50 TÌNH HUỐNG SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN VÀ THUẾ

Chia sẻ slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế 2017

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Các bạn tải về slide bài giảng 50 tình huống sai phạm về hóa đơn và thuế GTGT do Ths. Nguyễn Hữu Tuyền biên soạn nhé. Bao gồm:

+ Tình huống 1: Lập Hóa Đơn HĐ Dịch Vụ
+ Tình huống 2: Lập Hóa Đơn HĐ Xây Dựng
+ Tình huống 3: Lập Hóa Đơn HĐ Bđs
+ Tình huống 4: Hóa Đơn Bất Hợp Pháp
+….
+ Tình huống 50: Chi Phí Phúc Lợi

Các bạn tải bài giảng tại đây nhé:

https://drive.google.com/file/d/0B6pYv-NJyNCtX0lGUFhMTDAweW8/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k