Bài tập và bài giải kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các bạn hãy hạch toán ghi sổ của những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau vào những loại sổ sách kế toán có liên quan. 

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Cty ABC là Cty Thương Mại chuyên kinh doanh mặt hàng máy Laptop. Hoạt động từ năm 2014; MST: 3600252847; Địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
Trong tháng 1/2015 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Biết rằng tồn kho đầu kỳ của Lenovo Z400 là 10 cái; đơn giá 17.000.000/cái. Biết rằng số dư đầu kỳ đã trả trước cho nhà cung cấp America là 100.000 USD với tỷ giá là 21.000 tương ứng với 2.100.000.000. Công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng. Các bạn cần phải kết hợp Nghiệp vụ 1;2;3 của phần thực hành để làm bài này (Nghiệp vụ 4 này không tách rời nghiệp vụ 1;2;3 mà các bạn đã thực hành)

Nghiệp vụ 1 (Các bạn ĐÃ THỰC HÀNH phần này tại chương 5, nên các bạn sẽ lấy kết quả của phần này để làm cho nghiệp vụ 4 của Chương 7): Ngày 3/1/2015, Nhân viên Tài của Cty ABC đặt hàng mua laptop Lenovo Z400 tại Cty Phong Vũ với số lượng là 20 cái giá là 18.000.000/cái chưa VAT và Thuế suất thuế GTGT là 10% (1.800.000/cái) và mua thiếu chưa thanh toán tiền cho Cty Phong Vũ (Mã số thuế của Cty Phong Vũ là 0310944067). Chiều ngày 3/1/2015 nhân viên Cty Phong Vũ – Mr Tuấn đến Cty ABC giao hàng và bàn giao bộ hồ sơ gồm (Hợp đồng kinh tế, Hóa đơn tài chính, Biên bản bàn giao) cho Mr Tài.

Hàng hoá chuyển đến Công ty. Mr Tài đếm số lượng thực tế và ký nhận vào biên bản giao hàng và Mr Tài chuyển bộ chứng từ (Gồm Hóa đơn tài chính, Hợp đồng, Biên bản bàn giao) đến kế toán kho cùng với lô hàng trên đến kho. Kế toán kho, Mr Tài cùng với thủ kho kiểm đếm và Kế toán kho Lập phiếu nhập kho (2 liên) và chuyển qua cho thủ kho để tiến hành nhập kho, sau đó Thủ kho chuyển trả lại cho kế toán kho 1 phiếu nhập cùng với bộ chứng từ gốc (Hợp đồng, hóa đơn tài chính và Biên bản bàn giao). Lưu ý về quy trình mua hàng và nhập kho mỗi Công ty mỗi khác, bên trên chẳng qua là 1 ví dụ để cho các bạn dễ hình dung, khi đi làm thực tế các bạn cần tìm hiểu quy trình mua hàng và nhập kho tại Công ty mình để từ đó mà biết bộ chứng từ luân chuyển theo trình tự như thế nào.

Yêu cầu: Hãy lập chứng từ gốc và chứng từ kế toán của nghiệp vụ trên với vai trò là kế toán kho, sau đó ghi sổ sách kế toán (Sổ Nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết)

Lập chứng từ kế toán: “PHIẾU NHẬP KHO 2 LIÊN” và kẹp toàn bộ các chứng từ gốc hình thành nên hàng hóa này theo thứ tự của chứng từ (1. Phiếu nhập kho; 2.Hóa đơn tài chính; 3.Biên bản bàn giao hàng hóa; 4.Hợp đồng kinh tế). Và tiến hành ghi vào những loại sổ sách kế toán có liên quan (Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết).

Thông tin bổ sung cho việc lập chứng từ kế toán “PHIẾU NHẬP KHO”
• Họ tên người giao hàng: Mr Tài-Cty ABC
• Hóa đơn số 0000987 ngày 3/1/2015 nhập tại kho TP.HCM công ty ABC, địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Kết quả của nghiệp vụ 1 là: Giá gốc của Máy Laptop Z400 mua ngày 3/1/2015 với số lượng 20 cái và giá gốc là 18.000.000/ Cái. Tổng giá trị mua hàng là 360.000.000

Nghiệp vụ 2 (Các bạn ĐÃ THỰC HÀNH phần này tại chương 5, nên các bạn sẽ lấy kết quả của phần này để làm cho nghiệp vụ 4 của Chương 7): Ngày 4/1/2015, Lô hàng máy vi tính Lenovo Z400 về đến Cảng Cát Lái Quận 2. SAU KHI LÀM XONG THỦ TỤC HẢI QUAN. Để lấy hàng ra khỏi cảng thì Công ty phải nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Biết rằng thuế GTGT của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan lần lượt là: 240 triệu và 400 triệu

Quy trình của việc tạm ứng tiền để nộp thuế

  • Bộ phận xuất nhập khẩu-Mr Nhân làm Giấy đề nghị tạm ứng nộp tiền thuế để chuyển cho kế toán thanh toán lập chứng từ kế toán PHIẾU CHI.
  • Sau đó Kế toán lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước GTGT hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu để gửi cho Mr Nhân đến ngân hàng được kho bạc nhà nước quận 2 Ủy nhiệm thu là Vietcombank-Chi nhánh Quận 2 để nộp tiền thuế. Sau khi nộp xong thì ngân hàng cấp cho chứng từ gốc “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước”. Mr Nhân-Bộ phận xuất nhập khẩu về làm Giấy đề nghị hoàn ứng tiền gửi cho kế toán thanh toán tiến hành lập Phiếu kế toán hoàn ứng.

Yêu cầu 1: Các bạn hãy lập chứng từ gốc và chứng từ kế toán, sau đó kẹp chứng từ theo trình tự và ghi sổ kế toán (sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết)

  • Nghiệp vụ tạm ứng tiền
  • Giấy đề nghị tạm ứng tiền nộp thuế (Mr Nhân lập)
  • Phiếu chi (Kế toán lập) lập 2 liên.
  • Giấy nộp tiền vào ngân sách lập 2 liên (Kế toán lập 2 liên đem ra ngân hàng để ngân hàng đóng dấu trả lại 1 liên để kẹp vào nghiệp vụ hoàn ứng)

Thông tin bổ sung để lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:
+ Người nộp thuế: Công ty TNHH ABC (Ghi tên công ty nộp thuế)
+ Mã số thuế: 3600252847 (Ghi MST công ty nộp thuế)
+ Địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM (Ghi địa chỉ công ty nộp thuế)
+ Nộp vào NSNNS
(- Đánh dấu vào ô “Nộp vào NSNN” khi nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào NSNN;)
+Tại KBNN: Quận 2, TP.Hồ Chí Minh (Ghi tên KBNN nơi hạch toán thu NSNN).
+ Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: (NNT không phải ghi vào chỉ tiêu này).
+Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế Quận 2 (Ghi tên của cơ quan thu trực tiếp quản lý khoản nộp NSNN).
+ Tờ khai hải quan số 123, ngày 1/1/2015; loại hình NKD01 (ghi theo thông tin trên tờ khai hải quan)
– Nội dung các khoản nộp NS:
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu – số tiền: 240.000.000
Thuế nhập khẩu – số tiền: 400.000.000
+ Tổng cộng: 640.000.000 đồng
+ Tổng số tiền ghi bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu đồng./.
-Phần dành cho ngân hàng uỷ nhiệm thu ghi/KBNN ghi khi thu tiền
-Mã NDKT
+1702: Thuế GTGT hàng nhập khẩu
+1901: Thuế nhập khẩu
-Mã Chương
Các bạn ghi 754
+ Kế toán trưởng : Ký tên, ghi rõ họ tên
+ Thủ trưởng: Ký tên , ghi rõ họ tên, đóng mộc

Thông tin bổ sung cho việc lập Giấy đề nghị tạm ứng (Mr Nhân lập)

Người đề nghị: Mr Nhân
Bộ phận: Xuất nhập khẩu
Nội dung tạm ứng: Tạm ứng tiền nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu với số tiền là 640.000.000

Thông tin bổ sung cho việc lập Phiếu chi (Kế toán lập)

Họ tên người nhận tiền: Mr Nhân
Địa chỉ: Bộ phận Xuất nhập khẩu

Nghiệp vụ hoàn ứng, sau khi đã nộp thuế xong

Giấy đề nghị hoàn ứng
Phiếu kế toán hoàn ứng (Kế toán lập)
Giấy nộp tiền vào NSNN (Kế toán lập 2 bảng ra ngân hàng trả lại 1 bảng)

Thông tin tin bổ sung cho việc lập giấy đề nghị hoàn ứng (Mr Nhân lập)

Người đề nghị: Mr. Nhân
Bộ phận: Xuất nhập khẩu
Số tiền đề nghị thanh toán: 640.000.000
Nội dung thanh toán: Thuế Nhập khẩu: 400.000.000; Thuế GTGT hàng NK: 240.000.000

Kết quả của nghiệp vụ này là chúng ta biết được THUẾ NHẬP KHẨU ĐỂ CỘNG VÀO GIÁ GỐC CỦA HÀNG TỒN KHO cho 100 cái Laptop Z400 mà nhập khẩu ở nghiệp vụ 3 là 400.000.000 cho 100 cái

Nghiệp vụ 3 (Các bạn ĐÃ THỰC HÀNH phần này tại chương 5, nên các bạn sẽ lấy kết quả của phần này để làm cho nghiệp vụ 4 của Chương 7): Cùng ngày 4/1/2015, nhân viên kế toán kho (Ngân) cùng với Thủ kho nhận được sự bàn giao lô hàng nhập khẩu mới về từ Mr Nhân gồm có Tờ khai hải quan số 123 ngày 4/1/2015 cùng với hàng hoá khớp với với số lượng trên tờ khai hải quan là 100 cái Laptop Lenovo Z400 với giá là 1.000 USD/cái và tỷ giá trên tờ khai là 20.000 VND/USD từ Mr Nhân chuyển qua
 Thuế nhập khẩu trên tờ khai là 20%: 20.000*1.000USD*100 Cái*20%=400.000.000
 Thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10%: 2 tỷ+0.4 tỷ=2,4 tỷ*10%=240.000.000

Yêu cầu: Đứng vai trò là Mr Nhân và Kế toán kho (Mr Ngân). Các bạn hãy lập các chứng từ phát sinh của nghiệp vụ trên và Ghi vào sổ sách kế toán có liên quan.
Kế toán kho (Mr Ngân) dựa vào thông tin của Tờ khai hải quan và Biên bản bàn giao hàng hóa mà nhân viên thuộc bộ phận mua hàng từ nước ngoài giao (Mr Nhân) lập để tiến hành lập chứng từ kế toán là

“PHIẾU NHẬP KHO (2 LIÊN)” chuyển cho thủ kho để thủ kho tiến hành nhập kho. Sau đó thủ kho trả lại cho Kế toán kho 1 liên phiếu nhập. Sau đó kẹp chung phiếu nhập kho với Tờ khai hải quan, biên bản bàn giao hàng hóa để tiến hành ghi vào những loại sổ có liên quan. Nhập tại kho Tp.HCM với địa chỉ 87 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3,Tp.HCM

Thông tin bổ sung cho việc lập phiếu nhập kho (Mr Ngân lập )như sau:
– Nhập tại kho TP.HCM – Công ty TNHH ABC, ĐỊA ĐIỂM: 87, Võ Thị Sáu, P6, Q3.
– Họ tên người giao hàng: Mr Nhân
– Thủ kho: Mr Tuấn
– Kế toán trưởng: Đoàn Thanh Trúc
Thông tin bổ sung cho việc lập biên bản bàn giao hàng (Mr Nhân lập)
– Họ tên người giao hàng: Mr Nhân-Bộ phận mua hàng
– Hõ tên người nhận hàng: Mr Tuấn-Thủ kho

 Cùng ngày 4/1/2015, sau khi nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu rồi, Kế toán dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của thuế GTGT hàng nhập khẩu tiến hành ghi sổ kết chuyển thuế GTGT của hàng nhập khẩu được khấu trừ bằng cách lập PHIẾU KẾ TOÁN KẾT CHUYỂN

Biết rằng trước đó ngày 28/12/2014, Kế toán đã lập chứng từ kế toán “PHIẾU CHI” là 2.100.000.000 đến ngân hàng VCB để mua 100.000 USD chuyển trả trực tiếp cho Cty America với tỷ giá mua ngoại tệ lúc đó là 21.000 VND/USD. Các bạn hãy hạch toán nghiệp vụ này vào trong sổ sách có liên quan.

Các bạn hãy hạch toán ghi sổ của những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau vào những loại sổ sách kế toán có liên quan. “Dùng cách đánh ký hiệu chứng từ cũng như ký hiệu mẫu mã hàng hóa, mã khách hàng và mã nhà cung cấp cũng như mã nhân viên, mã tài sản cố định” ở phần cuối của Chương để tiến hành làm bài tập.

Biết rằng tồn kho đầu kỳ của Lenovo Z400 là 10 cái; đơn giá 17.000.000/cái. Biết rằng số dư đầu kỳ đã trả trước cho nhà cung cấp America là 100.000 USD với tỷ giá là 21.000 tương ứng với 2.100.000.000 đồng. Công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng. Các bạn cần phải kết hợp Nghiệp vụ 1;2;3 của phần thực hành để làm bài này (Nghiệp vụ 4 này không tách rời nghiệp vụ 1;2;3 mà các bạn đã thực hành)

Kết quả của nghiệp vụ này là chúng tà biết được TRỊ GIÁ NHẬP KHO cho 100 cái Laptop Z400 là 2.100.000.000
Vậy kết hợp nghiệp vụ 1 và nghiệp vụ 2 thì giá gốc của 100 cái Laptop Z400 là: 400.000.000+2.100.000.000 => Giá gốc 1 cái laptop Z400 là 25.000.000=(400.000.000+2.100.000.000)/100

Nghiệp vụ 4 (Các bạn thực hành phần này cho chương 7): Ngày 5/1/2015, Cty ABC bán 30 cái Laptop Lenovo Z400 cho Cty Nguyễn Kim chưa thu tiền với giá chưa VAT là 25.000.000/cái và thuế VAT là 10% (2.500.000/cái). Và giao hàng tại kho Cty Nguyễn Kim.

Ngày 5/1/2015 anh Hùng nhân viên bán hàng của Cty ABC giao hàng tại kho của Cty Nguyễn Kim và bộ hồ sơ chứng từ gốc như sau:
 Hợp đồng kinh tế
 Biên bản bàn giao hàng
 Hóa đơn giá trị gia tăng

Khi đến giao hàng thì 2 bên cùng tiến hành đếm và ký nhận vào biên bản giao nhận hàng, nhân viên Hùng về Công ty ABC chuyển trả lại biên bản giao nhận hàng cho kế toán bán hàng để lưu vào bộ chứng từ kế toán bán hàng gồm có (1. Phiếu kế toán bán hàng 2. Hóa đơn GTGT; 3. Phiếu xuất kho; 4. Biên bản bàn giao hàng, 5. Hợp đồng mua bán).

Yêu cầu 1: Đứng vai trò là kế toán bán hàng và kế toán kho, bạn hãy chuẩn bị bộ hồ sơ của việc bán hàng cho Công ty Nguyễn Kim và giao cho Mr Hùng
 Lập hóa đơn GTGT (2 liên, kế toán bán hàng lập) và Biên bản bàn giao hàng (tối thiểu 2 liên) .Sau đó chuyển cho kế toán kho để kế toán kho tiến hành lập chứng từ kế toán ghi sổ là Phiếu xuất kho (2 liên).
 Lập Phiếu kế toán bán hàng để tiến hành ghi sổ doanh thu

Thông tin bổ sung cho các bạn lập hóa đơn tài chính và Phiếu xuất kho cũng như Biên bản bàn giao hàng như sau:

Thông tin bổ sung cho việc lập hóa đơn GTGT (Kế toán bán hàng lập)

Thông tin của Cty Nguyễn Kim (Bên mua)
Tên Cty: Cty TNHH Nguyễn Kim
Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 1
MST: 0312581896

Thông tin của Cty ABC (Bên bán)
Cty TNHH ABC; MST: 3600252847; Địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, Tp.HCM. Thủ trưởng đơn vị Huỳnh Trung Cang
(Biết rằng, Cty ABC tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng).

Thông tin bổ sung cho việc lập biên bản bàn giao hàng (Kế toán bán hàng lập)

Người giao hàng là anh Hùng: Bộ phận bán hàng của Cty ABC
Người nhận hàng: Anh Nhân-Bộ phận mua hàng của Cty Nguyễn Kim

Thông tin bổ sung cho việc lập phiếu xuất kho (Kế toán kho lập)

Người nhận hàng: Anh Hùng, địa chỉ: bộ phận bán hàng-công ty ABC, Xuất tại kho: TP.HCM-Công ty ABC địa chỉ: 87 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3.

Thông tin bổ sung cho việc lập Phiếu kế toán bán hàng

Cách đánh ký hiệu là BH1501001
Diễn giải: Bán hàng theo số hoá đơn số 0000013
Lưu ý: Hợp đồng kinh tế thì phòng kinh doanh Mr Hùng lập, ở đây các bạn không cần lập Hợp đồng kinh tế bán hàng

Yêu cầu 2: Ghi sổ sách kế toán (Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết)
Sau khi lập xong các chứng từ kế toán trên, kế toán tiến hành lưu thành bộ hồ sơ bán hàng theo từng tháng được sắp xếp theo thứ tự sau và ghi sổ:
(1. Phiếu kế toán bán hàng; 2. Hóa đơn GTGT; 3. Phiếu xuất kho; 4. Biên bản bàn giao 5. Hợp đồng kinh tế)
Giải:
Bước 1: Đọc và phân tích nghiệp vụ
Đây là nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền cho Công ty Nguyễn Kim. Đây là nghiệp vụ bán hàng nên ghi nhận 2 nghiệp vụ và từng nghiệp vụ thì ảnh hưởng đến những tài khoản sau:

Nghiệp vụ 1 doanh thu, ảnh hưởng đến
+Tài khoản phải thu khách hàng (TK 131) tăng lên. Đây là loại 1 ghi Nợ 131
+Tài khoản doanh thu bán hàng tăng lên (TK 5111). Đây là loại 5 Ghi có 5111
+Tài khoản thuế GTGT đầu ra tăng lên (TK 33311). Đây là loại 3 Ghi Có 33311

Nghiệp vụ 2 giá vốn hàng bán
+Tài khoản giá vốn hàng bán tăng lên (TK632). Đây là loại 6 Ghi Nợ 632
+Tài khoản hàng hoá giảm xuống (TK 1561). Đây là loại 1 Ghi Có 1561

Bước 2: Lập chứng từ và sắp xếp chứng từ
Đầu tiên, Các chứng từ gốc được lập trước như sau

Hoá đơn GTGT (Các bạn thực hành)

3334

Bài giải hoá đơn GTGT (Các bạn tham khảo)

3536

Biên bản bàn giao hàng hoá (Các bạn thực hành)

3738

Biên bản bàn giao (Bài giải các bạn tham khảo)

3940

Hợp đồng kinh tế do phòng kinh doanh lập. Đây cũng là 1 chứng từ gốc (Các bạn tham khảo)

4142434445

Sau đó, Căn cứ vào các chứng gốc trên, kế toán kho tiến hành lập chứng từ kế toán để ghi sổ như sau:
+Lập phiếu xuất kho (Các bạn thực hành)

47

Bài giải Phiếu xuất kho (Các bạn tham khảo)

48

Đơn giá xuất bình quân gia quyền cuối tháng trong trường hợp này: các bạn nếu tính theo bình quân gia quyền cuối tháng thì cuối tháng mới có đơn giá và nếu bài này thì đơn giá xuất bình quân gia quyền cuối tháng là (170.000.000+2.860.000.000)/(10+120)=23.307.692 đồng/ cái

Giải thích vì sao có số 2.860.000.000=360.000.000 là của nghiệp vụ 1 mua 20 cái Laptop+400.000.000 là của nghiệp vụ 2 về thuế nhập khẩu cho 100 cái Laptop Z400+2.100.000.000 là của nghiệp vụ 3 về giá trị nhập khẩu phải trả nhà cung cấp

+Phiếu kế toán bán hàng để ghi sổ (Các bạn thực hành)

49

Phiếu kế toán bán hàng (Bài giải các bạn tham khảo)

50

Sau đó bộ chứng từ kế toán sắp xếp như sau để ghi sổ sách kế toán
+Lưu 1 file Phiếu kế toán bán hàng kèm theo chứng từ gốc là (Hoá đơn GTGT; Phiếu xuất kho; Biên bản bàn giao; Hợp đồng kinh tế) để ghi nghiệp vụ doanh thu

+Lưu 1 file xuất kho riêng kèm theo biên bản bàn giao để ghi nghiệp vụ giá vốn
Lưu ý: Các bạn có thể Lấy phiếu kế toán bán hàng để ghi 2 nghiệp vụ doanh thu và giá vốn cũng không sao cả. Miễn sao các bạn hiểu bán hàng là ghi 2 nghiệp vụ doanh thu và giá vốn là được (vì nó ghi đồng thời)

Bước 3: Ghi sổ sách kế toán
 Sổ nhật ký chung (Các bạn thực hành)

5152

Bài giải sổ nhật ký chung (Các bạn tham khảo)

5354

 Sổ cái 131;5111;33311;632;1561(Các bạn thực hành)

5556575859

Bài giải sổ cái 131;5111;33311;632;1561 (Các bạn tham khảo)

6061626364

 Sổ chi tiết khoản phải thu Nguyễn Kim của TK 131 và sổ chi tiết mặt hàng Laptop Z400 của tài khoản 1561 (Các bạn thực hành)

65

=>Sau khi có các sổ chi tiết từng mặt hàng thì kế toán tiến hành lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn của từng mặt hàng để báo cáo tổng quát lượng hàng tồn kho của Công ty (Các bạn thực hành)

66

=>Sau khi có các sổ chi tiết từng khoản phải thu khách hàng, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo mẫu sau (Các bạn thực hành)

67

68

Bài giải sổ chi tiết mặt hàng LenovoZ400 Và Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hàng hoá; Sổ chi tiết của khoản phải thu Nguyễn Kim Và Bảng tổng hợp khoản phải thu (Các bạn tham khảo)

69707172

Bước 4: Lưu chứng từ kế toán

 Lưu 1 file Phiếu kế toán bán hàng kèm theo chứng từ gốc là (Hoá đơn GTGT; Phiếu xuất kho; Biên bản bàn giao; Hợp đồng kinh tế). Vậy 1 năm 12 tháng thì lưu 12 file Phiếu kế toán bán hàng
 Lưu 1 file Phiếu xuất kho riêng kèm theo chứng từ gốc là biên bản bàn giao. Vậy 1 năm 12 tháng thì lưu 12 file Phiếu xuất kho.

Làm xong bài tập này các bạn đã nắm vững về nghiệp vụ bán hàng. Vậy các trường hợp không phải bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng hàng hóa và thành phẩm của công ty vẫn giảm thì xử lý như thế nào? Các bạn đón đọc bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ