫn đến điều chỉnh số liệu để thuận lợi cho việc giải thích số liệu với thuế sau này. Tiếp đó kế toán kết xuất ra file XML để nộp qua mạng

anh-34

Bước 3: Kế toán ghi nhận 50 triệu này vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện ra là tháng 06/2013.
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS)
+ Nộp số VAT phát sinh tăng tại chỉ tiêu 40 (số A)
+ Nộp tiền phạt chậm nộp, trong phần mềm HTKK tự tính
+ Số VAT không còn được khấu trừ (số B) bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Ví dụ minh họa bằng hình ảnh của trường hợp này
Công ty G MST 0311619610 vào ngày 14/7/2013 kế toán phát hiện ra Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm sai. Có 3 tờ hóa đơn với thuế suất 10% là 7688;878877; 9879 lần lượt có VAT đầu vào là 100 triệu ; 150 triệu và 50 triệu những hóa đơn này không thỏa mãn điều kiện được khấu trừ do sai địa chỉ công ty nhưng kế toán vẫn kê khai thuế GTGT tháng 1/2011.

Biết rằng Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 mà đơn vị đã kê khai và nộp cho thuế vào ngày 20/2/2011 bị sai đang có chỉ tiêu 43 đang được khấu trừ là 200 triệu. VAT đầu vào đang kê khai tại phụ lục 01-2 là của 3 tờ hóa đơn 7688;878877;9879 với mức thuế suất 10% có VAT đầu vào là 100 triệu;150 triệu;50 triệu. (Các bạn tự cho số liệu còn lại của Tờ hóa đơn khi kê khai vào phụ lục 01-2).
Biết rằng thuế VAT đầu ra của Tờ hóa đơn số 8798 ngày 1/1/2011 với mức thuế suất là 10% có số thuế VAT là 100 triệu (Các bạn tự cho số liệu còn lại khi kê khai vào phụ lục 01-1)

Câu hỏi: Vậy với trường hợp trên, các bạn sẽ xử lý như thế nào khi phát hiện trường hợp trên.

Tham luận cách làm:
Kế toán giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 200 triệu đồng chuyển kỳ sau, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ là 300 triệu, dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu, người nộp thuế phải nộp thuế, tính phạt nộp chậm; đối với số thuế GTGT 200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013 – tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế GTGT tháng phát hiện ra là tháng 7/2013).
Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:
– Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm. Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm:
+ Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
– Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2011 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013 tại chỉ tiêu 37 của Tờ khai tháng 7/2013.

Bước 1: Làm tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 bị sai (Gồm Tờ khai, Phụ lục 01-1 và Phụ lục 01-2)

anh-35

Bảng kê bán ra phụ lục 01-1

anh-36

Bảng kê mua vào phụ lục 01-2

anh-37

Bước 2: tại ngày 14/07/2013, kế toán tiến hành làm tờ khai bổ sung tháng 01/2011 như sau:

anh-38

anh-39

Sau khi sửa những chỉ tiêu sai thành những chỉ tiêu đúng, kế toán bấm nút Ghi=> Sau đó bấm nút Tổng hợp KHBS thì số liệu tự động nhảy qua sheet KHBS. Phần mềm tự động tính số tiền chậm nộp. Kế toán tiếp tục phải ghi giải thích lý do vì sao điều chỉnh tại chỉ tiêu nội dung giải thích và tài liệu đính kèm. Sau đó kế toán kết xuất dữ liệu ra file XML và tiến hành kê khai qua mạng.

anh-40

Bước 3: tại kỳ kê khai của tháng phát hiện tức là tháng 7/2013, kế toán kê khai vào chỉ tiêu 37 số tiền 200 triệu

Lưu ý:
Kể từ ngày 01/01/2014, khi luật số 31/QH13 có hiệu lực, thì đối với hóa đơn đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2014 kê khai sót (quên chưa kê khai), sẽ được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện ra sai sót, không bị giới hạn thời gian kê khai, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh – kiểm tra thuế tại công ty. (Không phải lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh)
Ví dụ: Trung Tâm kế toán thuế An Tâm có hóa đơn đầu vào mua 0000123 ngày 10/02/2014 quên chưa kê khai vào kỳ tính thuế tháng 02/2014. Ngày 12/12/2014, Kế toán An Tâm phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn đó vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 12/2014. Tức là hóa đơn 0000123 ngày 10/02/2014 sẽ được kê khai trực tiếp vào phụ lục 01-2 của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014, mà không bị giới hạn thời gian 6 tháng như năm 2013.

KẾT LUẬN:
Đối với kê khai bổ sung, luôn thực hiện nguyên tắc: “SAI ĐÂU SỬA ĐÓ”
– Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng (quý) đó kê khai bổ sung. Nên nhớ là muốn kê khai bổ sung thì chắc chắn rằng bạn đã có tờ khai thuế GTGT bị kê khai sai rồi
– Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
– Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ (Số B tại giải trình khai bổ sung, điều chỉnh có số liệu) mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót).
– Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS nữa nhé các bạn.

[quote_box_center]HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG CỦA TRƯỜNG HỢP THUẾ TNCN[/quote_box_center]

Bước 1: Phải có tờ khai tạm tính thuế TNCN hoặc tờ khai Quyết toán thuế TNCN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai. Quá thời hạn kê khai và kế toán phát hiện ra
Bước 2: Tại thời điểm phát hiện ra tờ khai thuế, kê toán tiến hành như sau:

Chọn kỳ kê khai thuế TNCN bị sai
Chọn tờ khai bổ sung tiến hành làm lại và tự tính ra số tiền tiền chậm nộp để nộp mà không có mẫu 01/KHBS như thuế GTGT.

Bước 3: Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt (nếu có)

Ví dụ:
Năm 2013, Cty TNHH Tâm Điểm MST 0311188410 có số người lao động là 13 nhân viên nhưng khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2013 đã nộp ngày 31/3/2014 thì chỉ có 12 nhân viên và còn thiếu 1 nhân viên tên là Huỳnh Trung Cang (MST TNCN là 8332269270) chưa được công ty kê khai trong quyết toán thuế TNCN 2013 với tổng thu nhập chịu thuế là 240 triệu, độc thân, làm việc từ 1/1/2013 và cho đến thời điểm quyết toán thuế TNCN 2013 vẫn còn làm việc. Một số thông tin về nhân viên này như sau:

  • BHXH cả năm bị trừ là:3.780.000
  • Giảm trừ bản thân là 78.000.000 (4 triệu *6 tháng đầu nằm+9 triệu *6 tháng cuối năm)
  • Thuế TNCN đã tạm khấu trừ trong năm là 9.000.000 và số này chưa nộp trong năm 2013 và chưa nộp đến quý 1/2014
  • Sau khi quyết toán thuế TNCN của nhân viên Cang thì số thuế TNCN phải nộp là 14.733.000 . Vậy số thuế TNCN nộp thêm là 5.733.000 nhưng tờ khai quyết toán 2013 đã nộp cho thuế thì nộp dư 480.000. Và số tiền 480.000 đã được công ty bù trừ vào kỳ kê khai thuế TNCN của tháng 4/2014. Do đó, Số tiền quyết toán thuế TNCN sau khi đã kê khai bổ sung thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung là 5.253.000 nhưng tại thời điểm phát hiện thì số tiền nộp dư đã bù trừ của kỳ thuế TNCN tháng 4/2014. Vì vậy, tại ngày 12/12/2014 thì doanh nghiệp vẫn phải nộp số tiền còn thiếu là 5.733.000 (không bù trừ cho phần nộp dư 480.000 và đồng thời tính phạt chậm nộp trên số tiền 5.733.000). Giả sử mức phạt tính chung la 0.05%/ngày=>Số tiền nộp phạt tính từ ngày 1/4/2014 đến 12/12/2014 ( 256 ngày). Vậy số tiền nộp phạt là 256 ngày *0.05%/ngày *5.733.000=733.824 đồng

Câu hỏi: Ngày 12/12/2014, kế toán mới phát hiện ra trường hợp trên thì xử lý như thế nào?

Tham luận cách làm
Bước 1: Có bộ hồ sơ tờ khai quyết toán thuế TNCN bị sai (kê khai chỉ khai 12 nhân viên) năm 2013 mà Cty đã nộp ngày 28/3/2014như sau:

Tờ khai quyết toán 2013 bị sai

anh-41-a

anh-42a

Bảng kê 05ABK

anh-43

Bảng kê 05BBK

anh-44

Bước 2: Tại ngày phát hiện là ngày 12/12/2014, kế toán tiến hành vào lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 nhưng chọn mục là Tờ khai bổ sung.

anh-45

Bước 3: Sau khi chọn như trên thi màn hình hiện ra 3 sheet 05KK; 05ABK;05BBK, kế toán tiến hành điều chỉnh trực tiếp những chỉ tiêu kê khai sai thành chỉ tiêu đúng (GIỐNG NHƯ LÀM LẠI 100%), kết quả như sau:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN đúng năm 2013

anh-46

anh-47

Bảng kê 05ABK và 05BBK

anh-48

anh-49

Sau đó, kế toán kết xuất ra file XML và tiến hành kê khai qua mạng, đồng thời nộp số tiền thuế truy (5.733.000) thu và tiến phạt nộp chậm (733.824)

[quote_box_center]HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CỦA TRƯỜNG HỢP THUẾ TNDN[/quote_box_center]

Bước 1: Phải có tờ khai Quyết toán thuế TNDN bị sai mà đã quá thời hạn kê khai
Bước 2: Tại thời điểm phát hiện ra tờ khai thuế, kế toán tiến hành như sau:

Chọn năm kê khai thuế TNDN bị sai
Chọn vào mục tờ khai bổ sung và sửa những dữ liệu bị sai thành những dữ liệu đúng, sau đó bấm nút ghi=> Click chọn Tổng hợp KHBS thì số liệu nhảy sang phần KHBS
Bước 3: Kết xuất file XML và kê khai qua mạng, sau đó lấy tiền đi nộp khoản tiền bổ sung và tiền phạt (nếu có). Nếu nộp dư thì sẽ được bù trừ vào những kỳ nộp thuế TNDN tiếp theo

Lưu ý: các bạn phải ghi lý do vì sao điều chỉnh tại mục Nội dung giải trình và tài liệu đính kèm trong sheet 01/KHBS. Số ngày chậm nộp và Số tiền phạt chậm nộp là do phần mềm HTKK tự tính

Ví dụ: năm 2013 Cty may mặc A MST là 3600252847 với Lợi nhuận kế toán trước thuế là 200 triệu (Với doanh thu 1 tỷ và chi phí giá vốn 600 triệu; Chi phí bán hàng là 100 triệu và chi phí quản lý doanh nghiệp là 100 triệu). Nhưng trong chi phí bán hàng của doanh nghiệp thì có 80 triệu là chi phí không có hóa đơn tài chính nên thuế không chấp nhận nhưng khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2013 đã nộp cho thuế ngày 28/3/2014 kế toán tính 100% của chi phí bán hàng là chi phí được trừ kết quả là thuế TNDN năm 2013 phải nộp là: 200.000.000*25%=50.000.000
Ngày 12/12/2014, kế toán mới phát hiện ra trường hợp trên thì kế toán sẽ xử lý như thế nào?

Tham luận cách làm
Bước 1: Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 đã nộp ngày 28/3/2014 bị sai

Tờ khai mẫu số 03/TNDN

anh-50

anh-50a1

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phụ lục 03-1A/TNDN

anh-52

Bước 2: Ngày 12/12/2014 , kế toán tiến hành thực hiện khai bổ sung Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013 như sau:

Chọn tờ khai sai và chọn vào mục tờ khai bổ sung như sau

anh-53

Sau đó, kế toán tiến hành chỉnh những chỉ tiêu sai thành những chỉ tiêu đúng

anh-54

anh-551

Tiếp sau đó bấm chữ Ghi=> Sau đó bấm chữ Tổng hợp KHBS đồng thời giải thích lý do vì sao điều chỉnh trong phần Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm. Số ngày chậm nộp và Số tiền chậm nộp là do phần mềm HTKK tự tính

anh-56

Sau đó, kế toán kết xuất ra file XML và kê khai qua mạng. Đồng thời dem tiền đi nộp cho thuế số tiền truy thu là 25.000.000 và số tiền phạt là 4.030.000

Hy vọng, bài viết nay một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn tự học phần khai báo thuế một cách tự tin khi các bạn gặp những trường hợp khai báo thuế nhưng phát hiện bị sai thì các bạn sẽ biết cách để mà xử lý

Download bài viết: Huongdankekhaibosung


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ