BỘ HỒ SƠ CỦA TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG +TIỀN THƯỞNG THEO TT78/2014 VỀ THUẾ TNDN

[quote_box_center]Đây là 1 trong các bài viết trong hàng loạt bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế ; Khóa học kế toán sơ cấp do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

**Câu hỏi: Bộ hồ sơ về Tiền lương, tiền công của người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và Khoản Tiền thưởng (Tết âm lịch; Tết tây; 01/5;30/4;2/9; Tết Trung Thu; Giỗ tổ Hùng vương…Thưởng hoàn thành kế hoạch công việc cuối năm ) được quy định như thế nào trong Hợp đồng lao động; Trong quy chế tài chính của Công ty; Trong quy chế thưởng của Công ty được lập theo quy chế tài chính của Công ty để thuế chấp nhận khoản tiền lương, tiền thưởng đó là Chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

**Tham luận:

Để khoản tiền lương cũng như khoản tiền thưởng được tính vào chi phí được trừ theo đúng như Tiết b Điểm 2.5 Điều 6TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về thuế TNDN thì các khoản tiền lương và tiền thưởng được quy định như sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởngmức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

  • Hợp đồng lao động;
  • Hoặc Thoả ước lao động tập thể;
  • Hoặc Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Hoặc Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tong công ty.

==>>Dưới đây là bộ hồ sơ về Tiền lương, Tiền thưởng thỏa mãn điều kiện trên để các bạn tiện theo dõi trong quá trình làm kế toán.

1. Quy chế tài chính có đề cập đến Tiền lương và tiền thưởng do Cty ban hành đầu tiên
2. Sau đó, Công ty dựa vào Quy chế tài chính để tiến hành ban hành Quy chế tiền lương và tiền thưởng
3. Tiếp theo dựa vào Quy chế tiền lương và tiền thưởng để tiến hành tuyển dụng lao động và ký hợp đồng với người lao động và Phụ lục hợp đồng lao động có đề cập đến tiền lương và tiền thưởng.
4. Tiếp theo nữa là hàng tháng tiến hành thanh toán lương phải có Bảng lương, bảng chấm công nếu thanh toán tiền mặt cần có thêm phiếu tính lương có chữ ký của từng người (ngoài vấn đề hồ sơ nhân sự là bắt buộc phải có rồi)
5. Sáu tháng đầu năm và cuối năm tiến hành đánh giá nhân sự thì phải có bảng đánh giá nhân sự để xếp loại.
6. Sau khi có bảng đánh giá nhân sự dựa vào Quy chế tiền lương và thưởng mà Công ty dã lập để tiến hành ban hành quy định tiền thưởng vào mỗi năm

Download Quy chế tài chính: 1. Quy che tai chinh ctyABC
Download Quy chế tiền lương+Tiền thưởng: 2. Quy chế lương và thưởng
Download Hợp đồng lao động :3. Bảng danh giá nhân sự cuối năm
Download Phụ lục hợp đồng lao động:4. QUY ĐỊNH CHE DO KHEN THUONG NAM 2012

Download Bảng lương+Chấm công+Phiếu tính lương:5. BANG LUONG MAU_Bangchamcong_Hopdongxlsx
Download Bảng đánh giá nhân sự cuối năm:6. Mauhopdonglaodong_Kemtheophuluchopdong
Download Quy định khen thưởng cuối năm:7. MauPhuluchopdong_kem theohopdong


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k