BỘ CHỨNG TỪ CÔNG TÁC PHÍ THEO TT78/2014

[quote_box_center]Đây là 1 trong các bài viết trong hàng loạt bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế ; Khai báo thuế, quyết toán thuế, Lập BCTC do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Khi bạn đi công tác về thì Bộ chứng từ như thế nào để thuế chập nhận theo TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính về thuế TNDN. Các bạn cần phải có bộ chứng từ như sau:

  • Quy chế công tác phí có đề cập đến vấn đề các khoản chi phí đi công tác (Chi phí đi lại; Chi phí lưu trú; Phụ cấp công tác phí; Chi phí tiếp khách nếu có)

(Lưu ý trong những khoản chi phí trên thì Chi phí sinh hoạt phí thì không cần có hóa đơn tài chính miễn sao chi không quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Công tác trong nước là theo 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010; Công tác nước ngoài là theo TT102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012)

  • Giấy công tác có sự xác nhận của đơn vị công tác
  • Phiếu đề nghị hoàn ứng kèm theo các chứng từ gốc của việc đi công tác đó (Gồm vé máy bay điện tử; Thẻ lên máy bay- Hóa đơn lưu trú, Vé đi tàu, Hóa đơn taxi, Hóa đơn tiếp khách..) ghim vào phiếu đề nghị hoàn ứng Lưu ý trường hợp vé máy bay: – Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.
  • Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Download Quy chế công tác phí:1. Quychecongtacphi
Download: Giấy công tác:2. Giay cong tac thang
Download: Phiều đề nghi tạm ứng+ hoàn ứng+Phiếu chi: 3. Giay đề nghị tạm ứng _TT tạm ứng_Phieu chi
Download : Thông tư 97: Thông tư 97
Download : Thông tư 102: TT 102


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k