Các công việc cần làm gấp trong tháng 01/2017 trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

A. VỀ KHAI THUẾ

 • Nộp tờ khai thuế tháng 12/2016:
  Nếu công ty bạn khai thuế theo tháng thì bạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2016 chậm nhất vào ngày 20/01/2017 gồm:
  + Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016
  + Tờ khai tạm tính thuế TNCN tháng 12/2016 (nếu có phát sinh thuế TNCN phải nộp)
 • Nộp tờ khai thuế Qúy 4/2016:
  Nếu công ty bạn khai thuế theo quý thì bạn nộp tờ khai thuế Qúy 4/2016 chậm nhất vào ngày 30/01/2017 gồm:
  + Tờ khai thuế GTGT Qúy 4/2016
  + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy 4/2016
  + Tờ khai tạm tính thuế TNCN Qúy 4/2016 (nếu có phát sinh thuế TNCN phải nộp)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

B. VẾ NỘP TIỀN THUẾ

– Nếu công ty bạn khai thuế theo tháng và phát sinh số thuế phải nộp của tháng 12/2016 thì bạn phải bạn nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 20/01/2017
– Nếu công ty bạn khai thuế theo quý và phát sinh số thuế phải nộp của quý 4/2016 thì bạn phải nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30/01/2017
Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2017 chậm nhất là ngày 30/01/2017
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Qúy 4/2016 (Các bạn phải hết sức lưu ý chỗ này để tránh bị phạt nhé)

    + Không phải làm và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, nhưng doanh nghiệp phải căn cứ vào Kết quả SXKD để tạm nộp tiền thuế hàng quý.

+ Trường hợp tổng số thuế TNDN tạm nộp trong năm 2016 thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế cả năm 2016 từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế phải nộp và số thuế tạm nộp tính từ ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4/2016 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.

(Quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Theo đó: Nếu tổng số thuế TNDN tạm nộp 4 quý của năm 2016 tính đến hết ngày 30/01/2017 chiếm từ chiếm từ 80% trở lên so với số quyết toán thì DN cả năm 2016 thì sẽ không bị phạt chậm nộp. Bạn không cần nộp chính xác từng quý vì theo quy định chỉ xét trên tổng số thuế tạm nộp cả 4 quý so với quyết toán, chứ không xét trên từng quý so với quyết toán. Nếu quý 1, quý 2, quý 3 bạn chưa xác định được thì để đến quý 4 xác định và nộp 1 lần chậm nhất vào 30/01/2017 số thuế chiếm 80% số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế của cả năm 2016 là ok.

Ví dụ: Trong năm 2016 Công ty An Tâm chưa nộp thuế TNDN tạm tính vì chưa xác định được số thuế phải nộp. Đến cuối năm 2016, An Tâm xác định được số thuế TNDN phải nộp cả năm 2016 là 100 triệu. An Tâm đã đi nộp số thuế TNDN tạm tính Qúy 4/2016 chậm nhất ngày 30/01/2017 là 80 triệu đồng => Công ty An Tâm đã tạm nộp 80% số thuế phải nộp năm 2016 nên không bị phạt nộp chậm. 20tr còn lại An Tâm sẽ nộp trước ngày 30/03/2017 (chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính)

C. VỀ BẢO HIỂM VÀ LAO ĐỘNG

 • Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương với phòng lao động

Ngày 14/01/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiếu vùng và có hiệu lực thi hành 01/01/2017. Theo đó mức lương tối thiểu vùng kể từ 01/01/2017 tăng hơn so với năm 2016. Vì vậy có thể thang bảng lương mà các bạn đăng ký cho năm 2016 không còn phù hợp nữa. Lúc này bạn phải làm lại thang bảng lương và nộp lại cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Xây dựng quy chế lương cho năm 2017

Nếu như quy chế lương 2016 xây dựng mức lương cơ bản bằng mức lương tối thiểu vùng thì năm 2017 bạn phải xây dựng lại quy chế lương.

 • Soạn thảo quyết định tăng lương và phụ lục hợp đồng cho người lao động

Mức lương tối thiểu thay đổi đồng nghĩa với việc bạn phải soạn thảo Quyết định tăng lương và phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại mức lương cho người lao động.

 • Làm thủ tục báo tăng mức đóng BHXH cho cơ quan BHXH

Công ty bạn có đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, nếu mức đóng hiện tại nhỏ hơn mức lương tối thiểu vùng thì bạn phải làm thủ tục điều chỉnh tăng lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chậm nhất đến ngày 20/02/2017 (nếu nộp chậm sẽ phải tính lãi truy thu theo Công văn 3059/BHXH-QLT)

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ