Các chứng từ kế toán là gì?

Trong một doanh nghiệp, hàng ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để ghi nhận cũng như phản ánh những nghiệp vụ đó, đồng thời là căn cứ giúp kế toán có thể kiểm tra lại quá trình kế toán trong kỳ, kế toán dùng các chứng từ kế toán.
Vậy chứng từ kế toán là gì?
a. Định nghĩa: Theo Điều 4, Luật Kế toán 2003: “Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán”.
Chứng từ kế toán có nhiều loại và được tập hợp thành hệ thống chứng từ.
b. Nội dung của chứng từ kế toán:

 • Tên gọi chứng từ (hoá đơn, phiếu thu, phiếu chi…)
 • Số hiệu chứng từ
 • Ngày tháng năm lập chứng từ
 • Tên, đơn vị lập chứng từ
 • Tên đơn vị nhận chứng từ
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Các chỉ tiêu về số lượng, đơn giá, giá trị
 • Chữ ký, họ tên người lập và những người có liên quan

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

c. Một số quy định về chứng từ kế toán:

 • Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên theo quy định.
 • Ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ, chính xác và gạch bỏ những phần còn trống.
 • Không được tẩy xoá, sửa, hay xé bỏ chứng từ khỏi cuốn.
 • Kế toán trưởng hay giám đốc không được ký trên chứng từ trắng, chứng từ chưa đầy đủ nội dung

d. Bảo quản và lưu trữ chứng từ

 • Chứng từ là tài liệu gốc, có giá trị pháp lý, dùng làm căn cứ ghi sổ, do đó cần phải được bảo quản, lưu trữ cẩn thận để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đối chiếu.
 • Trước khi đưa vào lưu trữ, chứng từ cần được sắp xếp phân loại theo nội dung chứng từ, và theo trình tự thời gian, để thuận tiện cho việc tìm kiếm, và đảm bảo không bị hỏng, mất.
 • Thời gian lưu trữ ở phòng kế toán không quá 1 năm, sau đó đưa vào lưu trữ dài hạn.

Theo Điều 40, Luật kế toán 2003, các chứng từ kế toán được lưu trữ như sau:

 • Chứng từ dùng cho quản lý, điều hành, không trực tiếp ghi sổ kế toán, và lập BCTC thì được lưu trữ tối thiểu 5 năm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm, như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho…
 • Chứng từ dùng trực tiếp ghi sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính thì phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, như: sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính…
 • Chứng từ có ý nghĩa quan trọng, mang tính lịch sử, an ninh, quốc phòng, thì phải lưu trữ vĩnh viễn.

Qua bài viết này, hy vọng có thể cung cấp cho các bạn những kiến thức chung nhất về chứng từ kế toán. Chúc các bạn học tốt.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ