BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ? BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

 • Câu hỏi: Trước khi hiểu báo cáo tài chính dùng để làm gì, các anh chị phải biết được Báo cáo tài chính là gì? và Báo cáo tài chính thì gồm những biểu mẫu nào?
 • Trả lời: Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.

Hệ thống mẫu các báo cáo tài chính: Gồm 4 biểu mẫu:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Sau khi các anh chị đã biết được Báo cáo tài chính gồm những biểu mẫu nào. Vậy thì anh chị sẽ thắc mắc mục đích lập Báo cáo tài chính là gì?
Trả lời: Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.
Vậy Báo cáo tài chính cung cấp thông tin gì?
BCTC phải cung cấp những thông tin của một Doanh nghiệp về:

 • TÀI SẢN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN (gồm nguồn phải trả là bao nhiêu và nguồn vốn chủ sở hữu là bao nhiêu) của doanh nghiệp tại một THỜI ĐIỂM bất kỳ (Trên Bảng cân đối kế toán).
 • KẾT QUẢ LÃI HOẶC LỖ CỦA CÔNG TY (Gồm doanh thu; Giá vốn; Chi phí; Thu nhập khác), tại một THỜI KỲ (Trên Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh).
 • Ngoài các thông tin về Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu; Chi phí doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác MÀ KHÔNG TRÌNH BÀY trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả kinh doanh thì được trình bày trong “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”.

Vậy Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính thì trình bày những vấn đề gì?

 • Trình bày về các chính sách kế toán được sử dụng dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • Và giải thích thêm các chỉ tiêu tổng hợp được trình bày trên Bảng cân đối kế toán và trên Báo cáo kết quả kinh doanh

Ví dụ: trên Bảng cân đối kế toán khoản mục hàng tồn kho được trình bày là 100 triệu thì trình bày số tổng cộng
Vậy để thấy được chi tiết khoản mục hàng tồn kho 100 triệu trên Bảng cân đối kế toán gồm những khoản mục hàng tồn kho nào? =>người sử dụng báo cáo phải nhìn trên Bảng thuyết minh báo cáo tài chính sẽ thấy được gồm những khoản mục nào. Cụ thể trên Bảng thuyết minh báo cáo tài chính sẽ thấy được chi tiết khoản mục hàng tồn kho như sau:

chitiet
Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm
 • Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (*) và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Trung thực và hợp lý
 • Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định của chuẩn mực kế toán
 • Cung cấp thông tin đáng đáng tin cậy, khi:
  • Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính và tình hình kết quả KD của DN
  • Phản ảnh bản chất hơn là hình thức
  • Trình bày khách quan, không thiên vị
  • Tuân thủ nguyên tắc thận trọng
  • Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu
 • Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán năm. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

Thời gian nộp và nơi nộp
Thời hạn nộp
A. Đối với doanh nghiệp nhà nước

 • Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

B. Đối với các loại doanh nghiệp khác

 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nộp

Noi-nopbaocao
Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về ý mục đích của Báo cáo tài chính và đối tượng sử dụng báo cáo tài chính. Về cách lập báo cáo tài chính và ý nghĩa của từng báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính) sẽ được trình bày chi tiết và cụ thể trong bài viết tiếp theo “Cách lập các báo cáo tài chính”. Chúc các bạn học tốt.

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

 1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
 2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
 3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
 4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ